Odnawialne źrodła energii to ogół zasobów wykorzystywanych do produkcji energii elektrycznej i cieplnej.OZE różnią się od tradycyjnych źródeł energii(węgla kamiennego, brunatnego czy gazu ziemnego) tym ,że są praktycznie nieskończone w porównaniu z nieodnawialnymi źródłami ,które po wyczerpaniu nie są możliwe do odtworzenia. Rodzaje źródeł energii odnawialnej: energia wód, słoneczna, wiatru, geotermalna(ciepło z wnętrza Ziemi), biomasa(paliwa roślinne), biogaz.Technologie ,które stosuje się z odnawialnych  źródeł energii to: elektrownie wiatrowe, hydroelektrownie, elektrownie na biomasę i biogaz, fotowoltaika, kolektory słoneczne. Mikroinstalacje OZE to przydomowe zródło energii odnawialnej czyli np. niewielka elektrownia słoneczna. Taka instalacja pokrywa potrzeby własnego gospodarstwa domowego.

Efektywność energetyczna to stosunek uzyskanej wielkości efektu użytkowego danego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, w typowych warunkach ich użytkowania lub eksploatacji, do ilości zużycia energii przez ten obiekt, urządzenie techniczne lub instalację, albo w wyniku wykonywanej usługi niezbędnej do uzyskania tego efektu.Efektywność energetyczną można wprowadzić np poprzez: zmiany stosowanych środków,  do oświetlenia domu.Na przykład oświetlenie LED pozwala uzyskać ten sam poziom natężenia światła, ale zużywa o około 80% energii mniej i ma znacznie dłuższy okres eksploatacji niż tradycyjne oświetlenie żarowe.Dzięki efektywności energetycznej możemy wspomóc swoje portfele i zmniejszyć użycie, np prądu co przekłada się na czystsze środowisko.

Sytuacja Polski na tle innych krajów w aspekcie korzystania z OZE.Według danych Eurostatu w 2018 roku udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w Unii Europejskiej osiągnął 18%.W Polsce cel całkowitej konsumpcji energii brutto wynosi 15% a w roku 2018 udział OZE w końcowym zużyciu energii brutto osiągnął poziom 11, 3%.Polska zajmuje 21 miejsce w Unii pod względem rozwoju OZE.Największy udział w polskim rynku odnawialnych źródeł energii mają elektrownie wodne, wiatrowe i biomasa. Intensywnie rozwija się również fotowoltaika, czyli przetwarzanie światła słonecznego na energię elektryczną.W Polsce do produkcji energii wykorzystuje się m.in. węgiel brunatny, kamienny, gaz ziemny,OZE.

Istnieją możliwosci wsparcia finansowania mikroinstalancji OZE dla indywidualnych odbiorców np. program „Czyste powietrze”.Celem programu jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł, poprzez zakup i montaż małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej lub ciepła dla osób fizycznych oraz wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych. Dofinansowanie przedsięwzięć obejmuje zakup i montaż nowych instalacji i mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej lub ciepła, dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych, w tym dla wymiany istniejących instalacji na bardziej efektywne i przyjazne środowisku.Budżet programu wynosi 800mln zł na lata 2014-2022.Program obejmuje: zakup i montaż nowego źródła ciepła, budowa przyłącza na potrzeby podłączenia nowego źródła ciepła, mikroinstalacja fotowoltaiczna i kolektorów słonecznych, wymiana stolarki zewnętrznej, zakup i montaż wentylacji mechanicznej.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie przyjmuje wnioski o dofinansowanie w ramach Programu Czyste Powietrze. Miasto i Gmina Kraśnik przystąpiło do tego programu WFOŚiGW

W 2019r. Miasto Kraśnik zrealizowało projekt „Nowa energia dla Kraśnika”,który był współfinansowany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.W ramach projektu skorzystało z instalacji fotowoltaicznych 110osób o dwóch mocach 2,24kW i 3,24kW oraz 265osób z instalacji solarów.Mieszkańcy otrzymywali 65% dofinansowania z projektu.

Podstawowe zasady udzielania dofinansowania: pożyczka/kredyt preferencyjny wraz z dotacją łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji, pożyczka/kredyt preferencyjny wraz z dotacją łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji, maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych 100tys. zł-500tys. zł,w zależności od rodzaju beneficjenta i przedsięwzięcia, określony maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany dla każdego rodzaju instalacji, oprocentowanie pożyczki/kredytu 1%,maksymalny okres finansowania pożyczką/kredytem 15lat, wykluczenie możliwości uzyskania dofinansowania kosztów przedsięwzięcia z innych środków publicznych

Kredyty na fotowoltaikę można uzyskać:BOŚ, PKO BP, ING, PEKAO SA, Plus Bank-tylko przy ofercie ESOLEO, BGŻ, BS

Do uzyskania finansowania można wykorzstać programy rządowe:Energia Plus, Słoneczny Dach

Net metering, czyli inaczej system upustów umożliwia „sprzedaż”,a raczej oddanie nadwyżki niewykorzystanej nadprodukcji energii elektrycznej do sieci energetycznej w celu jej „zmagazynowania”. Dzięki temu rozwiązaniu prosument może wykorzystać nadwyżkę energii elektrycznej wyprodukowanej np. w sezonie letnim lub w czasie, gdy potrzebuje wykorzystać więcej prądu niż wytwarza.

