Największym potencjalnym źródłem energii, które niesie za sobą wiele korzyści jest biomasa (uprawa roślin na cele energetyczne). Dla człowieka zatem najważniejsza jest energia cieplna, elektryczna, mechaniczna, chemiczna i jądrowa. Dane statyczne wskazują, że aż ok. 90% produkowanej na świecie energii elektrycznej wytwarza się przy użyciu paliw kopalnianych i przemian jądrowych. Dlatego człowiek powinien w pełni wykorzystać też inne, przyjazne dla środowiska przyrodniczego źródła energii, których nie brakuje na naszej planecie. Są to: słońce, woda, wiatr i niektóre rośliny. Stopniowe wyczerpywanie się kopalnych surowców energetycznych i ich niekorzystny wpływ na stan środowiska naturalnego, powoduje zwrócenie uwagi na odnawialne źródła energii. Ale pamiętajmy, że nie należy nadmiernie zużywać źródeł odnawialnych energii gdyż to też zagraża środowisku. Źródła nieodnawialne – ich wykorzystanie postępuje znacznie szybciej niż naturalne odtwarzanie, gdyż proces ten jest bardzo długi i wymaga szczególnych warunków. Przykłady źródeł energii nieodnawialnych: węgiel kamienny i  brunatny, torf, ropa naftowa i gaz ziemny. Węgiel – najbardziej eksploatowane źródło energii, niestety również najbardziej wyczerpane i szkodliwe dla środowiska naturalnego, głównie atmosfery. Używanie węgla powoduje skażenia wód gruntowych, ekosystemu i zmiany w użytkowaniu ziem. A wydzielający się w czasie jego spalania CO2, przedostając się w ogromnych ilościach do atmosfery powoduje tzw. efekt cieplarniany (zmiany klimatu), a także w wyniku tzw. kwaśnych deszczy zakwaszanie jezior i degradację lasów. Proces wydobywania węgla na powierzchnię ziemi odbywa się w kopalniach, praca jest bardzo niebezpieczna. Górnicy pracują w szkodliwych dla zdrowia warunkach. Energia elektryczna jest nam tak samo potrzebna jak woda i powietrze. Dlatego aby funkcjonował współczesny świat, by mogły działać wszystkie maszyny, fabryki i człowiek wygodnie żyć, potrzebna jest ogromna ilość energii. Jej forma czy wykorzystanie może być różne, ale przede wszystkim potrzebujemy jej przy produkcji przemysłowej, transporcie, ogrzewaniu domostw czy oświetleniu. Początkowo dostarczało nam ją środowisko w postaci zasobów naturalnych nieprzetworzonych opału i paliw np. drewna, węgla brunatnego i kamiennego, ropy naftowej czy gazu. Większość energii dostarczają nam także surowce energetyczne: ropa naftowa, gaz ziemny i węgiel. Wyróżniamy kilka rodzajów energii: pierwotna, słoneczna, wiatrowa, wodna, energia pływów morskich i ciepła oceanów, geotermiczna. Energia pierwotna to tzw. odnawialne źródła energii i energia geotermalna. Powoduje skażenia wód gruntowych i ekosystemu oraz zmiany w użytkowaniu ziem. Podczas przewozu ropy czasami dochodzi do katastrof, które wyrządzają duże szkody w środowisku naturalnym oraz skażenia wód i zanieczyszczenia fauny i flory. Ropę naftową wydobywa się dopiero od 100 lat, przy czym w ostatnich czasach jej zużycie znacznie wzrosło i szacuje się, że za kilkadziesiąt lat może jej zabraknąć. Jest nie tylko bardzo kosztowna, ale niesie także za sobą wielkie niebezpieczeństwa dla środowiska. Natomiast gaz ziemny jest najmniej szkodliwy spośród paliw kopalnych. W wyniku jego spalania powstaje dużo mniej substancji szkodliwych niż w procesie spalania ropy, emituje też dwukrotnie mniej CO2 niż węgiel. Zanieczyszczenie powietrza może powodować zaburzenia układu oddechowego i układu krążenia, zwłaszcza u dzieci i osób starszych może prowadzić do przedwczesnych zgonów. Inne ekstremalne zjawiska pogodowe – takie jak obfite opady, które mogą powodować powodzie – także wpływają na zdrowie publiczne. Najczęstszymi chorobami kojarzonymi z zanieczyszczeniem powietrza są te związane z układem oddechowym, jednak jakość powietrza ma znacznie większy wpływ na zdrowie ludzkie niż mogłoby się to wydawać. Liczne badania naukowe potwierdzają wpływ zanieczyszczeń powietrza na zwiększoną zachorowalność na choroby układu oddechowego, ale także na choroby układu krążenia, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP), zwiększają ryzyko zapadania na różnego rodzaju nowotwory, nie tylko związane z układem oddechowym, a także mają wpływ na układ nerwowy oraz zwiększoną umieralność, zwłaszcza osób znajdujących się w grupie narażenia. Zanieczyszczenie powietrza – skutki społeczne Polacy przez smog częściej mają alergię, łapią infekcje, zapadają na choroby układu oddechowego i układu krążenia, ale wpływa on także na nasze samopoczucie. W dniach z wysokim stężeniem zanieczyszczeń w powietrzu jesteśmy zmęczeni i mniej wydajni. Ekstremalne zjawiska klimatyczne powodują znaczne straty społeczne i gospodarcze. Uderzają one w infrastrukturę (budynki, transport, dostawy energii i wody), stwarzając szczególne zagrożenie użytkowania ziemi na gęsto zaludnionych obszarach. Sytuacja ta może ulec pogorszeniu w związku z podnoszeniem się poziomu morza. Źródła: własna wiedza, strony internetowe: wikipedia