Zadanie 1.2

Źródła energii możemy podzielić na źródła nieodnawialne, do których zaliczamy wszystkie surowce kopalne, oraz źródła odnawialne, które bazują na naturalnych i niewyczerpywalnych zasobach. Należą do nich:

– energia ze słońca –  może być wykorzystywana na dwa sposoby – do wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła. Pierwszego dokonuje się poprzez używanie kolektorów słonecznych, które pochłaniają energię słoneczną i w postaci ciepła przekazują ją dalej do instalacji. Druga z metod, czyli fotowoltaika, polega na instalacji ogniw zbudowanych najczęściej z krzemu, które pozyskują energię promieniowania słonecznego i przekształcają ją na prąd stały.

– energia wiatrowa – wykorzystanie energii z wiatru bazuje na działaniu turbin wiatrowych, które przekształcają energię kinetyczną wiatru w energię elektryczną.

– energia wodna – opiera się na wykorzystaniu siły przepływającej wody. Poprzez systemy spiętrzeń, zapór, turbin i strumieni generuje się energię kinetyczną z ruchu wody i przekształca się ją w energię elektryczną. Do tej dziedziny zaliczyć należy również energię prądów i pływów,

– energia biomasy – są różne rodzaje biomasy: stała (np. drewno, rośliny), ciekła (tzw. biopaliwa, np. z rzepaku) i gazowa (tzw. biogaz). Popularniejszym zastosowaniem biomasy jest produkcja ciepła, jednak w ostatnim czasie coraz więcej energii generowane jest również w celach elektrycznych.

-energia geotermalna – czyli energia z wnętrza ziemi, wykorzystująca ciepło wody i skał znajdujących się pod powierzchnią

Wytwarzanie energii i korzystanie z „zielonych”, alternatywnych źródeł ma wiele zalet. Dane Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej wskazują, że cena produkcji w niektórych elektrowniach fotowoltaicznych i wiatrowych spada dziś poniżej tej, jaka jest osiągana w instalacjach zasilanych węglem.

Energetyka w Polsce bazuje nadal na źródłach nieodnawialnych i w znacznej większości opiera się na przestarzałych technologiach. Aż 85% energii elektrycznej produkowanej jest z węgla, co jest przyczyną emisji znacznej ilości zanieczyszczeń. Przyczyny zwiększonego poziomu zanieczyszczeń w atmosferze są również: emisja z kominów indywidualnych gospodarstw domowych, emisja przemysłowa i z transportu, pylenie ze zwałowisk, pól i dróg.

Negatywne efekty zanieczyszczeń powietrza to przede wszystkim występowanie kwaśnych deszczów, smogu, a także  powstawanie dziury ozonowej czy efektu cieplarnianego. Kwaśne deszcze zawierają w sobie kwas siarkowy i przyczyniają się do większej ilości zgonów wśród noworodków i zniszczenia płuc. Dodatkowo powodują niszczenie flory i fauny, degradację gleby i niszczenie budynków w tym zabytków. Smog to gęsta chmura zawieszona w atmosferze, na którą składa się pył PM2.5, PM10, benzen, azotyny i wiele innych szkodliwych substancji. Wdychanie smogu ma szczególnie zły wpływ na działanie górnych dróg oddechowych u dzieci i osób starszych, powoduje rozwój i ostrzejszy przebieg takich chorób jak astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc czy przewlekłe zapalenie oskrzeli. Może również prowadzić do częstszego występowania udarów u osób w sile wieku. Często przekraczane normy jakości powietrza mogą również dokonywać spustoszeń w układzie sercowo-naczyniowym, powodować nowotwory. Naukowcy odkrywają coraz to nowe powiązania pomiędzy rosnącym poziomem zanieczyszczeń, a zwiększającą się liczbą alergii, spadkiem IQ u dzieci czy noworodkami o mniejszej wadze urodzeniowej i mniejszym obwodzie główki.

Dziura ozonowa i efekt cieplarniany to skutki, które oddziałują na cały świat i każdą osobę. Zwiększenie temperatury prowadzi do roztapiania się pokryw lodowcowych i tym samym zmian klimatu. Zmiany klimatu mają wpływ na wszystkie części świata. W niektórych regionach ekstremalne zjawiska pogodowe i opady deszczu stają się coraz częstsze, podczas gdy inne cierpią z powodu ciężkich fal upałów i susz. Przewiduje się, że zjawiska te nasilą się w ciągu następnych kilkudziesięciu lat.

Według szacunków Komisji Europejskiej z powodu zanieczyszczenia powietrza każdego roku przedwcześnie umiera na choroby serca, płuc i mózgu ok. 43 000 mieszkańców Polski. To ponad 13 razy więcej niż ofiar wypadków na polskich drogach.

Na świecie jest coraz mniej surowców, z których pozyskuję się energię. Gdy zaczną się kończyć, to ceny będą rosły, a produkcja przemysłowa będzie maleć. Z każdym rokiem sięgamy po złoża, które zawierają coraz mniej poszukiwanego minerału i coraz trudniej je eksploatować. A to oznacza, że prowadzenie działań wydobywczych pochłania coraz więcej pieniędzy i energii. Dostępne zasoby paliw kopalnych także się wyczerpują. Bez powszechnie dostępnej ropy nie będzie paliwa dla maszyn i nie będziemy mogli pozyskiwać tych metali. Zabraknie materiałów koniecznych do produkcji nie tylko komputerów czy telefonów, ale też samochodów, urządzeń przemysłowych czy wiatraków i paneli słonecznych.

Nasz świat potrzebuje radykalnych zmian, które wpłyną na poprawę jakości powietrza. Zdecydowana większość z nas chciałaby żyć w zdrowym środowisku oraz oddychać czystym powietrzem. Razem możemy  zrobić wszystko.