Energia to jeden z najbardziej potrzebnych zasobów na  naszej ziemi. Zapotrzebowanie na nią wzrasta w niewiarygodnie szybkim tempie. Powodem jest rozwój nowych technologii, które cieszą się ogromną popularnością.  Coraz częściej poszukuje się alternatywnych rozwiązań. Odnawialne źródła energii są sposobem, które zaopatruje nas w niezbędną ilość energii. Wpływa także pozytywnie na stan naszego środowiska naturalnego.
Wykorzystywanie wiatraków dla uzyskania energii jest coraz częściej spotykane w Polsce. Na świecie najczęściej stosowanym odnawialnym źródłem jest woda, czyli elektrownie wodne. Odmiennie od energii wodnej, energia słoneczna jest bardzo dobrym rozwiązaniem do użytku prywatnego.  Obecnie można zakupić panele słoneczne czy instalacje fotowoltaiczne. Aby zaś wydobyć wody geotermalne, należy wykonać odwierty. Uzyskana dzięki tej metodzie energia może być wykorzystana między innymi do ocieplenia mieszkań. Wyżej wymienione źródła pozyskiwania energii są absolutnie niegroźne dla środowiska naturalnego i często stosowane obecnie przez człowieka. Pozwalają także uniezależnić się od zewnętrznych dostawców.
Każda energia ma swoje źródła i należy pamiętać, że niedługo mogą zostać one wyczerpane. Nieodnawialne źródła energii to wszystkie surowca kopalne, które można zamienić w energię.  Bardzo istotne jest zagrożenie wynikające z eksploatacji energii – skażenie środowiska naturalnego.  Przyczyniają się do tego m. in. procesy spalania oraz degradacja terenów do ich wydobywania. Energia pozyskiwania z źródeł nieodnawialnych jest odpowiednio zamieniana w elektrowniach i ciepłowniach lub elektrociepłowniach. Głównym powodem zanieczyszczeń są ogromne ilości szkodliwych dymów, pyłów i gazów powstałych w procesie utleniania w kopalniach. Ze względu na skład chociażby węgla , w czasie jego spalania utlenia się nie tylko dwutlenek węgla, ale także dwutlenek siarki. Tworzy on wówczas tzw. kwaśne deszcze, co niszczy wiele upraw, roślin, lasów. Natomiast nadmiar dwutlenku węgla w atmosferze powoduje tzw. efekt cieplarniany. Następuje wtedy ocieplenie klimatu, topnieją lodowce.
Tak naprawdę, dopiero niedawno, ludzie zaczęli zdawać sobie sprawę z tego, że skażenie środowiska ma ogromny wpływ na istnienie całej planety. Energia jest bardzo nam potrzebna. Umożliwia ona funkcjonowanie. Jednak należy pamiętać o negatywnych skutkach produkcji energii ze źródeł nieodnawialnych.
Zanieczyszczenie powietrza mają wpływ na zdrowie człowieka. Ekstremalne zjawiska pogodowe już należą do najważniejszych skutków zmian klimatu, które mają wpływ na zdrowie.  Wysokie temperatury wiążą się z zanieczyszczeniem powietrza, a w szczególności z zanieczyszczeniem ozonem w warstwie przyziemnej. Może ono powodować zaburzenia układu krążenia i układu oddechowego, zwłaszcza u osób starszych i dzieci. Jeżeli bierzemy pod uwagę powodzie – bywają one niszczycielskie. Osoby, które tego doświadczyły mieć długotrwałe problemy ze stresem. Również wraz z falą upałów i powodziami wzrasta śmiertelność. Powódź, burze, huragany mają wpływ na jakość życia, ale także na zdrowie psychiczne wynikające z utraty mienia oraz poczucia bezpieczeństwa.
Zmiany klimatu poprzez niedobory wody, susze mogą mieć poważne skutki dla bezpieczeństwa żywnościowego i tym samym sposobu poziomu ubóstwa poprzez drastyczny wzrost cen żywności i bezpośrednio wpływać na problemy ze zdrowiem.
Jeżeli zaś chodzi o skutki społeczne, to wraz z wysokim stężeniem zanieczyszczeń w powietrzu jesteśmy bardziej zmęczeni i mniej wydajni, co wpływa na jakość naszej pracy i koncentracji. Smog ma także wpływ na płodność, a matki, które przebywają w zanieczyszczonej atmosferze rodzą dzieci, które częściej chorują na zapalenie płuc i oskrzeli. Polacy przez to także mają częściej alergie, łapią infekcje.
Wiele surowców, z których pozyskuje się energię jest już na wyczerpaniu. Dostępne zasoby paliw kopalnianych – głównie węgla i ropy naftowej, z dnia na dzień maleją. Bez powszechnie dostępnej ropy nie będzie paliwa do maszyn i nie będziemy mogli pozyskiwać tych metali. Zabraknie także materiałów koniecznych do produkcji energii odnawialnej. Co więcej, im trudniej dostępne miejsce wydobycia, tym więcej pracy i energii trzeba włożyć w jego eksploatację. Może więc się zdarzyć, że ilość energii niezbędna do wydobycia jest większa niż ta uzyskana ze złoża. Wówczas cały proceder stanie się nieopłacalny.
Stopniowe wyczerpywanie się surowców energetycznych kopalnych i ich niekorzystny wpływ na środowisko i zdrowie człowieka powoduje zwrócenie uwagi w dzisiejszym świecie na odnawialne źródła energii.
Źródła:
J. Taubman „Węgiel i alternatywne źródła energii. Prognozy na przyszłość.”
P. Kleczkowski „Smog w Polsce: przyczyny, skutki, przeciwdziałanie.”
W. Sobczyk „Edukacja ekologiczna i prozdrowotna.”
H. Mazurek, Artur Badyda „Smog. Konsekwencje zdrowotne zanieczyszczeń powietrza.”
J. Paska „Wytwarzanie energii elektrycznej.”
www.ekoswiat.eu
www.ekologia.pl
www.surowce.igo.org.pl