Szkołę Podstawową nr 217 im. Obrońców Radiostacji AK w Rembertowie w konkursie Postaw na słońce” reprezentują: Zuzanna Głogowska, Aleksandra Grosik, Julia Korczak, Fabian Kośla, Zofia Molęgowska, Kacper Mućko, Ida Niewiadomska i Mateusz Rostek pod opieką nauczyciela fizyki – Pana Pawła Kozubowskiego. 

Zuzanna Głogowska (uzdolnienia polonistyczne). 
Hobby: projektowanie. 
Mocne strony: umiejętność interpersonalne. 

Aleksandra Grosik (uzdolnienia plastyczne)
Hobby: taniec
Mocne strony: umiejętność wystąpień publicznych. 

Julia Korczak (odpowiedzialna za działalność grupy i realizacja zadań, zgodnie z terminem)
Hobby: nauka języków.
Mocne strony: współpraca i otwartość na poznawanie różnych punktów widzenia. 

Fabian Kośla (pomysłodawca)
Hobby: piłka nożna.
Mocne strony: umiejętność szybkiego przyswajania wiedzy. 

Zofia Molęgowska (odpowiedzialna za kontrolę merytorycznej zawartości treści)
Hobby: anime. 
Mocne strony: umiejętność odpowiedniego doboru treści w zgodzie, z wytycznymi. 

Kacper Mućko (odpowiedzialny za spójność i układ treści)
Hobbypodróże.
Mocne strony: umiejętność sprawowania roli lidera.

Ida Niewiadomska (przygotowywanie treści pod względem poprawności ich układu)
Hobbypodróże.
Mocne strony: umiejętność przedstawiania treści w sposób spójny. 

Mateusz Rostek ( odpowiedzialny za wyszukiwanie źródeł informacji)
Hobby: piłka nożna.
Mocne strony: poszerzanie wiedzy z zakresu różnorodnych dziedzin. 

Opiekun grupy Pan Paweł Kozubowski – nauczyciel fizyki, lekcje prowadzone przez tego nauczyciela są ciekawe, a zawartość merytoryczna przedstawiana jest przystępny sposób. Służy pomocą w kwestiach, w których pojawiają się wątpliwości. Oraz daje cenne wskazówki

Nasza grupa składa się z osób o różnych charakterach i zdolnościach, dzięki czemu możemy spoglądać na problem z odmiennych perspektyw, a jednocześnie swobodnie wyrażając własne poglądy na dany temat.Pomagając sobie nawzajem i działając zespołowo, pokonujemy pojawiające się trudności i realizujemy zadania.