Antoni Biczyk (Uczestnik) – Uczeń klasy 8c w SP nr 69 im. M. Skłodowskiej – Curie w Warszawie. Poszukuje informacji w różnych źródłach, uczestnik kilku konkursów z geografii. Lubi matematykę i zawodowo grać w tenisa.

Mikołaj Brela (Uczestnik) – Uczeń klasy 8c w SP nr 69 im. M. Skłodowskiej – Curie w Warszawie. Jest trzecim prowadzącym grupy, zajmuje się wyszukiwaniem informacji i pomaga w zapisywaniu ich. Interesuje się piłką nożna.

Ian Chmielowski Magnier – de Maisonneuve (Uczestnik) – Uczeń klasy 8c w SP nr 69 im. M. Skłodowskiej – Curie w Warszawie. Prowadzący grupy, który zapisuje informacje. Uczestnik różnych konkursów. Lubi czytać i rysować.

Maksymilian Kasza (Uczestnik) – Uczeń klasy 8c w SP nr 69 im. M. Skłodowskiej – Curie w Warszawie. Poszukuje informacji i pomaga je zapisywać. Uczestniczył w różnych konkursach. Uwielbia grać w gry.

Jakub Lindorf (Uczestnik) – Uczeń klasy 8c w SP nr 69 im. M. Skłodowskiej – Curie w Warszawie. Poszukuje informacji i zapisuje treść. Jest zastępowym w harcerstwie szczepie 413 WDHiZ w Warszawie.

Kacper Maciejewski (Uczesnik) – Uczeń klasy 8c w SP nr 69 im. M. Skłodowskiej – Curie w Warszawie. Drugi prowadzący grupy. Poszukuje informacji z podręczników i wiarygodnych źródeł internetowych. Fan formuły 1.

Małgorzata Marek (Opiekun) – nauczyciel geografii w SP nr 69 im. M. Skłodowskiej – Curie w Warszawie. Sprawuje opiekę nad grupą, służy wszelką pomocą. Pomaga w znalezieniu cennych i wiarygodnych źródeł informacji. Pasjonatka podróży tych małych jak i dużych.