Na świecie istnieje wiele źródeł energii, można je podzielić na konwencjonalne 
i niekonwencjonalne. 

Spośród źródeł niekonwencjonalnych można wyróżnić: 

Fotowoltaikę, czyli przetwarzanie energii słonecznej na energię elektryczną. Są elektrownie korzystające z paneli fotowoltaicznych, ale coraz częściej są one  stosowane na dachach domów. 

Energię Geotermalną, pochodzącą od energii cieplnej, której źródłem są wody geotermalne. Wody te ogrzewane są przez gorące wnętrze ziemi, więc powinny posłużyć nam bardzo długo. 

Energię pozyskiwaną z wiatru,która pozyskiwana z wiatru jest zamieniana w specjalnych turbinach wiatrowych. Największą wadą wiatraków jest jednak to, że są przyczyną śmieci ptaków lub nietoperzy i zakłócają odbiór fal radiowych. 

Energię pozyskiwaną z wody. Taka energia z przeobrażenia wody jest nieszkodliwa dla środowiska, czyli jest ,,ekologicznie czysta”. Wadą tej metody jest mała ilość miejsc, które jej sprzyjają, są droższe, są uzależnione od pogody i wpływają na środowisko przez zmianę ukształtowania terenu. 

Konwencjonalne źródła energii to: 

Węgiel brunatnyktóry jest organicznym paliwem kopalnym. Jest go dużo, ale ze względu na swoją kruchość jest mało eksploatowany. Jest trudny w transporcie, więc elektrownie, które go wykorzystują są położone niedaleko kopalni. 

Węgiel kamiennyjest on paliwem kopalnianym i wytwarza energię podczas długiego spalania. Największe złoże jest w Chinach i Stanach Zjednoczonych. Jego popularność maleje przez szkody, które wyrządził dla środowiska. 

Ropa naftowajest mieszaniną węglowodorów, jest ciemną cieczą i nie rozpuszcza się w wodzie. Największa ilość znajduje się w Zatoce Perskiej i jest transportowana do krajów europejskich i Stanów Zjednoczonych. 

Gaz ziemny– tomieszanina węglowodorów. Jest transportowany  za  pomocą  gazociągów do odbiorów, często w Europie.  Najliczniej  występuje w Rosji, Kaukazie i na Bliskim Wschodzie. 

Społeczne i zdrowotne skutki zanieczyszczeń powietrza i zmiany klimatu 

Zmiany klimatu już teraz wywołują ekstremalne zjawiska pogodowe, które mogą zagrozić życiu ludzi. Przykładami są duże huragany niszczące miasta, powodzie zalewające domy, upały prowadzą do wyparowywania wody i klęsk urodzaju, co może się przełożyć na gospodarkę niektórych krajów, a także może wywołać udar słoneczny. Susze prowadzą do pożarów w lasach, które  sprawiają, że atmosfera jest zanieczyszczana przez produkty spalania. Zmiany klimaty zmieniają również czas i ilość występowania alergenów co ma to negatywny wpływ na alergików. 

Skutkami zanieczyszczenia powietrza często są choroby układu oddechowego.  Zanieczyszczenia powietrza negatywnie wpływają  na układ krążenia, układ nerwowy i umieralność osób w grupie zagrożenia (o niskim statusie społeczno-ekonomicznym), ludzi otyłych, starszych, dzieci, chorych na cukrzyce i choroby układu oddechowego i krwionośnego, mogą również wywoływać nowotwory. 

Spalanie w celu wytwarzania energii wiąże się z wytwarzaniem zanieczyszczeń powietrza  pyły i gazy cieplarniane. W elektrowni jądrowej też nie jest tak dobrze, wszystkie odpady są radioaktywne. Odpady, które są wydobywane wraz z węglem, mogą powodować śmierć flory i fauny. Aby wydobyć surowce jest potrzebna woda, powoduje to obniżenie poziomu wód gruntowych. Budowa kopalni węgla brunatnego zajmuje wielką przestrzeń – to pierwsza zmiana. Trzeba usunąć roślinność, glebę i skały nadkładu – w czasie tych zmian giną zwierzęta, które nie mogą lub nie zdążą zmienić miejsca swojego siedliska. Pogłębianie wyrobiska przecina poziomy wód gruntowych, więc wodę trzeba odpompować, co zaburza naturalny reżim pobliskich rzek i obniża poziom wód podziemnych w okolicyGórnictwo prowadzi do osiadania gruntu nad nieczynnymi wyrobiskami i chodnikami, gdy ich stropy się zawalą. 

Ponieważ elementy środowiska są ze sobą powiązane, naruszenie równowagi jednego powoduje skutki w  innych. Zaburzenia równowagi środowiska wpływają na ludzi i ich działania. Wyczerpywanie  się  zasobów wody, jałowienie gleb prowadzi do deficytu żywności, chorób, a nawet śmierci. Innym skutkiem są poszukiwania i eksploatacja w nowych rejonach, co negatywnie wpływa na środowisko na kolejnych obszarach naszej planety. Doprowadza to do konfliktów między społecznościami, firmami poszukującymi lub eksploatującymi, rządami i organizacjami pozarządowymi. 

Ludzkość zdaje jednak sobie sprawę, że dotychczasowe podejście musi ulec zmianie – w przeciwnym razie w przewidywalnej przyszłości sami pozbawimy się zasobów Ziemi. Surowce naturalne, z których uzyskujemy energię, szybko się wyczerpują,  przez to zwiększa się koszt pozyskiwania energii. W poszukiwaniu nowych surowców zagłębiamy się w inne tereny środowiska, a to negatywnie na nie wpływa. Według szacunków węgla wystarczy nam na 120 lat, gaz ziemny skończy się za 65 lat, a ropa naftowa za 55 lat. Światowe zasoby uranu wyczerpią się za 200-300 lat. Krótko mówiąc, przyszłość nie maluje się zbyt kolorowo. Wyjść z tej sytuacji jest kilka, Można zacząć sprowadzać na Ziemię z księżyca rzadki izotop helu H3, którego jest tam bardzo dużo lub budować więcej elektrowni korzystających z niekonwencjonalnych źródeł energii.