Obecne sposoby wytwarzania energii i ich skutki dla środowiska 

 1. Obecne sposoby wytwarzania energii przez człowieka 

 

 • Energia jądrowa energia pozyskiwana z rozszczepienia jąder atomowych pierwiastków ciężkich.  
 • Ogniwa paliwowe urządzenia, w których energia elektryczna i ciepło powstają w wyniku reakcji chemicznej:2H2 + O2à2H2O + prąd elektryczny 
 • Węgiel kamienny i brunatny oraz gaz ziemny – są nieodnawialnym źródłem energii. Energia pochodzi ze spalania tych paliw. 
 • Energia słoneczna energia pochodząca od słońca. Przetwarzana za pomocą specjalnych urządzeń na energię cieplną i elektryczną. 
 • Energia geotermalna  to energia cieplna znajdująca się w wodach geotermalnych, czyli pochodząca z wnętrza Ziemi. 
 • Energia wiatru to energia kinetyczna przemieszczających się mas powietrza. Jest przekształcana w energię elektryczną za pomocą turbin wiatrowych.  
 • Energia wody– energia mechaniczna płynącej wody. Współcześnie energię wodną zazwyczaj przetwarza się na energię elektryczną.  
 • Energia biomasy – energia pochodząca z odpadów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego 

 

 1. Wpływ produkcji wytwarzania energii ze źródeł nieodnawialnych na środowisko przyrodnicze 

 

 • Węgiel – wydobywanie powoduje skażenia wód gruntowych i ekosystemu. W czasie spalania dwutlenek węgla przedostaje się w dużych ilościach do atmosfery co powoduje efekt cieplarniany oraz kwaśne deszcze, które powodują zakwaszenie jezior, gleb a także zniszczenie rzeźb i budynków.  
 • Ropa naftowa – wydobywa się ją ze złóż na lądzie lub spod dna oceanów. Wycieki ropy naftowej powodują wycinkę lasów i usunięcie nawet do kilku ton gleby i torfu. Do wydobycia ropy jest potrzebna duża ilość wody co powoduje jej skażenie. Zagrożone są wtedy rośliny i zwierzęta. 
 • Gaz ziemny – jest najmniej szkodliwy spośród paliw kopalnych. Jednak powoduje skażenie wód podziemnych i gruntowych, utratę zdrowia ludzi i zwierząt. Np. migrena, stres, choroby, zaburzenia oddechowe, bezsenność. 

 

 1. Społeczne i zdrowotne skutki zanieczyszczeń powietrza i zmian klimatycznych 
 1. a)skutki zdrowotne  – szacuje się, że zanieczyszczenia powietrza powodują rocznie około 5,5 miliona przedwczesnych zgonów na całym świecie, z czego na Europę przypada aż pół miliona. Do najważniejszych skutków można zaliczyć: 
 • Zwiększającą się dzienną śmiertelność  
 • Wizyty lekarskie, szpitalne i interwencje pogotowia ratunkowego z powodu chorób układu oddechowego i krwionośnego 
 • Przyjmowanie leków z powodu chorób układu oddechowego i krwionośnego 
 • Ostre symptomy (kaszel, flegma, infekcje dróg oddechowych) 

Zmiany klimatu wpływają na zdrowie publiczne na wiele różnych sposobówPonadto oczekuje się, że wzrośnie umieralność związana z falami upałów i powodziami, szczególnie w Europie.  

 1. b)skutki społeczne – ludzie z powodu smogu częściej chorują co wpływa także na nasze samopoczucie. Często jesteśmy zmęczeni i mniej wydajni. Nie chodzimy do szkoły, czy pracy. Problematyka zmian klimatu stanowi jeden z kluczowych aspektów politycznych, społecznych i gospodarczych współczesnego świata. Szereg niepokojących zjawisk klimatycznych wskazuje, ze nie można tego problemu lekceważyć. Zwłaszcza trudno dyskutować z faktami które już maja miejsce i wskazują, że obecne zmiany klimatyczne mogą stanowić zagrożenie rozwoju człowieka. 
 1. Wyczerpywanie się surowców, z których pozyskiwana jest energia i co z tego wynika 

Rozwój gospodarczy pociąga za sobą wzrost popytu na wszystkie bogactwa naturalne, skutkiem tego może dojść do wyczerpywania się głównych zasobów nieodnawialnych – węgla kamiennego, brunatnego, ropy naftowej, gazu ziemnego. Ich zasoby są ograniczone i nieodnawialne w skali naszej cywilizacji, a eksploatacja stale rośnie. Dlatego też, ludzkość powinna maksymalnie oszczędnie  gospodarować  tymi surowcami, które stają się coraz droższe i są coraz trudniej dostępne. Bez powszechnie dostępnej ropy nie będzie paliwa dla maszyn i nie będziemy mogli  pozyskiwać metali. Zabraknie materiałów koniecznych do produkcji komputerów, telefonów, samochodów, urządzeń przemysłowych wiatraków i paneli słonecznych. Co więcej, również w przypadku paliw kopalnych im trudniej dostępne złoże, tym więcej pracy i energii trzeba włożyć w jego eksploatację. W pewnym momencie okaże się więc, że ilość energii niezbędna do wydobycia jest większa niż ta uzyskana ze złoża. Proceder stanie się nieopłacalny. 

Ziemia żyje swoim rytmem i współcześnie przebiegają na niej procesy, które prowadzą do powstawania nowych złóż surowców mineralnych, w tym także surowców energetycznych. Jednak czasowa  skala tych procesów obliczana jest na miliony, a nawet miliardy latKopalne surowce energetyczne nie mają obecnie substytutów, które sprostałyby obecnemu zapotrzebowaniu na energię.  

Ważny jest racjonalizm, gdyż obecnie udokumentowane zasoby ropy naftowej wystarczą na 41 lat, a gazu ziemnego na 63 lata eksploatacji, zasoby węgla na 158 lat wydobycia.  

 1. Źródła:  
 1. K.Górka -Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie -Zasoby naturalne jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego
 2. E.Mokrzycki, R.Ney, J. Siemek -„Światowe zasoby surowców energetycznych”- Rynek Energii nr 6/2008 

www.ncez.pl 

www.ekoprognoza.pl  

www.chronmykliat.pl 

www.eea.europa.eu   

https://dzienniknaukowy.pl/ 

https://zielonewiadomosci.pl/ 

http://ekoswiat.eu/  

https://epodreczniki.pl/ 

www.surowce.igo.org.pl 

www.epodreczniki.pl 

www.sip.lex.pl