POZYSKIWANIE ENEGRII PRZEZ CZŁOWIEKA I WPŁYW DZIAŁAN NA ŚRODOWISKO NATURALNE  

    

 1. OBECNE SPOSOBY WYTWARZANIA ENERGII PRZEZ CZŁOWIEKA

 

 

Energia to zdolność do wykonywania pracy z  udziałem określonych  źródeł energii.  Dzielimy je na:

 1. odnawialne   (słońce, wiatr)
 2. nieodnawialne (gaz, węgiel, uran)

Najczęściej wykorzystywane źródła energii to: gaz ziemny, węgiel i ropa naftowa. W trakcie spalania węgla emitowane są do atmosfery szkodliwe pyły i związki głównie siarki.

Spalając te paliwa, zmniejszamy ich zasoby, przy okazji produkujemy gazy zanieczyszczające środowisko. Jeśli nawet te gazy nie są główną przyczyną efektu cieplarnianego, będziemy nadal eksploatować te źródła w tym samym tempie co obecnie wyczerpiemy je w przyszłym stuleciu.

Człowiek jest zdolny do wytwarzania energii na wiele sposobów np.:

 • Energia wiatru
 • Energetyka wodna
 • Energia pływów mórz
 • Energia biomasy
 • Energia jądrowa
 • Energia słoneczna
 1. WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ZE ŹRÓDEŁ NIEODNAWIALNYCH NA ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE

 

Najczęściej energię elektryczną uzyskuje się poprzez spalanie paliw konwencjonalnych np. węgiel kamienny, ropa naftowa, gaz ziemny. Te surowce są stworzone głównie ze związków węgla. Niestety są to nieodnawialne zasoby przyrody. Innym paliwem kopalnym jest uran. Pozyskiwanie z niego energii jest czyste i tanie jednak problemem są radioaktywne odpady, których przetwarzanie jest drogie i najczęściej są składowane na wysypiskach odpadów radioaktywnych. Substancje te emitują promieniowanie przez tysiące lat. Ropa naftowa jest obecnie najczęściej używana do produkcji energii. Jednak może jej zabraknąć za kilkadziesiąt lat, a do tego jej wydobycie i transport są bardzo szkodliwe dla środowiska. Wycieki ropy skażają środowisko na wiele lat i niszczą faunę i florę.

 

Gaz ziemny jako nieodnawialne źródło energii  jest  najmniej szkodliwy . W wyniku jego spalania emituje się o wiele mniej zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych przy sprawności o 20% większej.

Jednak największym problemem spalania paliw kopalnych jest smog.

 

 1. SPOŁECZNE I ZDROWOTNE SKUTKI ZANIECZYSZCZE POWIETRZA I ZMIAN KLIMATYCZNYCH

Zanieczyszczenia powietrza są bardzo groźne dla ludzi(wywołują różne choroby) i przyrody. Niestety to my ludzie je produkujemy paląc niewłaściwymi rzeczami w piecach. Najczęstszymi chorobami spowodowanymi zanieczyszczeniem powietrza są powiązane z: układem oddechowym, krążenia, przewlekłą chorobą płuc, zwiększają ryzyko zapadania na nowotwory, mają wpływ na układ nerwowy oraz zwiększoną umieralność. Zmiany klimatu wpływają na zdrowie publiczne na wiele różnych sposobów. Istnieją skutki bezpośrednie i pośrednie, a także takie, które występują natychmiast, oraz takie, które występują przez dłuższy czas.

Ekstremalne zjawiska pogodowe należą do skutków zmian klimatu. Mają wpływ na zdrowie publiczne. Prawdopodobnie wzrośnie umieralność związana z falami upałów i mrozów (m.in. z powodu dziury ozonowej, powodziami).

Jeżeli nie zadbamy o nasze środowisko, odbije się to na naszym zdrowiu.

 

 1. WYCZERPYWANIE SIĘ SUROWCÓW, Z KTÓRYCH POZYSKIWANA JEST ENERGIA I CO Z TEGO WYNIKA

Surowce naturalne to wszystkie metale i minerały zgromadzone w skorupie ziemskiej. Ich zasoby są ograniczone i nieodnawialne w skali naszej cywilizacji.

Według badań, pierwiastki jak żelazo, ołów, miedź wystarczą jedynie na kilkanaście do kilkudziesięciu lat. Gdy zaczną się kończyć, to ceny będą rosły, a produkcja przemysłowa będzie maleć.

Z każdym rokiem sięgamy po złoża, które zawierają coraz mniej poszukiwanego minerału i coraz trudniej je eksploatować. A to oznacza, że prowadzenie działań wydobywczych pochłania coraz więcej pieniędzy i energii. Równocześnie dostępne zasoby paliw kopalnych (głównie ropy naftowej, ale też węgla) także się wyczerpują. Bez powszechnie dostępnej ropy nie będzie paliwa dla maszyn i nie będziemy mogli pozyskiwać tych metali. Zabraknie materiałów koniecznych do produkcji nie tylko komputerów czy telefonów, ale też samochodów, wiatraków i paneli słonecznych do produkcji energii. W pewnym momencie okaże się więc, że ilość energii niezbędna do wydobycia jest większa niż ta uzyskana ze złoża. Proceder stanie się nieopłacalny. Zbliżamy się do tej granicy. Nasze społeczeństwa coraz bardziej uzależniają się od coraz większej ilości zasobów, choć wiemy, że te zasoby się wyczerpują. To bardzo krótkowzroczne i ryzykowne działanie.

Sięganie po złoża o coraz mniejszej zawartości poszukiwanych pierwiastków oznacza też, że pod wydobycie trzeba przeznaczać coraz większe tereny. Ma to niestety katastrofalne skutki dla środowiska. Wiąże się też często z utratą ziemi przez lokalną ludność, która na danym terenie prowadziła uprawę roli lub hodowlę zwierząt.

 

PODSUMOWANIE

Produkcja energii i jej wykorzystywanie wpływa na podniesienie poziomu naszego życia, ale jednocześnie powoduje degradację i niszczenie środowiska naturalnego. Energia jest niezbędna by zaspokoić nasze potrzeby i realizować pragnienia, lecz musimy pamiętać o środowisku, które nas otacza- w którym żyjemy. Po nas na tej samej planecie będą kolejne pokolenia. Będą potrzebować warunków do życia. Musimy zadbać o naszą planetę dla siebie i przede wszystkim dla nich!

 

Korzystałam ze stron internetowych:

Instytut Globalnej Odpowiedzialności

Europejska Agencja Środowiska

Powietrze Śląskie

Wikipedia

Bryk

E-podręczniki

EKO-Świat

 

ALICJA WOLAK