Odnawialne Źródła Energii i efektywność energetyczna 

 Odnawialne źródła energii (OZE)- są niewyczerpalne i przyjazne środowisku. Jest to na przykład energia słoneczna, energia wiatru, energia wody, energia geotermalna, biomasa. Energia produkowana ze źródeł nieodnawialnych ma ogromny wpływ na środowisko przyrodnicze. Ich wykorzystanie jest bardzo ważne ze względu na ograniczenie emisji zanieczyszczeń 

 Efektywność energiczna - jest to stosunek uzyskanych wyników do wkładu energii. Wykorzystywanie energiczne jest stosowane do zmniejszenia ilości energii potrzebnej do dostarczenia produktów i usług.  Wykorzystywanie energii oraz prowadzenie działań zmniejszających poziom jej zużycia sprawia, że przedsiębiorstwo może działać wydajniej, oszczędniej i stać się bardziej przyjazne dla środowiska naturalnego 

 Sytuacja Polski na tle innych krajów w aspekcie korzystania z OZE 

 Polska na tle innych państw w ostatnich latach nie wypadała najlepiej w rankingach wykorzystania OZE. W roku 2004 udział OZE wynosił 6,9%, a Polska znajdowała się na 15 miejscu w UE. W 2015 roku wzrósł do 11,8% i plasowało to nas na 21 miejscu. 

Niestety w kolejnych latach udział OZE w Polsce zmalał w latach 2016-2019 nie przekroczył 11,5%. Optymizm mogą budzić jednak wyniki z 2020 roku, gdyż powrócono do wyniku z 2015 roku i wyprodukowano 2 razy więcej energii przy użyciu paneli fotowoltaicznych niż przewidziano. Przy takim poziomie wsparcia celowi zakładanemu w Krajowym Planie na rzecz Energii i Klimatu na 2030 możemy sprostać już za 5 lub 6 lat.  Polska jednak nie spełniła w roku 2020 swojego celu udziału OZE i nie było to tylko spowodowane pandemią, gdyż już w roku 2018 uznano, że nie spełnimy celu udziałuW UE, ale i w innych państwach europejskich nie należących do UE dawno przekroczono cele założonego udziału OZE. Wiele krajów osiągnęło cele OZE już w roku 2016. 

 Możliwości wsparcia finansowania mikroinstalacji OZE dla indywidualnych odbiorców Program Czyste Powietrze 

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów wprowadzonych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe w celu modernizacji budynków i walki ze smogiem. Działanie te przyczyniają się do ochrony środowiska jak i zmniejszenia wydatków na ogrzewanie. W ciągu najbliższych 10 lat Ministerstwo Środowiska wraz we współpracy z Bankiem Ochrony Środowiska przeznaczy 103mld złotych, na dofinansowanie do wymiany kotłów dla domów jednorodzinnych.  

 TARYFY FIT, NET METERING, ŚRODKI PUBLICZNE, KOMERCYJNE OFERTY BANKOWE 

 1) Taryfy FITczyli gwarantowana na 15 lat stała stawka zakupu energii elektrycznej wyprodukowanej w instalacji odnawialnych źródeł energii. Możemy wtedy myśleć o zwrocie poniesionych kosztów (realnie w 7-8 lat).  

 2) Działanie systemu fotowoltaicznego jest najbardziej opłacane, gdy prąd, który jest wyprodukowany od razu jest zużywany. Nie zawsze przecież może tak być, bo produkcja odbywa się, gdy świeci słońce, a nie zawsze mamy możliwość zużyć darmową energię elektryczną od ręki. Dlatego powstało takie rozwiązanie jak net meteringPolega to na tym, że jeśli nasza instalacja fotowoltaiczna da nam więcej prądu niż możemy zużyć, to tą nadwyżkę zmagazynuje w sieci i będziemy mogli z niej skorzystać w  mniej słoneczne dni.  

 3) Środki publiczne na Odnawialne Źródła Energii: 

- Energia Plus: służy zmniejszeniu zużycia surowców, w tym energii, i ograniczenie wpływu przedsiębiorstwa na środowisko.  

- program „Mój Prąd: skierowany jest do osób, które dotychczas nie otrzymały wsparcia na dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznych.  

– program ”Czyste Powietrze” : ma na celu przede wszystkim wymianę „kopciuchów”. 

 program Prokonsument2„: Celem programu jest zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”,  

W kilku województwach prowadzone są lub planowane nabory dotyczące poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej. OZE mogą być elementem takich inwestycji. W konkursach wnioski mogą składać też prywatne szkoły i placówki lecznicze wykonujące działalność finansowaną z NFZ. Uczestniczy w tym programie również nasza szkoła 

-gminne środki pomocowe: Gmina Stare Babice pomaga w uzyskaniu dotacji na kolektory słoneczne. Nie ma na to własnych środków, ale pochodzą z działania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego. Pieniądze z dotacji można przekazać na zakup: kolektorów słonecznych, zbiorników, układów pomp, izolację i konstrukcję mocowania kolektorów. 

