Jakub Staniszewski buduje atmosferę w zespole, która jest podstawą działania zespołu.  Jest doskonałym wykonawcą projektów wymyślonych przez innych, operatywny, dobry organizator pracy.

Wojciech Pałka ma niebywałe zdolności interpersonalne. Jest dobrym negocjatorem i ambasadorem zespołu na zewnątrz. Jest kreatywny i często szuka niestandardowych rozwiązań. Potrafi zarazić swoim entuzjazmem pozostałych członków.

Marcel Zawada jest bardzo skrupulatny. Pilnuje terminów i dba o szczegóły. Potrafi efektywnie wykorzystać zasoby zespołu oraz uważnie  słuchać i motywować innych.

Dawid Rypel to lider, który lubi aktywnie działać. To bardzo ambitny strateg. Ma odwagę pokonywać trudności. Samodzielny, często wychodzi z inicjatywą

Urszula Babiuch, nauczyciel fizyki – stwarza atmosferę życzliwości, wsparcia i akceptacji celem uzyskania jak najlepszej współpracy. Motywuje nas do działania i rozwija nasze zainteresowania.