Energia elektryczna wydaje się być niezbędnym elementem życia codziennego współczesnego człowieka. Przez setki lat powstawało wiele form produkcji energii elektrycznej. Wytwarza się ją ze źródeł nieodnawialnych (węgiel brunatny, węgiel kamienny, gaz ziemny, gaz z pokładów węgla, ropa naftowa) i odnawialnych (biomasa/biogaz, wiatr, woda, słońce). W Polsce wytwarza się ją właśnie stosując wymienione metody. Nie można też zapomnieć, że część zapotrzebowania na energię elektryczną pochodzi z jej importu. Polska pobiera prąd m. in. z Niemiec, Szwecji, Czech, Litwy, Ukrainy i Słowacji.

W ciągu ostatnich trzech lat zanotowano spadek zużycia energii elektrycznej, co wiąże się z coraz mniejszą jej produkcją w naszym kraju (choć nie jest to najważniejszy powód). Mimo tego, pocieszający jest fakt, że w produkcji energii z roku na rok coraz większy udział biorą OZE, czyli odnawialne źródła energii. Elektrownie oraz elektrociepłownie, które są opalane węglem, odnotowały wyższy spadek produkcyjny niż w latach ubiegłych. Natomiast zdecydowanie największe zasoby energii dostarczyła fotowoltaika (energia słoneczna), spalanie biomasy, biogazów oraz elektrownie wodne. Nieco mniej, ale wciąż znaczące jest wykorzystywanie energii produkowanej przez farmy wiatrowe (dane z marca 2021 roku). Oznacza to, że coraz większa populacja ludzi odkrywa korzyści z wykorzystywania OZE do produkcji prądu.

Nieodnawialne źródła energii uznaje się za niekorzystnie wpływające na środowisko przyrodnicze. Podczas spalania węgla (kamiennego i brunatnego) do naszej atmosfery dostaje się mnóstwo trujących substancji (tlenek węgla, tlenek azotu, tlenek siarki, a nawet tlenek rtęci). Gaz ziemny jest źródłem o mniejszym nakładzie, ale jednocześnie nie powoduje, aż tak dużych zanieczyszczeń, jak węgiel. Wśród najczęstszych oddziaływań na przyrodę oraz zdrowie człowieka znajdują się: zmiany klimatu, radiacja (promieniowanie), smog, dziura ozonowa, ekotoksyczność, zakwaszenie wód i gleby. Zmiany klimatu dotyczą wzrostu średniej rocznej temperatury powietrza (około 1 stopnia), silnej zmienności pokrywy śnieżnej w jednym roku (bardzo ważna dla środowiska przyrodniczego – np. zasoby wody) oraz zmiany opadów atmosferycznych związanych między innym z gospodarką wodną państwa. Dziura ozonowa umożliwia dostawanie się promieni ultrafioletowych na powierzchnię Ziemi. Smog zaś tworzy zanieczyszczenia i znaczną wilgotność powietrza w postaci mgły oraz ogranicza zjawisko wiatru. Ekotoksyczność oraz zakwaszenie wód i gleb należą do zanieczyszczeń typowo chemicznych, które różnymi drogami docierają do organizmów żywych i zaburzają ich funkcjonowanie.

Na zdrowie człowieka negatywnie wpływają pył zawieszony i gazy, w których budowie znajdują się niebezpieczne tlenki oraz wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA). Zanieczyszczenia powietrza działają negatywnie na układ oddechowy (astma oskrzelowa, przewlekła obstrukcyjna choroba płuc, infekcje dróg oddechowych), na układ krążenia i układ nerwowy (spektrum autyzmu związane z zaburzeniami o charakterze społecznym, np. trudności w komunikacji, wolniejszy rozwój poznawczy). Najgorsze jednak są choroby nowotworowe, które ostatecznie doprowadzają do śmierci. Kobiety w ciąży szczególnie powinny uważać na siebie, dbać o ograniczony kontakt z zanieczyszczonym powietrzem, ponieważ wpływa ono na rozwój w okresie prenatalnym, a później funkcjonowanie noworodka – dziecka.

Obowiązek oszczędzania energii spoczywa na barkach wszystkich mieszkańców planety Ziemi. W związku z tym, że do dziś największy udział w produkcji energii elektrycznej w Polsce i Europie mają źródła konwencjonalne, to należy pamiętać, że są one wyczerpywalne. Jednak badania organizowane przez Światową Radę Energetyczną dowodzą, że teoretycznie ludzie mogą spoglądać optymistycznie na zasoby surowców nieodnawialnych. Na 71 państw, aż 69 eksploatuje swoje złoża węgla kamiennego i brunatnego, a mimo wszystko, jeżeli nie wrośnie jego eksploatacja, to tego surowca tak szybko nie zabraknie. Gaz ziemny składa się głównie z metanu oraz ciężkich węglowodorów. Jego największe zasoby zlokalizowane są w Rosji, Iranie i Katarze. Obecnie na świecie prognozuje się wzrost wydobycia gazu. W Polsce przez pandemię koronawirusa najprawdopodobniej sytuacja będzie odwrotna – spadnie ilość wydobytego gazu ziemnego. Podobnie jest z ropą naftową, która często współistnieje z gazem.

Reasumując, perspektywy dotyczące zasobów w surowce konwencjonalne są optymistyczne, lecz warto przeanalizować wszystkie wpływy emisji tych surowców. Jej ograniczenie może przynieść wiele korzyści dla zdrowia człowieka, czystości powietrza i środowiska przyrodniczego oraz przede wszystkim wydłuży życie naszej planecie.