Energie elektryczną można wytworzyć na wiele sposobów. Do wytworzenia jej można wykorzystać paliwa kopalne, słońce, wiatr i wodę, ciepło zgromadzone wewnątrz skorupy ziemskiej lub źródła geotermalne. W Polsce większość energii elektrycznej wytwarza się z paliw kopalnych. Lwia część powstaje z węgla kamiennego lub węgla brunatnego. W wielu krajach stosowana jest energia atomowa, która wydziela się podczas przemian jądrowych. W Polsce w latach 1982-1989 była budowana Elektrownia Jądrowa Żarnowiec. Miała ona stanowić pierwszy krok w realizacji polskiego programu energetyki jądrowej jednak, rząd zdecydował zamknąć budowę. Wiele państw na świecie postanowiło postawić na zieloną energię. Zaletą nie do przecenienia, która odróżnia alternatywne źródła energii od tradycyjnego wytwarzania energii elektrycznej, jest odnawialność ich zasobów. Wiatr, promieniowanie słoneczne, opady, pływy morskie, a także fale morskie lub geotermia mogą być wykorzystywane bez groźby długotrwałego deficytu, w przeciwieństwie do paliw kopalnych. Jak wiemy w dzisiejszych czasach energia jest nam niezbędna do życia i musimy ją wytwarzać. Z jednej strony ma ona dużo plusów ale są też ogromne minusy związane z produkcją energii szczególnie ze źródeł nienaturalnych takich jak węgiel, ropa czy gaz. Pierwszym opisanym skutkiem będzie smog – połącznie trzech czynników zanieczyszczeń wyprodukowanych przez ludzi, mgły jako zjawiska atmosferycznego, a także ciszy atmosferycznej jest to w dzisiejszych czasach naprawdę duży problem szczególnie łatwo go zobaczyć w dużych miastach takich jak Karków czy Wrocław. Smog utrudnia oddychanie, ma też wpływ na odporność organizmu, a także na układa nerwowy człowieka. Następnym negatywnym zjawiskiem są zmiany klimatu, które dotykają wszystkich na całym świecie. Zmiany klimatu spowodowane głównie  przez niszczenie bariery ozonowej, która słabnie wpuszczając to coraz więcej promieni słonecznych, zmieniając temperaturę. Można odczuć poprzez globalne ocieplenie, topnienie lodowców, susze. Ostatnim negatywnym efektem wytwarzania energii elektrycznej jest niszczenie
i zanieczyszczanie środowiska. Jako przykład przeanalizujmy pozyskanie węgla, do którego wydobycia trzeba budować ogromne kompleksy niszczące środowisko. Ogromne zniszczenia środowiska powoduje również urobek, który często stanowi nawet 40% wydobywanego węgla. Stopniowe wyczerpywanie się kopalnych surowców energetycznych i ich niekorzystny wpływ na stan środowiska naturalnego, powoduje zwrócenie uwagi na odnawialne źródła energii. Produkcja energii pierwotnej ze źródeł odnawialnych w skali świata wynosi około 17%, natomiast w Polsce – zaledwie 2%, jednakże w ciągu najbliższych lat, wykorzystanie tej energii powinno kilkakrotnie wzrosnąć. Jednak kopalne surowce energetyczne: ropa naftowa, gaz ziemny i węgiel nie mają obecnie substytutów, które sprostałyby obecnemu zapotrzebowaniu na energię. W pewnym sensie takim, ale ograniczonym substytutem może być energia jądrowa co do której są obiekcje psychologiczne, ale także stale jeszcze nie rozwiązano wszystkich problemów technologicznych reaktorów czwartej generacji. Pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych, a także przyszłościowe rozwiązania otrzymywania energii czystej z wodoru, ogniw paliwowych i innych źródeł, mogą już w perspektywie kilkunastu następnych lat wyraźnie zmniejszyć zapotrzebowanie na energię z kopalnych surowców energetycznych, ale jest mało prawdopodobne, by w perspektywie lat trzydziestych XXI wieku, a nawet połowy tego wieku, te nowe źródła łącznie z energią odnawialną mogły w całości lub w większości pokryć światowe zapotrzebowanie na energię. Oszczędność energii jest problemem globalnym, który dotyczy całego świata. Obok równych możliwości technologicznych bardzo ważnym jest tu czynnik psychologiczny tkwiący w świadomości ludzi. Polskie zasoby węgla kamiennego i brunatnego przy racjonalnym gospodarowaniu wystarczą na kilkadziesiąt lat. Zasoby gazu ziemnego (pozwalają obecnie na pokrycie 1/3 potrzeb) również na kilkadziesiąt lat. Warunkiem jest jednak odkrywanie nowych złóż gazu, co jest realne. Natomiast udokumentowane zasoby ropy naftowej są małe, a odkrywanie nowych złóż nie jest takie pewne. W tej sytuacji trudno będzie zapewnić autonomiczność Polski w pozyskiwaniu energii. Należy zwrócić większą uwagą na zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w produkcji całej energii.  Dalsze ograniczenie emisji gazów cieplarnianych winno być rezultatem przede wszystkim ograniczenia emisyjności spalania węgla. Dalsze eksploatowanie paliw kopalnych nie tylko przyczynia się do postępowania negatywnych zmian klimatycznych, ale też jest coraz mniej opłacalne z uwagi na zwiększające się koszty.

  1. https://www.rynekelektryczny.pl/produkcja-energii-elektrycznej-w-polsce/
  2. https://electrotile.com/wytwarzanie-energii-elektrycznej-zrob-to-sam-czyli-samodzielne-wytwarzanie-energii-elektrycznej/poradniki/
  3. https://sciaga.pl/tekst/27151-28-wyczerpywanie_sie_zasobow_surowcow_energetycznych_i_ochrona_srodowiska
  4. https://www.cire.pl/pliki/2/swiatowe_zasoby.pdf