Dorota Delmaczyńska- kapitan drużyny- umiejętności dowodzenia grupą, interesuje się mitologią grecką i rzymską oraz teatrem. Potrafi grać na pianinie i gitarze. W przyszłości chciałaby zostać lekarzem.

Jagoda Szymecka- autor tekstu- interesuje się literaturą, fotografią, prawem oraz turystyką. Potrafi grać na gitarze. W przyszłości chciałaby wydać swoją książkę lub zostać prawnikiem.

Amelia Cerbst- redakcja i korekta tekstu- interesuje się literaturą oraz rysunkiem, malunkiem i innymi zdolnościami artystycznymi. W przyszłości chciałaby zostać tłumaczem lub menadżerem międzynarodowej firmy.

Antonina Dąże- wyszukiwanie informacji- interesuje się kulturą Japońską oraz rysunkiem. Po skończeniu szkoły ma zamiar pójść na kierunek dyplomatyczny. W przyszłości chciałaby zostać terapeutą.

Kinga Stryjewska(opiekun grupy)- uczy geografii, Interesuję się kosmetyką, turystyką oraz prawem. Lubi podróże oraz spędzanie czasu na łonie natury. Ciągle się kształcę i rozwijam. Lubię pisać i redagować teksty.