Odnawialne źródła energii czyli w skrócie OZE to źródła energii które są niewyczerpalne i przyjazne środowisku. Przykłady OZE: wiatr, promieniowanie słoneczne, opady, pływy morskie, fale morskie i geotermia. Efektywność energetyczna to stosunek uzyskanego efektu użytkowego danego obiektu, urządzenia lub instalacji, w typowych warunkach ich użytkowania lub eksploatacji, do ilości zużycia energii, niezbędnej do uzyskania tego efektu przez ten obiekt, urządzenie lub instalację. Działania mające na celu poprawę efektywności energetycznej polegają na wprowadzeniu zmian lub usprawnień w obiekcie, urządzeniu lub instalacji, w wyniku czego obniżone zostają koszty eksploatacyjne oraz zmniejszone zostaje zużycie energii pierwotnej. Efektywne wykorzystanie energii ma na celu zmniejszenie ilości energii potrzebnej do dostarczania produktów i usług. Np. izolacja termiczna budynku pozwala na użycie mniejszej ilości energii do jego ogrzewania i chłodzenia. Instalowanie świetlówek zmniejsza ilość energii potrzebnej do uzyskania takiego samego poziomu oświetlenia jak przy użyciu tradycyjnych żarówek. Udział OZE w zużyciu całej energii w Unii Europejskiej roku 2016 wynosił 17%. Unia Europejska zdołała osiągnąć znaczny udział w OZE w gospodarce energetycznej państw członkowskich. Każde państwo członkowskie w Unii Europejskiej posiada własny cel udziału OZE. Udział energii odnawialnej w Polsce wynosi 10,9% i to są dane za rok 2017. Pochodzi ona głównie z biopaliw stałych 67,9% i biopaliw ciekłych 10,0%. W Polsce z roku na rok rozwija się coraz intensywniej energia odnawialna. Nasz kraj jest na 21 miejscu w UE pod względem rozwoju OZE. Program Czyste Powietrze to rządowy program obowiązujący od 19 września 2018 r., z którego mogą skorzystać właściciele nowych lub już istniejących domów jednorodzinnych. Program umożliwia korzystanie z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych, w tym na wymianę przestarzałych źródeł ciepła na nowoczesne. W budynkach już istniejących dofinansowanie może obejmować m.in. wymianę źródeł ciepła starej generacji opalanych węglem na nowoczesne, instalację systemu ogrzewania elektrycznego, kolektorów słonecznych czy pompy ciepła. W 2018 r. 14 lipca wprowadzono system wsparcia dla bio-gazowni i także hydroelektrowni. Ustawa ta wprowadza nowe formy produkowania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Pomiar netto czyli Net metering to usługa która dotyczy wytwórcy i konsumenta. Korzystanie z tego systemu jest opłacalne, gdy prąd od razu jest produkowany i używany jednak jego wytworzenie jest możliwe tylko wtedy, gdy świeci słońce. Natomiast System taryf gwarantowanych FIT (feed-in-tariff) jest to możliwość sprzedaży na preferencyjnych warunkach niewykorzystanej oraz wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej, sprzedawcy zobowiązanemu albo wybranemu sprzedawcy. Gminy z poszczególnych regionów Polski starają się o uzyskanie dofinansowań dla swoich mieszkańców na OZE. Dzięki temu wielu miejscowościach wdrażane są systemy zarządzania energią, instaluje się kolektory słoneczne, piece na biomasę i panele fotowoltaiczne. Podpisanie umów o dotacje na OZE w lubelskich gminach (w naszym regionie) to efekt ubiegłorocznego naboru z działania 4.1 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, w którym wpłynęło 210 projektów na łączną kwotę dofinansowania ponad 569 mln zł. Dzięki decyzji władz województwa ponad 186,2 mln zł unijnego dofinansowania trafi do 76 gmin. Innym programem jest WFOSIGW inaczej Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Jego głównym celem jest zadbanie o przyszłość Polski poprzez różnorodne akcje. Jedną z nich jest „Czyste Powietrze” czyli walka ze smogiem oraz jego przyczynami. Pomocą dla mieszkańców chcących zainwestować w OZE są korzystne kredyty oferowane przez banki. Proponują inwestorom podejmującym przedsięwzięcia kredy, które służą poprawie stanu środowiska angażując zasoby własne banku. Źródła ekologia.pl https://mfiles.pl/pl/index.php/Bank_komercyjny http://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/7636,Systemy-FIT-i-FIP-nowe-formy-wsarcia-wytwarzania-energii-elektrycznej-z-odnawia.html https://www.brewa.pl/strefa-wiedzy/co-to-jest-net-metering-i-jak-to-wyglada-w-praktyce.htmlhttps://www.oze-biomar.pl/program-czyste-powietrze?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=Search-Dofinansowanie&gclid=EAIaIQobChMI-syPp4-D7wIVxhkGAB2iqglFEAAYASAAEgLW0PD_BwE https://www.gramwzielone.pl/trendy/102972/gminy-z-wojewodztwa-lubelskiego-dostaly-dotacje-na-oze