4) Komercyjne oferty bankowe : 

Banki proponują konsumentom szereg ułatwień spłacania bądź oferują ulgi w kredytowaniu, jeśli pieniądze będą przeznaczone na Odnawialne Źródła Energii. Zazwyczaj są to kredyty na instalację i zakup paneli słonecznych, kupno samochodu elektrycznego, instalację pompy ciepła, kupno hulajnogi lub roweru elektrycznego. 

 Źródła: 

https://wysokienapiecie.pl/ 

https://globenergia.pl/ 

https://gramwzielone.pl/ 

https://biznesalert.pl/ 

Fotowoltaika  

 Zasady działania fotowoltaiki  

 Fotowoltaika polega na zmianie energii promieniowania słonecznego w energię elektryczną dzięki wykorzystaniu paneli fotowoltaicznych. Wytworzony w fotowoltaice prąd stały przepływa przez inwerter i zostaje przekształcony w prąd przemienny, czyli taki jaki używamy każdego dnia. Energię elektryczną, którą uzyskujemy w zależności od rodzaju instalacji fotowoltaicznej można zużywać na bieżąco, magazynować albo sprzedawać. 

 Elementy, z których składa się zestaw fotowoltaiczny 

-paneli fotowoltaicznych – zbudowanych z ogniw fotowoltaicznych, które wykorzystują energię słoneczną do produkcji energii elektrycznej,  

-inwertera, czyli falownika - zmieniającego prąd stały na prąd zmienny,  

-liczników zużycia i produkcji energii,  

okablowania,  

-akumulatora wraz z regulatorem ładowania 

 Jak działają panele fotowoltaiczne/ sposób działania systemu fotowoltaicznego 

 Zasada ich działania polega na tym, że ogniwa fotowoltaiczne, z których składają się panele, zamieniają energię słoneczną w energię elektryczną.  W tym celu minimalna jednostka światła pada na płytkę krzemową, z której zbudowane jest ogniwo fotowoltaiczne. Jednostka światła jest pochłaniana przez ten krzem i wybija elektron ze swojej pozycji w ten sposób zmusza go do ruchu. Ten ruch to właśnie przepływ prądu elektrycznego. Dzięki zastosowaniu złącza półprzewodnikowego typu p-n możliwe jest połączenie tego procesu z obiegiem elektronów w sieci energetycznej. Energia świetlna zostaje przekształcona na elektryczną. Panele fotowoltaiczne produkują prąd stały, czyli jeżeli chcemy korzystać z energii elektrycznej musimy zainstalować inwerter, który zmieni prąd stały paneli fotowoltaicznych na prąd zmienny, który mamy w gniazdkach. 

 Rodzaje systemów fotowoltaicznych (technologia produkcji, on/off grid) 

Systemy fotowoltaiczne można podzielić na: 

on gridpodłączone do sieci elektroenergetycznej (on-grid)wyprodukowana energia elektryczna przekazywana jest do przetwornicy, gdzie następuje zamiana prądu stałego na zmienny. Wyprodukowany prąd trafia do sieci elektroenergetycznej. Na potrzeby takiego systemu działają dwa liczniki prądu – pierwszy mierzący ilość wyprodukowanej energii elektrycznej oddanej do sieci oraz drugi zliczający energię pobraną z sieci elektroenergetycznej.  

-Systemy off-grid są systemami autonomicznymi, które nie są podłączone do sieci elektroenergetycznej. Wytworzona przez moduły PV energia wykorzystywana jest do ładowania akumulatorów lub zasilania oświetlenia czy ogrzewania. Proces kontroluje regulator ładowania i zabezpiecza akumulator przed przeładowaniem, które prowadzi do uszkodzenia. Podczas poboru energii, prąd stały przekazywany jest z akumulatorów do falownika, a tam następuje zmiana jego parametrów na prąd zmienny. 

Czynniki sprzyjające i ograniczające wydajność systemu fotowoltaicznego (aspekty klimatyczne i techniczne):  

 

  • Kąt pod jakim promieniowanie pada. Optymalne ustawienie to pochylenie paneli fotowoltaicznych 30  40 stopni na południe. 
  • Natężenie promieniowania słonecznego padającego na moduł.  
  • Sposób montażu instalacji. Stosując te same komponenty najwyższy uzysk będą miały instalacje wolnostojące, które naturalnie będą schładzane przez swobodny przepływ powietrza.  
  • Technologia wykorzystanych do produkcji paneli fotowoltaicznych. 

 Prosument-zbitka wyrazów „producent” i „konsument”, czyli równocześnie konsumentem i producentem „zielonej energii'. 

 Źródła: 

https://max-energy.pl/fotowoltaika/ 

https://ekofachowcy.pl/fotowoltaika/ 

http://portalrsi.it.kielce.pl/