Odnawialne źródła energii (OZE) – są to takie źródła energii, których wykorzystanie nie wywołuje długotrwałego ich niedoboru, bo są całkiem szybko odnawiane. Odnawialne źródła energii to np. energia wody i słoneczna, oraz energia pozyskiwana z biomasy, energia geotermalna jak i energia wiatru.
Efektywność energetyczna – jest to stosunek uzyskanych wyników, usług, towarów lub energii do wkładu energii. To stosunek otrzymanego efektu użytkowego danego obiektu, instalacji albo urządzenia , w warunkach ich eksploatacji lub użytkowania , do rozmiaru zużycia energii potrzebnej do uzyskania tego efektu przez ten obiekt, urządzenie lub instalację. Działania mające na celu poprawę efektywności energetycznej czy zmniejszenie ilości energii celu potrzebnej do dostarczania produktów i usług, polegają na wprowadzeniu zmian lub usprawnień w urządzeniu, instalacji bądź obiekcie, na skutek czego zmniejszone zostaje zużycie energii pierwotnej czy obniżone zostają koszty eksploatacyjne . Efektywność energetyczna oznacza to stosunek uzyskanych wyników, usług, towarów lub energii do wkładu energii. Efektywne wykorzystanie energii ma na celu zmniejszenie ilości energii potrzebnej do dostarczania produktów i usług Udział odnawialnych źródeł energii w Polsce jest ciągle jest za niski. Głównym źródłem energii, którego używamy jest węgiel ( w 80%), a zmiany które miały miejsce w tym obszarze jak na razie nie były znaczące.
Taryfa gwarantowana czyli stała cena jednostkowa zakupu energii elektrycznej przez tzw. sprzedawcę zobligowanego energii elektrycznej , uzyskanej w mikro-instalacjach doczepionych do sieci niskiego napięcia
Net metering czyli opomiarowanie netto. Jest to usługa odnośnie konsumenta energii z mikro instalacji fotowoltaicznej jak i oczywiście wytwórcy . W takim rozliczeniu odejmuje się ilość energii kupionej z sieci od ilości energii stworzonej we własnej instalacji. Bankami komercyjnymi nazywamy instytucje finansowe zajmujące się organizowaniem ruchu pieniądza między jednostkami gospodarującymi i obsługą oraz ludnością. Podmioty te są nastawione na osiąganie zysku oraz powiększanie własnych zasobów kapitałowych i świadczą usługi odpłatnie. „Czyste Powietrze”, to jest pierwszy ogólnopolski program dopłat do wymiany starych pieców oraz docieplenia domów jednorodzinnych. Celem tego Programu jest wszelka walka ze smogiem.

Źródła:
brewa.pl
sigenergia.pl
gov
rachuneo.pl
wikipedia

Instalacja fotowoltaiczna wykorzystuje energie słoneczną do produkcji energii elektrycznej. Zbudowana jest z paneli fotowoltaicznych które składają się z ogniw fotowoltaicznych. Zmienia prąd stały na prąd zmienny liczników zużycia i produkcji energii okablowania akumulatora wraz z regulatorem ładowania w zależności od tego czy jest to instalacja niezależna czy przyłączona do sieci elektroenergetycznej. Ogniwo fotowoltaiczne zbudowane jest z płytki krzemowej. W procesie wytwarzania energii foton(minimalna jednostka światła) pada na krzem, który go pochłania i wybija elektron ze swojej pozycji zmuszając go do ruchu. Ten ruch to właśnie przepływ prądu elektrycznego. Po podłączeniu tego procesu z obiegiem sieci energetycznej, energia świetlna zostaje przekształcona na elektryczną.
Czynniki sprzyjające wydajności systemu fotowoltaicznego to np. natężenie promieniowania słonecznego od którego zależy wydajność paneli, w różnych porach dnia i roku, czy kąt padania promieni, gdzie nieodpowiednie ustawienie skutkuje spadkiem produkowanej energii. Ważny jest również sposób montażu instalacji oraz jej rodzaj,  jakość i technologia.
Prosument to nazwa osób które posiadają własną instalacje fotowoltaiczną i przekazują nadmiar wytwarzanej energii do sieci energetycznej, w celu jej późniejszego odebrania. Jest to połączenie słowa konsument i producent, ponieważ Prosument konsumuje i produkuje.

Źródła:
rachuneo.pl
patrolslonce.pl
fotowoltaika.pl
wikipedia