Referat dotyczący odnawialnych źródeł energii 

  1. ODNAWIALNE źródła ENERGII

Odnawialne źródła energii (w skrócie OZE), w przeciwieństwie do paliw kopalnych  (np. gazu ziemnego lub ropy naftowej) nie wywołują długotrwałego niedoboru.

Rodzaje OZN:

Energia słoneczna

Energia słoneczna  to jedno z popularniejszych źródeł odnawialnej energii,  jest pozyskiwana z promieni słonecznych. Do przekształcania energii słonecznej w energię elektryczną służą panele fotowoltaiczne. Ich zakup i instalacja nie wymagają dużego zasobu finansowego. Mam nadzieję, że uda je się zainstalować u nas w szkole.

Energia wodna

Energię  wodną pozyskuje się dzięki sile przepływu wody lub zmiany poziomu wody w oceanach oraz morzach, czyli energia prądów i pływów.  Proces ten nazywa się  hydroenergetyką.

Energia wiatru

Energia wiatru bazuje  na pracy turbin wiatrowych. Turbiny te  przekształcają energie kinetyczną w elektryczną. Podobnie jak energia słoneczna  instalowanie elektrowni jest  popularne. Przeszkodą w  montażu elektrowni wiatrowych jest wymaganie specjalnych warunków (wietrzne miejsca). W Polsce najbardziej sprzyjające warunki  do uzyskiwania energii tą metodą jest Pomorze.

Biomasa

Biomasa  to substancje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, które ulegają biodegradacji (biochemiczny rozkład związków organicznych przez saprobionty).  Są trzy rodzaje biomasy: ciekła, stała oraz gazowa. W Polsce pozyskiwanie energii z biomasy jest ograniczone.

Energia geotermalna

Energia geotermalna znajduje się wewnątrz ziemi, głównie gromadzi się w: wodach, gazach oraz skałach. Jest ona bardzo trudna do pozyskania, gdyż  wydobywa się  ciepło z praktycznie niewyczerpalnego źródła – jądra ziemi.  Największe wykorzystanie energii  geotermalnej notuje się   na Islandii.

 

 

2.EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

Jest to stosunek pomiędzy uzyskaniem określonego efektu, a ilością zużytej energii elektrycznej, która zapewni ten efekt. Efektywność energetyczna informuje, o  zużyciu energii, aby osiągnąć pożądany efekt. Na przykład: żeby używać suszarki, trzeba w danym momencie zużywać 2000 watów.

 

3.SYTUACJA POLSKI NA TLE INNYCH KRAJÓW W ASPEKCIE KORZYSTANIA OZE

W ostatnich latach moc odnawialnych źródeł energii wzrosła w wyjątkowo szybkim tempie. Również zadziwiającym faktem jest to, że najpopularniejszymi źródłami odnawialnej energii są instalacje bazujące na biomasie oraz energii wiatrowej. Nie zapominajmy jednak o tym, że to energii słonecznej dotyczy wzrost z 2019 roku (już wtedy był prognozowany duży wzrost w sierpniu, 2020 roku).  Zgodnie z Urzędem Regulacji Energetyki, w Polsce w 2019 roku, z OZE: 65% było wykorzystywane z energii wiatru, 19% biomasy oraz biogazu, 11% energii wodnej, a energii słonecznej – 5%.

4.PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

Program czyste powietrze to dofinansowanie dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, albo wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Został on zorganizowany, aby poprawić jakość powietrza i zmniejszyć emisje gazów cieplarnianych. Możliwe są  różne rodzaje  dofinansowań. O złożeniu wniosku, można przeczytać więcej na stronie programu – https://czystepowietrze.gov.pl. Jest oczywiście jeszcze wiele innych programów, dotyczących ochrony środowiska itp., np. WFOŚiGW- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W tym przypadku, program również oferuje dofinansowanie.

 

5.Taryfa FIT

Taryfa FIT odnosi się do tzw. małych instalacji lub mikro instalacji wytwarzających energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii. Taryfa FIT określa opłaty, na podstawie których rozliczana jest energia elektryczna (jej nadmiar) wytwarzana w instalacjach, w sytuacji kiedy nadwyżki energii są przesyłane w kierunku sieci operatora energii elektrycznej..

 

Strony z, których korzystałam

www.ekologia.pl/

www.innogy.pl/

pl.wikipedia.org/

stiloenergy.pl/

czystepowietrze.gov.pl/

Lena Ejzel