Zespół nasz nosi nazwę ,,Słoneczka”. Jesteśmy uczniami klas 7 Szkoły Podstawowej nr 2 w Opatowie. Nieobce są nam losy naszej planety dlatego bierzemy udział w waszym konkursie. Jesteśmy zgranym zespołem i każdy z nas ma odpowiednią funkcję w grupie. Marzena Chrabąszcz – opiekun. Odpowiada przygotowanie merytoryczne i udostępnienie materiałów , Agata Kaptur i Maria Jurkiewicz – opracowanie matematyczne , Agnieszka Wąs i Maja Dziadczykowska – oprawa plastyczna , Mateusz Góra i Anna Szczepańska – opracowanie prezentacji multimedialnej i Paweł Opala – opracowanie raportów.