Raport 1.

     Odnawialne źródła energii (OZE) to takie źródła energii, których wykorzystanie nie powoduje długotrwałego ich niedoboru, ponieważ są stosunkowo szybko odnawiane. Odnawialne źródła energii to przede wszystkim energia słoneczna, energia wiatru i wody, energia geotermalna oraz energia pozyskiwana z biomasy. Rodzaje OZE to energia słoneczna, energia wiatrowa, energia wodna oraz energia biomasy.

Efektywność energetyczna to stosunek uzyskanych wyników, usług, towarów lub energii do wkładu energii. Efektywne wykorzystanie energii ma na celu zmniejszenie ilości energii potrzebnej do dostarczania produktów i usług. Efektywność energetyczna jest uznawana za filar zrównoważonej polityki energetycznej. W wielu państwach uznaje się także, że efektywność energetyczna przynosi korzyści dla bezpieczeństwa narodowego, ponieważ może przyczynić się do ograniczania poziomu importu energii z zagranicy i może spowolnić tempo wyczerpywania krajowych zasobów energii.

Obecnie w Polsce produkcja energii z OZE wynosi ok. 11%, natomiast do roku 2020 ma ona wzrosnąć do 15%. W 2011, struktura produkcji energii z odnawialnych źródeł energii była odmienna. Najwyższą pozycję w bilansie energetycznym z OZE zajęły biopaliwa stałe (54,4%). Na dalszych pozycjach znalazły się: energia wiatru (24,4%), energia wodna (17,7%), biogaz (3,4%) oraz energia słoneczna i biopaliwa ciekłe, które łącznie stanowiły 0,1% całkowitej produkcji energii z OZE. Polska jest na 21 miejscu w UE pod względem rozwoju pozyskiwania energii z OZE.

Dzięki programowi Czyste Powietrze możliwe jest wsparcie finansowe dla mikro instalacji takich jak: demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu,  zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych, dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy. Kwota maksymalnej dotacji wynosi 25 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej lub 30 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną.

Taryfa gwarantowana FIT to stała cena jednostkowa zakupu energii elektrycznej przez tzw. sprzedawcę zobowiązanego energii elektrycznej , wytworzonej w mikro-instalacjach przyłączonych do sieci niskiego napięcia . W skrócie to nic innego jak gwarantowana na 15 lat stała stawka zakupu energii elektrycznej wyprodukowanej w instalacji OZE. Dużym plusem tej formy wsparcia jest to że każda osoba fizyczna, nawet ta prowadząca działalność gospodarczą może sprzedawać nadwyżkę energii elektrycznej, dzięki czemu możemy optymistycznie myśleć o zwrocie poniesionych kosztów. Net metering czyli opomiarowanie netto. Jest to usługa dotycząca wytwórcy, a zarazem konsumenta energii z mikro instalacji fotowoltaicznej. W takim rozliczeniu odejmuje się ilość energii zakupionej z sieci od ilości energii wyprodukowanej we własnej instalacji. Dofinansowanie przedsięwzięć obejmuje zakup i montaż nowych instalacji i mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej, dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych, w tym dla wymiany istniejących instalacji na bardziej efektywne i przyjazne środowisku.

1.PKO BP – Ekopożyczka PKO :

Pożyczka na zakup paneli fotowoltaicznych (słonecznych) oraz innych urządzeń i pojazdów ekologicznych

Umowa w kwocie od 1500 do 50 000 zł
Okres kredytowania od 2 do 120 miesięcy
Dostępna również z ubezpieczeniem

2. ING Bank Śląski : Ekopożyczkę klient ING Banku Śląskiego może przeznaczyć zarówno na zakup paneli słonecznych, jak i na kupno roweru oraz hulajnogi.

Źródła:

Odnawialne źródła energii, czyli jak pozyskiwać prąd w zgodzie ze środowiskiem?

https://pl.wikipedia.org/wiki/Efektywno%C5%9B%C4%87_energetyczna

OZE w Polsce szybko się rozwijają

https://www.innogy.pl/pl/portal-o-energii-dla-domu/2020/odnawialne-zrodla-energii

https://www.pkobp.pl/klienci-indywidualni/pozyczki/ekopozyczka/

https://www.bankier.pl/wiadomosc/Kredyt-na-fotowoltaike-w-banku-nawet-80-tys-zl-7995924.html

https://www.wfosigw.katowice.pl/program-czyste-powietrze.html

https://www.brewa.pl/strefa-wiedzy/co-to-jest-net-metering-i-jak-to-wyglada-w-praktyce.html

Raport 2.

