Obecne sposoby wytwarzania energii i ich skutki dla środowiska

  • Obecne sposoby wytwarzania energii przez człowieka

Człowiek od zawsze potrzebował energii, która mogłaby go ogrzać, czy wykonać za niego określoną pracę. Przez wieki sposoby wytwarzania energii ulegały zmianom i modyfikacjom.
W chwili obecnej mamy następujące sposoby wytwarzania energii:
– konwencjonalne  czyli wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej poprzez spalanie paliw, takich jak np. węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa, gaz, biogazy, biomasa, torf, itp.;

– niekonwencjonalne  czyli  pozyskiwanie energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł alternatywnych, takich jak np. wód płynących, wód geotermalnych, wiatru, Słońca, pływów morskich, reakcji jądrowych, ciepła otoczenia.

Źródła energii możemy z kolei podzielić na odnawialne (mające zdolność do samo regeneracji) i nieodnawialne (surowce mineralne, których zasoby kiedyś się wyczerpią np. węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa, gaz).

  • Wpływ produkcji energii ze źródeł nieodnawialnych na środowisko przyrodnicze

Pozyskiwanie energii elektrycznej z paliw kopalnych jest stosunkowo wydajne, ponieważ w ciągu wielu lat korzystania z tych surowców opracowano efektywne technologie. Niestety ten sposób produkcji energii prowadzi do wielu szkodliwych dla człowieka i całego środowiska naturalnego zjawisk. Zarówno jego wydobycie, jak i spalanie mają niekorzystny wpływ na przyrodę. W przypadku odkrywkowych kopalni węgla brunatnego niszczone są krajobrazy na ogromnych przestrzeniach. Powstaje też wiele odpadów: skał wydobytych wraz z węglem. Ponadto głównym powodem zanieczyszczeń, są produkty uboczne spalania paliw kopalnych. W procesach tych ulatniają się ogromne ilości szkodliwych dymów, gazów, pyłów i spalin tworząc tak zwany smog czyli zjawisko atmosferyczne powstałe w wyniku wymieszania się mgły z dymem i spalinami. . Ze względu na skład np. węgla, w czasie jego spalania ulatnia się nie tylko dwutlenek węgla, ale również dwutlenek siarki. Niestety reaguje on z wodą w atmosferze, tworząc tzw. kwaśne deszcze. Spływając na powierzchnie ziemi powodują one niszczenie wielu roślin, upraw, lasów, a także korozję metali, itp. Nadmiar dwutlenku węgla w atmosferze powoduje z kolei tzw. efekt cieplarniany, w wyniku którego następuje ocieplenie klimatu Ziemi, topnienie lodowców, a także szereg innych zmian biologiczno – geograficznych.

  • Społeczne i zdrowotne skutki zanieczyszczeń powietrza i zmian klimatycznych

Zarówno zanieczyszczenie powietrza jak i zmieniający się klimat są bardzo niebezpieczne dla zdrowia człowieka. Oddychanie zanieczyszczonym powietrzem powoduje liczne negatywne konsekwencje dla zdrowia człowieka. Szkodliwe cząstki stałe zawieszone w  powietrzu, dostając się do organizmu i gromadząc się w nim, powodują uszkodzenia wielu organów i układów ludzkiego ciała, wpływając niekorzystnie na: układ oddechowy, układ krwionośny,  układ sercowo-naczyniowy. Do ciężkich chorób przewlekłych, powodowanych przez zanieczyszczenia powietrza oraz zmiany klimatu należą: przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP),  astma oskrzelowa,  rozedma płuc i oskrzeli,  przewlekłe zapalenie oskrzeli,  alergie,  niewydolność płuc,  nowotwory płuc, niektóre choroby psychiczne i jeszcze wiele innych.

Zmiany klimatyczne również wywołują bardzo niekorzystne skutki. Coraz częściej występują różnego rodzaju anomalie pogodowe takie jak np. fale upałów, fale burz, gwałtowne wiatry, niszczące huragany, tornada oraz susze i powodzie. 

  • Wyczerpywanie się surowców, z których pozyskiwana jest energia i co z tego wynika

Dostępne do eksploatacji złoża węgla i innych paliw z czasem się wyczerpują – trzeba je wydobywać z coraz większych głębokości, co podraża koszt ich pozyskiwania. Należy też liczyć się z tym, że wkrótce złoża się skończą i trzeba będzie szybko zastąpić je innymi surowcami. W Polsce na przykład płytkie pokłady węgla kamiennego są na wyczerpaniu, a eksploatacja głębiej położonych złóż jest zbyt droga, by opłacało się je wydobywać.

  • Źródła wiedzy wykorzystane przy pisaniu referatu

http://ekoswiat.eu/sposoby-pozyskiwania-energii/

https://epodreczniki.pl/a/zrodla-energii-w-polsce/

https://www.bryk.pl/wypracowania/fizyka/energia-jej-przemiany-i-transport/10120-procesy-wytwarzania-energii-i-ich-wplyw-na-srodowisko.html

https://www.naukowiec.org/wiedza/geografia/zrodla-energii-konwencjonalne-i-niekonwencjonalne_3273.html

https://www.ekologia.pl/srodowisko/zrodla-energii/pozyskiwanie-energii-a-ochrona-srodowiska,8738.html

https://nfosigw.gov.pl/gfx/nfosigw/userfiles/files/edukacja/aktualnosci/2014/07/2016/broszura_niska_emisja.pdf

https://inzynieria.com/energetyka/odnawialne_zrodla_energii/rankingi/58459,odnawialne-zrodla-energii-w-polsce-i-na-swiecie

„Jak wykorzystać darowaną energię” – Franciszek Wolańczyk