Dzięki energii możemy z ułatwieniem wykonywać codzienne czynności, lecz warto zainteresować się jaki wpływ ma na nas i środowisko.   

    Na świecie dominującymi sposobami wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej stanowią paliwa kopalne (ropa, gaz, węgiel), w Polsce coraz większy udział ma energia wytwarzana ze źródeł odnawialnych (OZE). Przykładem takiej sytuacji może być firma PGE, jeden z głównych dostawców energii elektrycznej, informujący o tym, że prąd w 81% wytwarzany jest z węgla, 9% z gazu ziemnego i w 10% z OZE. Spalaniu paliw kopalnych towarzyszy wydzielanie CO2związek, który będąc w atmosferze absorbuje ciepło przez co podnosi się temperatura na ziemi Spalanie węgla w piecach centralnego ogrzewania powoduje wytwarzanie się pyłów unoszących się w powietrzu co szczególnie w miastach powoduje choroby układu oddechowego i przyspiesza inne cywilizacyjne przypadłości. Zmiany klimatyczne mogą powodować anomalia pogodowe takie jak susze, ulewne deszcze, wichury i tornada, utrudniając funkcjonowanie ludziom w zagrożonych terenach.  

  Surowców kopalnych starczy nam jeszcze na dziesięciolecia, lecz już dzisiaj trzeba podejmować próby zastąpienia ich innymi, bardziej przyjaznymi przyrodzie.  

 

Żródło informacji: https://pge-obrot.pl/O-Spolce/Struktura-paliw