Taryfy  net metering: 1:0,7 dla instalacji nie większej niż 7kW, 1:0,5 dla instalacji większej niż 7kW (do 40kW, bo jest to górny próg mocy dla mikroinstalacji), 1:0,35 w przypadku instalacji dofinansowanej ze środków publicznych

Taryfa gwarantowana FiT:generalnie określa stałą w danych okresie(15 lat) cenę jednostkową zakupu przez tzw. sprzedawcę zobowiązanego energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacjach (o mocy do 3 i 10 kW włącznie) przyłączonych do sieci niskiego napięcia.System taryf gwarantowanych FiT dla mikroinstalacji, co do zasady, nie stanowi pomocy publicznej w myśl prawa UE

 

  • zasady działania fotowoltaiki – aspekt teoretyczny

Fotowoltaika to dziedzina nauki zajmująca się przetwarzaniem światła słonecznego na energie słoneczną. Fotowoltaika polega na bezpośrednim pozyskiwaniem energii elektrycznej z promieni słonecznych, ale czy kiedyś zadałeś sobie pytanie ,,Ale jak panele pozyskują energie ze słońca?’’. Już tłumacze to prosta zasada polegająca na ogniwie fotowoltaiczym ,to właśnie z niego składają się panele, ogniwo fotowoltaiczne zamienia energię słoneczną w energię elektryczną. W tym celu foton, czyli najmniejsza znana nam jednostka światła, pada na płytkę krzemową z której zbudowane jest ogniwo fotowoltaiczne. Mikroinstalacja fotowoltaiczna składa się też z krzemu, także germanu oraz selenu zależne to jest też od różnego rodzaju szyny, kotwy, stalowe profile, zależne od powierzchni gdzie montujemy mikroinstalację fotowoltaiczną na na przykład płaskim lub skośnym dachu. Przeciętna instalacja fotowoltaiczna o mocy szczytowej 5kW to wydatek ok. 30tys zł. w przeliczeniu na 1kW wychodzi zatem 6tys zł. Jednak w praktyce zmniejszając moc instalacja rośnie koszt 1kW.

  • sposób działania systemu fotowoltaicznego – aspekt techniczny, rodzaje systemów fotowoltaicznych
    (technologia produkcji, on/off grid)

Fotowoltaika to ważna rzecz w tych czasach ponieważ: jest nie zbyt dużym kosztem jak na swoje korzyści. Nie zatruwa się powietrza i ma się mniejsze koszty za ocieplanie lub drewno itd. Według mnie to dobry pomysł na przyszłość.Ochrona środowiska, niższe rachunki za prąd oraz zmniejszone koszty eksploatacji to najważniejsze korzyści, które wiążą się z montażem fotowoltaiki w domu jednorodzinnym. Ponadto instalacja systemu fotowoltaicznego zwiększa wartość nieruchomości.

  • czynniki sprzyjające i ograniczające wydajność systemu fotowoltaicznego (aspekty klimatyczne i techniczne); Wzrosły koszty produkcji energii, a w efekcie jej ceny dla odbiorców jest nieunikniony i będzie trwałym trendem. Potwierdza to analiza opublikowana przez Instytut Energii Odnawialnej w raporcie „Prognoza cen energii elektrycznej do 2040 r”. Zatem opłacalne jest inwestowanie w odnawialne źródła energii, które są darmowe i niewyczerpane. Zmniejszone koszty eksploatacji to najważniejsze korzyści, które wiążą się z montażem fotowoltaiki w domu jednorodzinnym
  • definicja prosumenta to ochrona środowiska pod pojęciem tym rozumiany jest wytwórca energii elektrycznej powstałej za pomocą należącej do niego instalacji odnawialnych źródeł energii, najczęściej mikroinstalacji fotowoltaicznej. Fotowoltaika to odnawialne źródło energii ,po przez to w tym kontekście ochrona środowiska jest już brana pod uwagę, ale to nie wszystko nie, odnawialne źródła energii niszczą środowisko w roku 2014 wskaźnik CO2 wynosił 825,412kg dwutlenku węgla. W tak dużej ilości posadzenie większej ilości drzew czy roślin produkujących tlen nie wystarczy. Czy fotowoltaika pomogła by rozwiązać ten problem? Na chwile obecną nasze nowoczesne rozwiązania są na bardzo wysokim poziomie ,zastąpienie nie odnawialnych źródeł energii na odnawialne ,takie jak na przykład fotowoltaika, moglibyśmy spowolnić coraz większe globalne ocieplenie. Ponieważ nasze dalsze pokolenia mogą nigdy nie zobaczyć np. Śniegu. Odnawialne źródła to nie tylko sposób na ochrone środowiska, to rówinież postęp cywilizacji i wzwiększenie dostępności i odzysk nawet 96% surowców.

źródła: caldoris, wikipedia,teraz środowisko, wysokienapiecie.pl, Podr. geografia kl. 7 szkoły podst.(nowa era), str. int. TERAZ SRODOWISKO.PL, pomoc rodzica, nfosigw.gov.pl, gramwzielone.pl, www.cire.pl, enerad.pl, własna wiedza, innogy, Słoneczyny Patrol, BIZNES ALERT, GLOBEnergia, inzynieria.com, . blog