Człowiek korzysta z wielu źródeł energii: drewno, siła wiatru, węgiel, siła wody, energia paliw lotnych, energia jądrowa, energia słoneczna oraz energia geotermiczna . W zagłębiach: Bełchatowskim, Konińskim i Turoszowskim wydobywany jest węgiel brunatny.
Dwa inne używane w Polsce surowce czyli: gaz ziemny i ropę naftową musimy w dosyć sporych ilościach sprowadzać głównie z Rosji przez co nasza gospodarka jest w znacznym stopniu uzależniona od tych dostaw. Polska stara się temu zaradzić. Pierwszym z takich działań może być gaz łupkowy, który prawdopodobnie znajduje się w dużych ilościach w Polsce Wschodniej i Północnej. Innym z działań jest powstanie gazoportu w Świnoujściu w, którym można byłoby odbierać skroplony gaz ziemny głównie z okolic Zatoki Perskiej ze względu na dosyć małe krajowe wydobycie gazu ziemnego, które wynosi około 30% naszego zapotrzebowania. Gorzej jest z wydobyciem ropy naftowej, której zapotrzebowanie stanowi jedynie 3%. Obie substancje są bardzo potrzebne ze względu na energię elektryczną, którą z nich tworzymy.
Energię elektryczną uzyskujemy, również podczas spalania paliw kopalnych, czyli: węgla kamiennego, brunatnego, ropy naftowej oraz gazu ziemnego. Substancje te zawierają szkodliwy węgiel i związki węgla, które są pochodzenia organicznego. Pozyskiwanie energii elektrycznej z paliw kopalnych jest stosunkowo wydajne, ponieważ w ciągu wielu lat korzystania z tych surowców opracowano efektywne technologie. Jednym z surowców wykorzystywanych do produkcji energii elektrycznej jest uran stosowany w elektrowniach jądrowych. Największym problemem związanym z nim są radioaktywne odpady, które najczęściej są zabetonowane w stalowych beczkach, a następnie umieszczone głęboko w nieczynnych kopalni soli. Energetyka oparta na węglu nie jest obojętna dla środowiska. Zarówno jego wydobycie, jak i spalanie mają znaczny wpływ na przyrodę. W przypadku odkrywkowych kopalni węgla brunatnego niszczone są krajobrazy na wielkich przestrzeniach. Powstaje też wiele odpadów takich jak: skały wydobyte wraz z węglem oraz pyłów i popiołów. Ponadto podczas uzyskiwania energii z węgla uwalniane są do atmosfery ogromne ilości dwutlenku węgla, tlenki siarki i inne zanieczyszczenia mające wpływ niekorzystny wpływ na nasze zdrowie.
Skutki zdrowotne dotyczące mózgu to między innymi: problemy z pamięcią i koncentracją, wyższy poziom niepokoju, stany depresyjne, zmiany anatomiczne w mózgu, alzheimer, przyśpieszone starzenie się układu nerwowego, udar mózgu. Dotyczące układu krwionośnego: zawał serca, nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca, zaburzenia rytmu serca, niewydolność serca. Dotyczące układu oddechowego: astma, rak płuc, przewlekła obturacyjna choroba płuc, częstsze infekcje dróg oddechowych, problemy z oddychaniem, podrażnienie oczu, nosa i gardła, kaszel, katar, zapalenie zatok. Dotyczące ciąży: bezpłodność, obumieranie płodu, przedwczesny poród. Wszystko to przez spalanie surowców naturalnych.
Surowce naturalne to wszystkie metale i minerały zgromadzone w skorupie ziemskiej. Ich zasoby są ograniczone oraz nieodnawialne. Według badań, rezerwy tak powszechnie używanych pierwiastków jak żelazo, ołów, miedź i złoto starczą jedynie na kilkanaście do kilkudziesięciu lat, więc gdy zaczną się kończyć (a niektóre już zaczęły), to ceny będą rosły, a produkcja przemysłowa będzie maleć. Twierdzą tak liczne instytucje, takie jak US Geological Survey (Amerykańskie Towarzystwo Geologiczne) czy ONZ. Na początku XX wieku eksploatowaliśmy na przykład rudy zawierające około 20 gramów złota na tonę skały, 50 lat później – o połowę mniej, a teraz korzystamy z wielu pokładów, które zawierają tylko 2–3 gramy złota na tonę, a czasem nawet mniej. Co roku sięgamy po złoża, które zawierają coraz mniej poszukiwanego minerału i coraz trudniej je wydobyć, a to oznacza, że prowadzenie działań wydobywczych wymaga coraz większej sumy pieniędzy i energii. Dostępne zasoby paliw kopalnych (głównie ropy naftowej, ale też węgla) także są na wyczerpaniu. Bez ropy nie będzie paliwa dla maszyn, przez co nie będziemy mogli pozyskiwać tych metali. Zabraknie materiałów koniecznych do produkcji urządzeń przemysłowych czy wiatraków i paneli słonecznych do produkcji energii odnawialnej. Utrudni to również tworzenie telefonów, komputerów czy samochodów. Co więcej, również w przypadku paliw kopalnych im trudniej dostępne złoże, tym więcej pracy i energii trzeba włożyć w jego eksploatację. W takim razie, w końcu okaże się, że ilość energii niezbędna do wydobycia jest większa niż ta uzyskana ze złoża. Proces ten stanie się nieopłacalny. Dość szybko zbliżamy się do tej granicy. Niestety nasze społeczeństwa coraz bardziej uzależniają się od coraz większej ilości zasobów, mimo że wiemy, że te zasoby się wyczerpują. Sięganie po złoża o coraz mniejszej zawartości poszukiwanych pierwiastków oznacza też, że pod wydobycie trzeba przeznaczać coraz większe tereny. Ma to oczywiście bardzo złe skutki dla środowiska. Często ludzie tracą przez to ziemie, na których prowadzili hodowlę zwierząt czy uprawę roli.

Źródła:

US Geological Survey
ONZ
podręcznik
wikipedia
gow