Anna Wiktorowska – opiekun zespołu

  • naukowiec (dr nauk roln.) i innowacyjny nauczyciel biologii z wieloma pasjami, szkolny ekolider, propaguje zdrowy tryb życia, integruje społeczność szkolną, lubi wyzwania

Weronika Hołowieniec – lider zespołu

  • ma charyzmę i wiedzę, genialny organizator, posiada zdolności manualne i artystyczne, potrafi efektywnie działać w stresie, ambitna, odpowiedzialna, konsekwentna

Anna Kurowska – członek zespołu

  • lubi poznawać, sprytna, wysportowana, zaradna, łatwo nawiązuje kontakt z ludźmi, ma zdolności dziennikarskie, zna wiele technik plastycznych i rękodzielniczych

Maksymilian Kurowski – członek zespołu

  • zna się na grafice komputerowej, posiada duże zdolności analizy i wnioskowania, ma zmysł inżynieryjno-techniczny (konstrukcje/modele), kreatywny

Michał Filipiak – członek zespołu

  • potrafi zapamiętać dużo informacji i posiada umiejętność argumentowania, pomysłowy, elokwentny, sprawny i silny, załatwi każdą sprawę, „złota rączka”

Mateusz Filipiak – członek zespołu

  • posiada umiejętność wyszukiwania przydatnych informacji, opanowany, dociekliwy, biegle posługuje się technologią informacyjno-komputerową, ma naturę badacza