WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ZE ŹRÓDEŁ NIEODNAWIALNYCH NA ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE

Do źródeł nieodnawialnych należą:

 • Węgiel kamienny
 • Węgiel brunatny
 • Ropa naftowa
 • Gaz ziemny 
 • Torf
 • Uran 

Wydobycie tych surowców wiąże się z: 

Degradacją krajobrazu, zanieczyszczeniem atmosfery pyłami i gazami, zanieczyszczeniem wód powierzchniowych, zniszczeniem infrastruktury gospodarki wodnej przez zasolenie rzek i wyciekami ropy naftowej

Skutkami produkcji energii ze źródeł nieodnawialnych są między innymi: powstawanie smogu, zmiana klimatu, duża ilość kwaśnych deszczy oraz podnoszenie się poziomu wód przez topnienie lodowców.

 

WYCZERPYWANIE SIĘ SUROWCÓW Z KTÓRYCH POZYSKIWANA JEST ENERGIA I CO Z TEGO WYNIKA: 

 

Surowce naturalne to wszystkie metale i minerały zgromadzone w skorupie ziemskiej. Ich zasoby są ograniczone i nieodnawialne w skali naszej cywilizacji. Dostępne zasoby paliw kopalnych także się wyczerpują. Bez powszechnie dostępnej ropy nie będzie paliwa dla maszyn nie będziemy mogli pozyskiwać tych metali. Zabraknie materiałów koniecznych do produkcji nie tylko komputerów czy telefonów ale też samochodów, urządzeń przemysłowych czy wiatraków i paneli słonecznych do produkcji energii odnawialnej. 

 

SPOŁECZNE I ZDROWOTNE SKUTKI ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA I ZMIAN KLIMATYCZNYCH: 

 

Zanieczyszczenie powietrza niesie ze sobą dużo negatywnych skutków do takich należą pożary lasów, susze, fale upałów czy powodzie.

Zjawiska te możemy zauważyć na całym świecie. Najbardziej narażone jest rolnictwo, leśnictwo, energetyka i turystyka ponieważ są uzależnione od temperatury i opadów atmosferycznych. 

Skutkami zdrowotnymi są na przykład zaburzenie układu oddechowego i układu krążenia zwłaszcza u dzieci i osób starszych.

 

OBECNE SPOSOBY WYTWARZANIA ENERGII PRZEZ CZŁOWIEKA 

W dzisiejszych czasach energia na co dzień stanowi dużą część naszego życia, dzięki niej możemy łatwiej żyć. Istnieją źródła odnawialne i nieodnawialne energii które są ważne, ponieważ mają wpływ na nasze środowisko. Zaczynając od nieodnawialnych źródeł energii czym one są? Nieodnawialne źródła energii, są to źródła które nie mogą się odnawiać w krótkim czasie. Okres ich powstawania trwa bardzo długo, może trwać od setek milionów lat. Przykładami nieodnawialnych źródeł energii to:

 • Węgiel kamienny
 • Węgiel brunatny
 • Torf (skała osadowa powstała w wyniku zachodzących w szczególnych warunkach przemian obumarłych szczątków roślinnych, najmłodszy węgiel kopalny)
 • Ropa naftowa
 • Gaz ziemny
 • Uran: (pierwiastek chemiczny z grupy aktynowców, wśród pierwiastków występujących naturalnie na Ziemi ma największą liczbę atomową 92)

Zastosowanie nieodnawialnych źródeł energii ma o wiele więcej wad niz zalet. Źródła te powoli ulegają wyczerpaniu, przez co ich ceny rosną. Zaś wzrost cen prowadzi do inflacji Wydobywanie nieodnawialnych surowców wiąże się również z degradacją krajobrazu

naturalnego.

Kolejnym skutkiem jest zanieczyszczenie atmosfery. Uzyskiwanie energii w elektrowni jądrowej przyczynia się do powstawania radioaktywnych odpadów.

 

Więc teraz czym są odnawialne źródła energii? Odnawialne źródła energii to takie które używanie nie wiąże się z długotrwałym ich deficytem, czyli zasób odnawia się w krótkim czasie. Odnawialnych źródeł istnieje wiele, jednak najczęściej wykorzystuje się zasoby naturalne, które przy okazji są najpopularniejszymi źródłami odnawialnymi, a są to:

 •  Słońce:
 •  Wiatr
 •  Woda
 • Biopaliwo:

(paliwo powstałe z przetwórstwa biomasy)

Energia geotermalna:

(energia cieplna skał, wody i gruntu pod powierzchnią Ziemi)

 

Zastosowanie takich źródeł ma o wiele więcej zalet niż wad. Zalety takie pozwalają na darmową praktycznie nieskończoną energię, zmniejszają rachunki za wodę lub prąd, zapewniają stały jednostkowy koszt energii, posiadają wysoką wydajność i oczywiście są ekologiczne przez co nie szkodzi środowisku. Istnieje jeszcze więcej zalet, jednakże zostały

wymienione te które są najbardziej opłacalne.

 

ŹRÓDŁA

http://klimada.mos.gov.pl/zmiany-klimatu-w-polsce/konsekwencje-zmian-klimatu/

https://www.eea.europa.eu/pl/sygna142y/sygnaly-2015/wywiad/zmiany-klimatu-a-zdrowie-czlowieka

https://ncez.pl/

http://surowce.igo.org.pl/o-surowcach/surowce-na-wyczerpaniu/

http://www.krynica-zdroj.pl/pl/210/2271/-nieodnawialne-zrodla-energii%E2%80%9D.htm

https://blogenergetyczny.pl/jakie-sa-nieodnawialne-zrodla-energii/

http://elektroenergetyka.pl/upload/file/2008/4/elektroenergetyka_nr_08_04_e1.pdf

https://www.slideshare.net/Nequit/prezentacja-10884140

https://pl.wikipedia.org/wiki/Nieodnawialne_%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a_energii

https://www.ekoradcy.pl/blog/wady-i-zalety 

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Uran_

https://pl.m.wikipedia.org/wiki 

 https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Biopaliwo

https://www.rachuneo.pl/artykuly/odnawialne-zrodia-energii-w-polsce https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Odnawialne_źódła_energii

https://blogenergetyczny.pl/jakie-sa-nieodnawialne-zrodla-energii https://enerad.pl/aktualnosci/nieodnawialne-zrodla-energii