OBECNE SPOSOBY WYTWARZANIA ENERGII PRZEZ CZŁOWIEKA

     W dzisiejszych czasach znamy bardzo dużo metod wytwarzania energii i wciąż próbujemy  poznawać nowe sposoby jej pozyskiwania. Energię, możemy podzielić na odnawialną i nieodnawialną. Źródła odnawialne to te z których energię możemy wykorzystać wielokrotnie (np. słońce, woda, wiatr) i wiemy, że się ona nigdy nie skończy. Natomiast źródła nieodnawialne to takie z których energia kiedyś się wyczerpie(węgiel, uran, torf, ropa, gaz).

Do źródeł odnawialnych możemy zaliczyć m.in. metodę wykorzystywania energii z słońca. Jest ona najbezpieczniejsza z wszystkich. Moc którą zawiera w sobie słońce jest ogromna jednakże bardzo rozproszona.  Aby pozyskać energię elektryczną buduje się elektrownie i ogniwa fotowoltaiczne, które zamieniają światło na prąd elektryczny.

Nieodnawialne źródła energii są podstawowym źródłem energii dla przemysłu, energetyki, transportu i gospodarstw domowych.
Pomimo iż produkcja energii z odnawialnych źródeł jest znacznie droższa to przyszłość energetyki powinna się opierać na nich gdyż pozyskanie i przetworzenie ich nie prowadzi do skażenia środowiska.

WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ZE ŹRÓDEŁ NIEODNAWIALNYCH NA ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE

    Źródła energii nieodnawialnej pod różną postacią, są podstawą dla energii w naszych domach, gospodarstwach, w przemyśle i transporcie. Obecnie korzystanie z nieodnawialnych źródeł energii niesie ze sobą dużo korzyści ale powoduje też, dużo szkód.
Przyczynia się do degradacji środowiska i zmiany klimatu. Zmiana klimatu to wzrost globalnej temperatury spowodowany emisją gazów cieplarnianych do atmosfery na skutek działalności człowieka. Główną przyczyną emisji tych gazów jest spalanie paliw kopalnych głównie węgla, ropy i gazu.

Smog to inaczej zanieczyszczenie powietrza powstałe na skutek działalności człowieka. Mówimy o nim wtedy gdy wynika ono z niskiej emisji spalania węgla (głównie w domowych piecach, kotłach grzewczych), a także zanieczyszczenia energetyczne, pochodzące z procesów związanych z wydobywaniem i spalaniem paliw kopalnych. W przeciwieństwie do smogu, emisja gazów cieplarnianych jest niewidoczna.
Zmiany klimatyczne to poważne zagrożenie, któremu trzeba przeciwdziałać przez szerzenie świadomości ekologicznej ludzi.

SPOŁECZNE I ZDROWOTNE SKUTKI ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA I ZMIAN KLIMATYCZNYCH

   Zanieczyszczenie powietrza bardzo mocno wpływa na zdrowie i życie człowieka, i jest przyczyną szeroko postępujących zmian klimatycznych. Skutki zanieczyszczenia powietrza widoczne są przede wszystkim w dużych skupiskach ludzi (miasta, aglomeracje), ale także są coraz częściej zauważalne również w małych miejscowościach.

Zanieczyszczenie powietrza i środowiska wpływa na zmianę klimatu na Ziemi powodując: globalne ocieplenie, anomalie pogodowe, susze, gwałtowne ulewy oraz huragany itp. Konsekwencją wpływającą na społeczeństwo jest m.in. zniszczenie upraw i plantacji przeznaczonych do produkcji żywności na szeroką skalę oraz lokalnie. Szczególnie cierpią na tym lokalni rolnicy, których uprawy są jedynym źródłem dochodu. Jest to problematyczne zwłaszcza w krajach trzeciego świata np. Gwatemala, gdzie susze niszczą całe uprawy kukurydzy, przez co mieszkańcy cierpią z powodu głodu.

Kolejnym skutkiem zanieczyszczenia jest zwiększenie wydatków na cele związane z działaniami, które mają korygować jego negatywne skutki. Koszty ponoszone są także na pracowników, którzy coraz częściej chorują oraz na straty w rolnictwie.

Zanieczyszczone miasta tracą także na wartości dla mieszkańców, którzy coraz mniej chętnie się w nich osiedlają. Zła jakoś powietrza i środowiska wpływa na zmniejszenie poziomu życia, przez co takie miejsca są mniej atrakcyjne.

Konsekwencją zanieczyszczenia powietrza jest przede wszystkim szereg chorób zwłaszcza układu oddechowego. Oddychanie zanieczyszczonym powietrzem powoduje:

– zapalenia błony śluzowej jamy nosowej

– zapalenia gardła

– przewlekłe zapalenia oskrzeli

– nowotwory płuc

– chroniczny kaszel

– astmę

– infekcje dróg oddechowych

– niewydolność płuc

– astmę oskrzelową

– bezsenność

– bóle głowy

– złe samopoczucie

– stany depresyjne

– zapalenia spojówek

– alergie

– zaburzenia układu krążenia

– choroby serca

– osłabienie płodności

– przedwczesną śmierć

WYCZERPYWANIE SIĘ SUROWCÓW, Z KTÓRYCH POZYSKIWANA JEST ENERGIA I CO Z TEGO WYNIKA

Wyczerpywanie się surowców naturalnych to z roku na rok coraz większy problem wielu krajów. Zasoby surowców zgromadzonych w ziemi są ograniczone i nie da się ich odnowić.  Pokłady żelaza, ołowiu, miedzi czy złota mogą zaspokoić nasze potrzeby na jedynie kilkadziesiąt lat.

Kończące się złoża zmuszają producentów do coraz większej eksploatacji terenów, na których występują, a co za tym idzie większych kosztów związanych z ich wydobyciem. Coraz trudniejsze wydobycie pochłania coraz więcej energii oraz zajmuje coraz większe tereny, zabierając przestrzeń mieszkalną oraz hodowlaną i uprawną. Obszary po wydobyciu często są skażone uniemożliwiając ponowne ich zagospodarowanie. Istnieją kraje gdzie strefy wydobywcze zajmują 1/5, a nawet 1/3 jego powierzchni!

Na początku XX wieku na tonę skały przypadało 20g złota, pięćdziesiąt lat później złoża kruszcu zubożały o połowę. Dzisiaj eksploatowane są źródła zawierające 3g złota na tonę. Z każdym rokiem złoża maleją.