Cały raport 3 z dwoma referatami został dołączony w plikach w formacie pdf i .docx .