Nikola Żurawska

Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Gołdapi

Odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna

         Odnawialne źródła energii (OZE) to energiaktóra jest zrobiona z naturalnych zasobów, przyjazna środowisku i przy długotrwałym korzystaniu nie spowoduje deficytu i po krótkim czasie się odnowiWystępuję w różnych rodzajach: energia wodna (hydroenergia), energia wiatru, energia słoneczna, energia geotermalna (energia geotermiczna, geotermia), biomasaRóżni się ona od tradycyjnych źródeł tym, że jest zrobiona z naturalnych zasobów, nie przyspiesza rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych takich jak np. malariaMikroinstalacje OZE są definiowane jako instalacje odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 40 kW, przyłączone do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 120 kW. Technologie, które najczęściej są wykorzystywane to: pompa ciepła, kolektory solarne, ogniwa fotowoltaiczne, małe siłownie wiatrowe. 

Efektywność energetyczna to stosunek uzyskanego efektu użytkowego danego obiektu w typowych warunkach ich użytkowania lub eksploatacji, do ilości zużycia energii, niezbędnej do uzyskania tego efektu przez ten obiekt. Aby wprowadzić to w życie musimy: wymienić oświetlenie na LEDowezużywają około 80% mniej energii od tradycyjnych żarówek i dłużej działają. Nie zasłaniać grzejników, aby powietrze miało swobodny obieg. Podczas wymiany sprzętu RTV AGD patrz na klasy efektywności energetycznej. Klasy A+++, A++, A+ są najbardziej rekomendowane, ponieważ zużywają najmniejszą ilość energii. Używać lodówki dostosowanej do siebie i swoich potrzeb. Zasłaniać zasłonki na noc, aby zmniejszyć utratę ciepła, a odsłaniać w ciągu dnia po to, aby promienie słoneczne mogły ogrzać pomieszczenie. Regularnie rozmrażać zamrażarkę – to poprawia sprawność jej działania, dbać by grubość lodu nigdy nie przekraczała 10 mm. Zwiększanie efektywności energetyczne przyczynia się do poprawy jakości powietrza i komfortu przebywania w pomieszczeniach, ale pozwala również obniżyć rachunki za energię. Polska jest na 21 miejscu w UE pod względem OZE. Polski mix energetyczny składa się z: węgla kamiennego (37%), węgla brunatnego (14%), ropy naftowej (24%), gazu ziemnego (14%), biomasy (9%), wiatr (1%), woda (1%) (informacje z roku 2015). Chcemy osiągnąć, aby w 2030 mix składał się z: węgla kamiennego (22%), węgla brunatnego (14%), ropy naftowej (14%), gazu ziemnego (15%), atomu (8%),  biomasy (11%), wiatru (9%), wody (4%), słońca (1%) i innych (1%). Głównymi źródłami energii odnawialnej w Polsce są biopaliwa stałe i ciekłe oraz wiatr. 

Celem programu “Czyste Powietrze” jest ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery, które powstają podczas ogrzewania domów jednorodzinnych wykorzystujących przestarzałe źródła ciepła i paliwo słabej jakości. Program ten dofinansowuje wymianę starych, źle działających źródeł ciepła oraz poprawę efektywności energetycznej budynków np. poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych. Korzystając z tego programu można dofinansować zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w formie dotacji lub dotacji z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego.

 

Taryfy FIT to taryfa gwarantowana – mechanizm polityki państwa mający na celu przyspieszenie inwestycji w zakresie technologii energii odnawialnych. Net metering – czyli opomiarowanie netto. Jest to usługa dotycząca wytwórcy a zarazem konsumenta energii z mikroinstalacji fotowoltaicznej. W takim rozliczeniu odejmuje się ilość energii zakupionej z sieci od ilości energii wyprodukowanej we własnej instalacji. Środki publiczne to finanse publiczne obejmują zasoby pieniężne państwa, czyli procesy gromadzenia i podziału środków publicznych znajdujących się w dyspozycji władz publicznych. Bankami komercyjnymi nazywamy instytucje finansowe zajmujące się obsługą i organizowaniem ruchu pieniądza między jednostkami gospodarującymi i ludnością.  

 

https://www.teraz-srodowisko.pl  https://pl.wikipedia.org/wiki/Odnawialne_%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a_energii https://www.innogy.pl/pl/portal-o-energii-dla-domu 

https://bip.proszkow.pl/download//5873/czym-sa-mikroinstalacje-oze.doc  https://www.wwf.pl/srodowisko/klimat/efektywnosc-energetyczna https://www.eea.europa.eu/pl/sygna142y/sygnaly-2017/artykuly/wywiad-2013-efektywnosc-energetyczna-jest https://stiloenergy.pl/program-czyste-powietrze  i wikipedia