Odnawialne źródła energii to takie, których naturalne zasoby bardzo szybko się odbudowują. Korzystanie z nich nie grozi deficytem i nie są tak niebezpieczne dla środowiska naturalnego. Mamy następujące źródła odnawialnej energii: elektrownie wodne, gdzie wykorzystuje się energię grawitacyjną wody, elektrownie fotowoltaiczne, gdzie wykorzystuje się promieniowanie słoneczne, elektrownie geotermalne, gdzie wykorzystuje się energię cieplną Ziemi, elektrownie wiatrowe, gdzie wykorzystuje się moc wiatru,biopaliwa, gdzie wykorzystuje się biomasę.

Efektywność energetyczną najłatwiej więc zdefiniować jako uzyskiwanie lepszych rezultatów i świadczenie większej liczby usług bez zwiększania nakładów energetycznych. Na przykład oświetlenie LED pozwala uzyskać ten sam poziom natężenia światła, ale zużywa o około 80% energii mniej i ma znacznie dłuższy okres eksploatacji niż tradycyjne oświetlenie żarowe.

Udział odnawialnych źródeł energii w Polsce jest ciągle zbyt niski w porównaniu z innymi państwami Europy.Wysoki wynik Norwegii (ponad 72,75% w 2018 r.) wynika z bardzo wysokiego stopnia wykorzystania energetyki wodnej. Podobnie w Islandii (72,21%), gdzie hydroenergetyce towarzyszy wykorzystanie źródeł geotermalnych. Dania, o ponad 30-procentowym udziale OZE, ten poziom osiągnęła dzięki energetyce wiatrowej, głównie morskiej. Z kolei Portugalia zbliża się do wyznaczonego celu za pomocą elektrowni słonecznych. Najsłabsze rezultaty wśród krajów UE osiągnęły Polska (11,28% ), Irlandia (11,06% ), Wielka Brytania (11,02% ), Belgia (9,42% ), Luksemburg (9,06% ), Malta (7,98% ) oraz Holandia (7,39%.

Czyste Powietrze jest ogólnopolskim program wsparcia finansowego na wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe, na nowoczesne źródła ciepła, które spełniają najwyższe normy oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku. W programie “Czyste Powietrze” przyznawane są bezzwrotne dotacje lub dotacje przeznaczone na spłatę części kredytu bankowego m.in. na zakup i montaż fotowoltaiki, pompy ciepła, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, czy też kolektorów słonecznych.

Dofinansowanie na budowę instalacji fotowoltaicznych można starać się w ramach: programu Mój Prąd,  “Energia Plus”, Program gwarancji bankowych znany jest jako Biznesmax, programu priorytetowego NFOŚiGW – Agroenergia,  działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”,  Regionalnych Programów Operacyjnych. Przy czym najpopularniejszą technologią wspieraną w Regionalnych Programach Operacyjnych są fotowoltaiczne instalacje prosumenckie,  POIiŚ .

Inwestowanie w instalacje fotowoltaiczne w Polsce nie opłaca się bez programów wsparcia. Nadzieją dla inwestorów  może być net-metering. Polega on na tym, że prosumenci energii odnawialnej mogą zużyć całą wyprodukowaną energię lub wprowadzić ją do sieci gdzie jest magazynowana, a następnie otrzymać opust. Dzięki systemowi net meteringu nadwyżka wyprodukowanej energii może być magazynowana w sieci energetycznej przez okres 365 dni. Wielkość opustu zależna jest od wielkości instalacji. Następnym wsparciem jest Taryfa gwarantowana FIT, czyli na 15 lat stała stawka zakupu energii elektrycznej wyprodukowanej w instalacji OZE. Dużym plusem tej formy wsparcia jest fakt, iż każda osoba fizyczna, nawet ta prowadząca działalność gospodarczą może sprzedawać nadwyżkę energii elektrycznej przez okres wyżej wspomnianych 15 lat , dzięki czemu możemy optymistycznie myśleć o zwrocie poniesionych kosztów.

Fotowoltaika, jako odnawialne źródło energii produkujące prąd nie wpływa negatywnie na środowisko. Zasada działania paneli fotowoltaicznych polega na tym, że ogniwa fotowoltaiczne, z których złożone są panele zamieniają energię słoneczną w energię elektryczną. W tym celu foton (czyli minimalna jednostka światła) pada na płytkę krzemową, z której zbudowane jest ogniwo fotowoltaiczne. Jednostka światła jest pochłaniana przez krzem i wybija elektron ze swojej pozycji zmuszając go do ruchu. Ten ruch to właśnie przepływ prądu elektrycznego. Dzięki zastosowaniu złącza półprzewodnikowego typu p-n możliwe jest połączenie tego procesu z obiegiem elektronów w sieci energetycznej, w ten sposób energia świetlna zostaje przekształcona w elektryczną.

