Obecne sposoby wytwarzania energii i ich skutki dla środowiska 

 

Jednym z naturalnych sposobów wytwarzania energii jest energia pozyskiwana z wiatru. W turbinach wiatrowych jest przeobrażana energia wydobywana z siły wiatru. Nie stwarzają one zagrożenia dla środowiska. W trakcie ich pracy nie są wytwarzane żadne spaliny, ale ich generatory pracują dość głośno. Niestety wadą wiatraków jest to, że ich funkcjonowanie jest uzależnione od warunków atmosferycznych. Jeżeli danego dnia nie wieje wiatr, korzystanie z takich urządzeń jest niemożliwe.  

Innym sposobem jest pozyskiwanie energii  wody, która także jest „czysta ekologicznie”. Energia ta powstaje, dzięki przepływaniu wody w kołach wodnych. Funkcjonujdziś klika elektrowni wodnych, w których turbiny generatora prądu są poruszane wodą niesioną przez rzeki. 

Trzecim już sposobem jest energia pozyskiwana ze słońca, czyli inaczej energia słoneczna. Mniej więcej 50% promieniowania wysyłanego przez Słońce dociera bezpośrednio do powierzchni ziemi. By móc z niej korzystać także w nocy, można magazynować energią słoneczną w akumulatorach. Część energii, którą pozyskuje się z baterii słonecznych, jest zależna tylko od intensywności padającego na nie światła słonecznego. Można więc montować baterie słoneczne nawet w krajach znajdujących się blisko bieguna. 

Czwartą, a zarazem ostatnią energią pozyskiwaną z odnawialnych źródeł, jest energia  geotermalnaŹródłem energii ogrzewającym wody podziemne jest  gorące wnętrze ziemi. Aby wydobyć wody geotermalne, należy wykonać odwiert na głębokość, na której występują gorąca woda, a następnie w niedalekiej odległości od pierwszego odwiertu wykonać kolejny, przez który można pobierać wodę geotermalną. Dzięki tej energii można np. ocieplać mieszkania. 

Z drugiej strony mamy produkcję energii ze źródeł nieodnawialnych, która ma wysoce negatywny wpływ na środowisko naturalne. Źródłami nieodnawialnymi są m.in. węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa naftowa oraz gaz ziemny. Produkcja energii ze źródeł nieodnawialnych niesie ze sobą skutki szkodliwe dla środowiska przyrodniczego. Zarówno ich wydobycie, jak i spalanie mają niekorzystny wpływ na przyrodę. Wydobycie surowców degraduje krajobraz. Kopalnie odkrywkowe węgla brunatnego niszczą ogromne połacie ziemi, np. prowadzą do zmniejszenia powierzchni lasów. Powstaje też wiele odpadów; są to skały wydobyte wraz z węglem oraz pyły i popioły.  Wytwarzanie energii z nieodnawialnych źródeł energii wiąże się z ich spalaniem. Wyjątkiem jest uran. Produktem ubocznym jest zanieczyszczenie atmosfery gazami i pyłami. Kiedy uzyskujemy energię z węgla, uwalniane są do atmosfery ogromne ilości dwutlenku węgla. Tlenki siarki i inne zanieczyszczenia mające zły wpływ na środowisko i nasze zdrowie. Zanieczyszczeniu ulegają również wody. Z czasem złoża węgla i wielu innych paliw, które są dostępne do eksploatacji, niestety się wyczerpują. Uzyskiwanie energii w elektrowni jądrowej przyczynia się do powstawania radioaktywnych odpadów, które składowane   głęboko pod powierzchnią ziemi. 

Społeczne i zdrowotne skutki zanieczyszczeń powietrza i zmian klimatycznych odczuwalne są przez wszystkich mieszkańców naszej planety. Zanieczyszczenie powietrza może powodować zaburzenia układu oddechowego i układu krążenia, zwłaszcza u dzieci i osób starszych, i może prowadzić do przedwczesnych zgonów. Klimat na świecie z roku na rok się ociepla. Skutkiem tego jest to, że lodowce topnieją, przez co poziom mórz i oceanów rośnie i powoduje ogromne powodzie. Także przez to zwierzęta przystosowane do zimna umierają, bo nie mają miejsca, w którym mogłyby żyć. 

Wyczerpywanie się surowców, z których jest pozyskiwana energia to kolejny problem z jakim musimy się zmierzyć. Czym są surowce? Surowce często występują jako naturalne produkty na przykład z pochodzenia roślinnego, zwierzęcego i mineralnego. Surowce wpływają na stan środowiska naturalnego. Obszary bogate w surowce cieszą się dużym zainteresowaniem z uwagi na możliwość ich wykorzystania jako źródła pozyskania “zielonej” energii. Jakie są przyczyny wyczerpywania się surowców? Jedną z przyczyn zanieczyszczania środowiska jest nadmierne zużywanie wody przez na przykład kopalnie. Konsekwencją  częste niedobory wody pitnej, a również skażenia wód. W górnictwie zazwyczaj używana jest chemia, która ma składniki trujące takie jak cyjanek. Po skażeniu wody może dojść do tragedii, ponieważ trucizna zawarta w chemikaliach może przedostać się do rzek lub środowisk naturalnych. 

 Linki: 

http://ekoswiat.eu/sposoby-pozyskiwania-energii/ 

https://ec.europa.eu/clima/change/consequences_pl 

https://www.eea.europa.eu/pl/sygna142y/sygnaly-2015/wywiad/zmiany-klimatu-a-zdrowie-czlowieka 

Wyczerpywanie się zasob�w surowc�w energetycznych i ochrona środowiska (opracowania.biz)