     Zasada działania fotowoltaiki opiera się na jak największym dostępie do promieni słonecznych, dlatego ogniwa montuje się na dachu lub gruncie od strony południowej. W przypadku instalacji ogniw na gruncie lub ogrodzeniu konieczne jest wykorzystanie tzw. wysięgników, by umieścić je na wysokości 1,5-2,5 metra, nie tracąc powierzchni działki. 

     Panele fotowoltaiczne zamieniają energię promieniowania słonecznego w energię elektryczną. Wytworzony w fotowoltaice prąd stały przepływa przez inwerter i zostaje przekształcony w prąd przemienny, czyli dokładnie taki jaki mamy w gniazdkach. Uzyskaną energię elektryczną można zużywać na bieżąco, magazynować albo sprzedawać – w zależności od rodzaju instalacji fotowoltaicznej. Zestaw instalacji fotowoltaicznej, który jest źródłem energii odnawialnej, składa się z paneli fotowoltaicznych, które wykorzystują energię słoneczną do produkcji energii elektrycznej. Systemy fotowoltaiczne dzielą się na system on-grid i system off-grid. W systemach on-grid wyprodukowana energia elektryczna przekazywana jest do przetwornicy, gdzie następuje zamiana prądu stałego na zmienny. Wyprodukowany prąd trafia do sieci elektroenergetycznej. Systemy off-grid są systemami autonomicznymi tj. nie podłączonymi do sieci elektroenergetycznej. Wytworzona energia wykorzystywana jest do ładowania akumulatorów lub zasilania układów wydzielonych (przykładowo oświetlenie czy ogrzewanie). Proces ten kontrolowany jest przez regulator ładowania i zabezpiecza akumulator przed przeładowaniem i w konsekwencji uszkodzeniem. Podczas poboru energii, prąd stały przekazywany jest z akumulatorów do falownika, gdzie następuje zmiana jego parametrów na prąd zmienny o napięciu 230V i częstotliwości 50 Hz.

Czynniki techniczne sprzyjające to odpowiedni odstęp pomiędzy panelami, by uniknąć rzucania cienia na siebie nawzajem, odpowiednie nachylenie paneli, najlepsze nachylenie dla paneli zamieszczonych w Polsce wynosi od 35 do 38 stopni, skierowanie paneli na południe. Natomiast czynniki klimatyczne sprzyjające to brak zachmurzenia, odpowiednia temperatura, nie może być ona zbyt wysoka ponieważ będzie to sprawiać że wydajność paneli fotowoltaicznych się zmniejszy, rzadkie opady deszczu, śniegu i gradu, panele są delikatne i kruche więc spore kule gradu mogłyby zniszczyć niezabezpieczony odpowiednio panel, Czynniki techniczne nie sprzyjające to zbyt mały odstęp między panelami, zbyt małe lub zbyt duże nachylenie paneli, panele obrócone w inną stronę niż południe, osadzający się pył, śnieg lub bród. Natomiast czynniki klimatyczne nie sprzyjające to mocne zachmurzenie, wysoka lub bardzo wysoka temperatura obniżająca wydajność paneli fotowoltaicznych, częste opady deszczu i gradu, nie zsuwający się z paneli śnieg.

    Prosument to konsument będący jednocześnie zaangażowany w proces tworzenia i promowania produktu marki. Słowo to pochodzi od połączenia wyrazów „producent” i” konsument”. Używane często w odniesieniu do fotowoltaiki lecz nie tylko. Szczegółową definicję „prosumenta” określa specjalna ustawa o OZE.


 Źródła:

https://sunsol.pl/instalacje-pv/jak-dziala-system-fotowoltaiczny/

https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/moj-prad-program-dofinansowania-mikroinstalacji-fotowoltaicznych

http://portalrsi.it.kielce.pl/pl/top/rodzaje_i_konfiguracje_systemow_

https://fotowoltaikaonline.pl/efektywnosc

https://max-energy.pl/fotowoltaika/zasada-dzialania-instalacji-fotowoltaicznej/

Jak warunki atmosferyczne wpływają na sprawność instalacji fotowoltaiki?

https://stiloenergy.pl/prosument-czyli-kto-nowa-definicja-w-nowelizacji-ustawy-o-oze/