Panele fotowoltaiczne produkują prąd stały, więc aby korzystać z energii elektrycznej musimy zainstalować falownik, który zmieni prąd stały paneli fotowoltaicznych na prąd zmienny (a właściwie, przemienny). Instalacja PV jest dobrym rozwiązaniem ekologicznym ze względu na brak emisji dwutlenku węgla czy siarczanów. Nie produkuje spalin zanieczyszczających środowisko. Gdy zainwestujemy w taką instalacje skończą się problemy z rachunkami za prąd. Korzystanie z instalacji fotowoltaicznej jest całkowicie darmowe i długotrwałe.

 

Rodzaje systemów fotowoltaicznych  systemy fotowoltaiczne dzielą się na trzy podstawowe rodzaje : system on-grid, system off-grid oraz system hybrydowy. On-grid wymaga ciągłego połączenia z siecią. W razie braku zasilania z niej wyłącza się również falownik.Off-grid to z kolei układ działający całkowicie poza siecią, w ogóle do niej nie podłączony. Hybryda to system, który może zarówno współpracować z siecią, jak też ładować akumulatory oraz dostarczać energię bezpośrednio, kiedy prąd z sieci nie jest dostępny.

– Natężenie promieniowania słonecznego padającego na moduł. Nie oznacza to, że moduły fotowoltaiczne nie pracują np. w pochmurne dni czy pod wieczór – po prostu wtedy ich wydajność jest znacznie mniejsza. To samo dotyczy miesięcy zimowych.

– Kąt pod jakim promieniowanie pada. Optymalne ustawienie to nachylenie paneli fotowoltaicznych 30-40 stopni na południe.  Każde odchylenie od kierunku południowego oraz pochylenie poza wskazany zakres będzie skutkowało spadkiem produkowanej rocznie energii.

-Sposób montażu instalacji. Stosując te same komponenty najwyższy uzysk będą miały instalacje wolnostojące, które naturalnie będą schładzane przez swobodny przepływ powietrza. Montaż generatora fotowoltaicznego na dachu przy zachowaniu odstępów umożliwiających wentylację zmniejsza wydajność w stosunku do instalacji wolnostojącej o 2-5%.

-Technologia wykorzystanych do produkcji paneli fotowoltaicznych. Uzyskanie wysokiej wydajności głównie zależy od parametrów komponentów głównie paneli fotowoltaicznych i inwertera.

Ponsument słowo to pochodzi od wyrazów „producent” i „konsument”. W kontekście ochrony środowiska pod pojęciem kryje się wytwórca energii elektrycznej powstałej za pomocą należącej do niego instalacji odnawialnych źródeł energii, najczęściej mikroinstalacji fotowoltaicznej. Uściślona definicja znajduje się w ustawie o odnawialnych źródłach energii, gdzie przez prosumenta rozumie się „odbiorcę końcowego wytwarzającego energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w mikroinstalacji, pod warunkiem że w przypadku odbiorcy końcowego niebędącego odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, nie stanowi to przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej”.

Źródła:

https://www.rachuneo.pl/artykuly/odnawialne-zrodla-energii-w-polsce

https://inzynieria.com/energetyka/odnawialne_zrodla_energii/rankingi/58459,odnawialne-zrodla-energii-w-polsce-i-na-swiecie,pozycja-rankingu-oze-duze-roznice-w-panstwach-europejskich

https://www.innogy.pl/pl/duze-przedsiebiorstwa/artykuly/2019/poprawa-efektywnosci-energetycznej-szansa-na-zwiekszenie-konkurencyjnosci-przedsiebiorstwa

http://patrolslonce.blogspot.com/2017/04/kto-to-jest-prosument.html

https://pl.wikipedia.org/wiki/Prosument

Program Czyste Powietrze

https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/Co-musi-sie-zmienic-w-ustawie-o-OZE-1773.html

https://ekofachowcy.pl/fotowoltaika/faq/zasada-dzialania-instalacji-fotowoltaicznej/jak-dzialaja-panele-fotowoltaiczne

https://budujemydom.pl/instalacje/kolektory-sloneczne-i-fotowoltaika/porady/21219-instalacje-fotowoltaiczne-system-on-grid-czy-off-grid

Dotacje OZE – jakie dofinansowanie w 2021?