1. Odnawialne Źródła Energii i efektywność energetyczna.

Źródła odnawialne to inaczej źródła, które są długotrwałe i nie powodują niedoboru. Odnawialne źródła energii to przede wszystkim: energia wiatru, energia słoneczna, energia wody, energia geotermalna i biomasy.
Efektywność energetyczna symbolizuje stosunek uzyskiwanych wyników towaru, energii lub usług do wykładu energii. Efektywne wykorzystywanie energii ma zamiar zmniejszenie ilości energii potrzebnej do dostarczania produktów i usług.
W 2014 roku na terenie polski rzeczywisty udział energii odnawialnych stanowił ok. 12%. Top 3 kraje, które używają najwięcej źródeł odnawialnych to Islandia(100%), Szwecja(57%),Nikaragua(90%). Podsumowując w Polsce używanie źródeł odnawialnych na tle innych państw nie jest duże.
Koszt mikroinstalacji OZE możemy ograniczyć starając się o dofinansowanie z programu Prosument  na lata 2014 – 2020, zarządzanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Źródła: wikipedia, patrolslonce.blogspot.com

2. Fotowoltaika.

Więc jak działa instalacja fotowoltaiczna? Otóż na początku panele wytwarzają prąd. Inwertet odpowiada za przekształcenie prądu stałego w prąd zmienny, czyli taki jaki zasila wszystkie urządzenia elektryczne w budynku. Dzięki temu wyprodukowaną przez twoją instalację energię w pierwszej kolejności zużywasz na swoje zapotrzebowanie energetyczne. Następnie niewykorzystana energia jest magazynowana w sieci. W zależności od wielkości twojej instalacji pobierasz z powrotem 80 lub 70% energii, którą zmagazynowałeś. Dodatkowo operator sieci wymieni twój licznik na dwukierunkowy abyś mógł zobaczyć ile energii zużyłeś a ile jej zmagazynowałeś. Naprodukowana energia płynie do magazynu czyli do Zakładu Energetycznego.
Teraz przyszedł czas na rodzaje systemów fotowoltaicznych. Wyróżniamy systemy on-grid i off-grid. System on-grid to inaczej system zintegrowany z siecią elektryczną. Tego rodzaju system składa się z paneli fotowoltaicznych, inwertera, liczników informujących o produkcji i zużyciu prądu oraz części przyłączających system do sieci i zabezpieczeń. System on-grid przede wszystkim umożliwia bieżące wykorzystywanie prądu produkowanego przez ogniwa PV pozwala także na sprzedaż nadwyżki energii zakładowi energetycznemu. Jest niezwykle wygodnym rozwiązaniem gwarantującym szybki zwrot kosztów instalacji. Jednak układ on-grid ma jedną wadę. W przypadku awarii sieci elektrycznej inwerter odłącza panele od instalacji co skutkuje tym, że elektryczne zasilane za pomocą systemu fotowoltaicznego przestają działać. Omówmy teraz system off-grid. Składa się on z tych samych elementów co system on-grid i dodatkowo jest wyposażony w akumulatory. Przy montażu układu off-grid musimy wyposażyć się w regulator ładowania część dzięki, której akumulatory będą mogły zostać załadowane bezpiecznie i przy minimalnych stratach energii. Istotną wadą systemu off-grid jest brak możliwości sprzedaży nadwyżek wygenerowanej energii elektrycznej. Jeśli decydujemy się na tego rodzaju rozwiązanie rezygnujemy też z przyłączenia do zewnętrznej sieci.
Zastanówmy się nad czynnikami sprzyjającymi i ograniczającymi wydajność systemu fotowoltaicznego. Pierwszym z nich jest natężenie promieniowania słonecznego padającego na moduł. Oznacza to, że ich wydajność jest znacznie mniejsza w pochmurne dni, pod wieczór i w miesiącach zimowych. Kolejnym czynnikiem jest kąt pod jakim pada promieniowanie. Optymalnym ustawieniem jest pochylenie paneli 30-40 stopni na południe, każde inne ułożenie będzie skutkowało spadek produkowanej rocznie energii. Następny czynnik to sposób montażu instalacji, najwyższy uzysk będą miały instalacje wolnostojące, które będą schładzane przez przepływ powietrza. Montaż generatora fotowoltaicznego na dachu przy zachowaniu odstępów zmniejsza wydajność w stosunku do instalacji wolnostojącej o 2-5%. Ostatnim czynnikiem jest technologia wykorzystanych do produkcji paneli fotowoltaicznych. Uzyskanie wysokiej wydajności głównie zależy od parametrów komponentów głównie paneli fotowoltaicznych i inwertera.
Prosument produkuje energię elektryczną z odnawialnych źródeł, jest odbiorcą końcowym, wytwarzanie energii nie stanowi dla niego przeważającej działalności gospodarczej.
Dziękujemy za uwagę!

Linki: Prosument w ustawie o OZE – Columbus (columbusenergy.pl)
Słoneczny Patrol: Czynniki sprzyjające i ograniczające wydajność systemu fotowoltaicznego (patrolslonce.blogspot.com)
🥇 Systemy fotowoltaiczne on-grid i off-grid – opis i zastosowanie • szkolenia Fotowoltaika
W jaki sposób działa fotowoltaika dla domu? – Strefa Energii