Cały raport 2 został dołączony w plikach w formacie pdf i .docx .