Obecne sposoby wytwarzania energii i ich skutki dla środowiska 

Energia elektryczna to energia biorąca się z układów elektrycznych nieruchomych lub poruszających się. Służy przede wszystkim do zasilania urządzeń i maszyn. Ludzie dawno temu radzili sobie z energią elektryczną nie najlepiej, ponieważ nie potrafili zrozumieć co to i jak tego używać. Na przykład bali się piorunów. Oczywiście oprócz wyjątków takich jak niektórzy filozofowie i uczeni w starożytnych czasach. Dużo później naukowcy- Alessandro Giuseppe, Antonio Volt, Nikola Tesla, Thomas Edison, starali się zrozumieć, jak działa energia i jak ją użyć w sposób przydatny i łatwy do zrozumienia dla ludzi na przykład Edison odkrył jak działa żarówka. W obecnych czasach ludzie bez problemu rozumieją zagadnienia energii i potrafią z niej korzystać na co dzień.

Obecne sposoby wytwarzania energii nie są dobre. W większości państw europejskich dominuje wytwarzanie energii chemicznej, w której skład wchodzi węgiel kamienny, brunatny, ropa naftowa czy gaz ziemny. W niektórych państwach rozwijają się inne lepsze dla środowiska sposoby wytwarzania energii takich jak energia kinetyczna wiatru (pozyskiwana z wiatru), energia geotermalna (pozyskiwana z gruntu z pod powierzchni ziemi), energia potencjalna spiętrzonej wody (pozyskiwana z wody), energia promieniowania (pozyskiwania z promieni słonecznych), energia biomasy i energia z ogniw paliwowych. Wszystkie te sposoby pozyskiwania energii są lepsze od energii chemicznej węgla biorąc chociażby pod uwagę środowisko przyrodnicze czy zdrowie ludzi, jednak każdy z nich ma swoje wady.

Skutkiem ubocznym produkcji energii ze źródeł nieodnawialnych na środowisko przyrodnicze, jest zanieczyszczenie powietrza w postaci smogu, gazów i pyłów. Powoduje to ocieplenie klimatyczne, powstawanie odpadów, niszczenie krajobrazu przyrodniczego, wymieranie gatunków zwierząt i kwaśne opady. Zanieczyszczenie środowiska nie jest spowodowane tylko przez fabryki przetwarzające węgiel, ale także na przykład przez spaliny samochodowe, nadmierne nawożenie czy masowe wykorzystywanie plastiku przez ludzi. Zanieczyszczenie środowiska powoduje też społeczne i zdrowotne problemy takie jak wytwarzanie czynników mutagennych, powodujących choroby układu oddechowego, sercowo – naczyniowego takich jak astma, rak płuc i różne rodzaje alergii, ale też maja ważny wpływ na nasze samopoczucie.  Może ono powodować też pogłębienie depresji.

Korzystanie z nieodnawialnych źródeł energii przyczynia się do wyczerpywania surowców mineralnych, zatruwania powietrza i stoi w sprzeczności z ideą zrównoważonego rozwoju. Według naukowców zasoby ropy naftowej wyczerpią się w ciągu 40 lat, gaz zużyjemy za lat 60, a węgla wystarczy na około 200 lat. Powoduje to zwiększenie świadomości społeczności oraz reakcji poszczególnych krajów. Czerpanie surowców i ich wykorzystywanie w postaci nieodnawialnych źródeł energii jest coraz droższe i powoli zaczyna być to nie opłacalne. Elektrownie bazujące np. na węglu pochłaniają nie tylko dużo funduszy, ale i również drogocenną wodę, czy po prostu mnóstwo czasu. W związku z tym wzrastają koszty wykorzystania energii przez konsumenta. My Polacy również odczuwamy wzrost kosztów produkcji energii jak i jej wykorzystania, poprzez wyższe rachunki za prąd. Dzięki temu różne kraje przestawiają się na odnawialne źródła energii i przestają przyczyniać się do zanieczyszczenia naszej planety. Niektóre państwa próbują szukać zamienników do np. zasilania samochodów. Jednym z nich jest wodór. Jednak do ideału jeszcze bardzo długa droga.

Podsumowując, w coraz większym stopniu ludzie przechodzą na OZE co powoduje polepszanie się stanu środowiska. Niestety nadal dużo osób i państw nie rozumie problemu związanego z używaniem nieodnawialnych źródeł energii, powodując przy tym protesty ze stron ruchów ekologicznych. To my, ludzie musimy dbać o naszą planetę dostosowując styl życia, rozwój gospodarczy do możliwości środowiska planety.

Źródła: 
Twardzik M., Społeczno-Ekonomiczne skutki zanieczyszczenia powietrza, Forum Przestrzeni, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2017, Katowice 
– Francuz-Ornat O., Kulawik T., Nawotny-Różańska M., Spotkania z fizyką 8, wyd. Nowa Era, 2018, Warszawa
– Malarz R., Szubert M., Rachwał T., Planeta Nowa 7, wyd. Nowa Era. 2017, Warszawa
https://tiny.pl/r2q81
https://tiny.pl/r2q8j
https://tiny.pl/r2q8v
https://tiny.pl/r2q8z
https://tiny.pl/r2q83
https://tiny.pl/r2qsx
https://tiny.pl/r2qsg
https://tiny.pl/r2qst
https://tiny.pl/rn4bb
https://tiny.pl/r2qsc
https://tiny.pl/7hksr
https://tiny.pl/7hzlx
https://tiny.pl/r2qsj
https://tiny.pl/r2qsl