Panele fotowoltaiczne zamieniają energię promieniowania słonecznego w energię elektryczną. Wytworzony w fotowoltaice prąd stały przepływa przez inwerter (falownik) i zostaje przekształcony w prąd przemienny, czyli dokładnie taki, jaki mamy w gniazdkach (230V). Uzyskaną energię elektryczną można zużywać na bieżąco, magazynować albo sprzedawać – w zależności od rodzaju instalacji fotowoltaicznej. Sposób działania paneli fotowoltaicznych polega na tym, że ogniwa fotowoltaiczne, zamieniają energię słoneczną w energię elektryczną. W tym celu foton (czyli minimalna jednostka światła) pada na płytkę krzemową, z której zbudowane jest ogniwo fotowoltaiczne. Jednostka światła jest pochłaniana przez krzem i wybija elektron ze swojej pozycji, zmuszając go do ruchu. Ten ruch to właśnie przepływ prądu elektrycznego. Panele fotowoltaiczne produkują prąd stały, więc jeżeli chcemy korzystać z energii elektrycznej musimy zainstalować falownik (inwerter), który zmieni prąd stały paneli fotowoltaicznych na prąd zmienny. W przypadku systemów fotowoltaicznych możliwe są dwa warianty budowy, zależnie od tego czy taki układ ma współpracować z siecią. System on-grid wymaga ciągłego połączenia z siecią. W razie braku zasilania z niej wyłącza się również falownik. Nieco paradoksalnie, nie możemy wówczas korzystać z prądu z własnej mikroelektrowni, chociaż właśnie wtedy byłoby to najcenniejsze. Takie właśnie systemy buduje się najczęściej, bo są najtańsze. Tylko w tym trybie może działać większość dostępnych na rynku falowników. W praktyce także eksploatacja okazuje się najkorzystniejsza z ekonomicznego punktu widzenia. W praktyce bowiem w gospodarstwach domowych nawet ¾ wytworzonej energii nie jest nam potrzebne akurat w chwili jej powstania. Off-grid to z kolei układ działający całkowicie poza siecią, w ogóle do niej nie podłączony. Oznacza to pełną niezależność, ale także sporo problemów do rozwiązania. Przede wszystkim przed jego zbudowaniem powinniśmy dobrze się zastanowić czego właściwie oczekujemy. Czynnikami, które wpływają na działanie paneli fotowoltaicznych to: temperatura, ilość zanieczyszczeń i sposób ustawienia paneli. Im temperatura jest wyższa, tym mniej energii przy tym samym natężeniu produkuje instalacja fotowoltaiczna. Jeżeli powietrze jest pełne pyłów i innych zanieczyszczeń, będzie to wpływało niekorzystnie na działanie. Panele słoneczne powinny być ustawione najlepiej w kierunku południowym pod kątem 30-40° stopni do poziomu. Efekt fotowoltaiczny działa najlepiej podczas lata, gdy nasłonecznienie jest duże, a temperatura nie wzrasta zbyt wysoko. Zimą efektywność paneli spada, ale jeżeli są one odśnieżone energia jest wytwarzana. Osoby korzystające z paneli słonecznych stają się prosumentami – osobami będącymi jednocześnie producentami jak i konsumentami.
Źródła: https://pl.wikipedia.org/wiki/Prosument https://sunsol.pl/blog/czy-instalacje-fotowoltaiczne-sprawdzaja-sie-w-okresie-zimowym/ https://www.dobredomy.pl/poradnik/budujemy-dom/fotowoltaika-jak-prawidlowo-ustawic-panele-sloneczne/ https://www.elektro.info.pl/artykul/fotowoltaika/59506,wplyw-wybranych-czynnikow-eksploatacyjnych-na-sprawnosc-ogniw-fotowoltaicznych https://columbusenergy.pl/blog/budowa-instalacji-fotowoltaicznej/ https://enerad.pl/oze/fotowoltaika/panele-fotowoltaiczne/ https://electrotile.com/efekt-fotowoltaiczny/poradniki/https://stiloenergy.pl/fotowoltaika-co-to-jest/ wywiad z nauczycielem geografii