Ludzie w obecnych czasach wytwarzają energię elektryczną i cieplną:dzięki spalaniu paliw, którymi są na przykład węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa, gaz, biogazy, biomasa (roślinna i zwierzęca), torf, łupki bitumiczne;  ze źródeł alternatywnych, np. wód geotermalnych, wiatru, Słońca, pływów morskich, ciepła otoczenia.

Zużywanie energii stanowi jak dotąd zdecydowanie największe źródło emisji gazów cieplarnianych powodowanych przez człowieka. Prawie dwie trzecie emisji tych gazów jest związane ze spalaniem paliw kopalnych do produkcji energii cieplnej i energii elektrycznej. Dzięki tym gazom pochodzące od Słońca promieniowanie dociera do powierzchni Ziemi, ale ciepło, które wydziela nagrzana Ziemia, nie może wrócić z powrotem w kosmos. W wyniku czego powstaje efekt cieplarniany i dochodzi do globalnego ocieplenia, a nasza planeta zamienia się w „szklarnię”.  Zwrócić należy uwagę, że wytwarzanie energii z nieodnawialnych źródeł wpływa na powstawanie smogu, czyli najprościej mówiąc unoszącą się nad pewnym obszarem podczas bezwietrznej i wilgotnej pogody „chmurą” zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego.  Dodatkowo produkcja energii z ww.  źródeł energii prowadzi do powstania kwaśnych deszczy, które źle wpływają na rośliny, zwierzęta oraz budowle .W przypadku odkrywkowych kopalni niszczone są krajobrazy na ogromnych przestrzeniach. Powstaje też wiele odpadów: skał wydobytych wraz z węglem oraz pyłów i popiołów – produktów jego spalania. Ponadto podczas uzyskiwania energii z węgla uwalniane są do atmosfery ogromne ilości dwutlenku węgla, tlenki siarki i inne zanieczyszczenia. Co prowadzi do powstania kwaśnych deszczy, które niekorzystnie wpływają na rośliny, zwierzęta oraz budowle. Innym surowcem wykorzystywanym do produkcji energii elektrycznej jest uran. Problemem są radioaktywne odpady, które zwykle zostają zabetonowane w stalowych beczkach, a następnie umieszczone w najgłębszych sztolniach nieczynnych kopalni soli. Odpady z elektrowni jądrowych muszą być bezpiecznie składowane przez dziesiątki tysięcy lat, zanim przestaną emitować szkodliwe promieniowanie.

Łatwo zatem zauważyć, że produkcja energii ze źródeł nieodnawialnych przyczynia się do zwiększenia zanieczyszczenia powietrza i zmian klimatycznych, co z kolei ma ogromny wpływ na nasze zdrowie. Liczne badania naukowe potwierdzają wpływ tych zanieczyszczeń na zwiększoną zachorowalność na choroby układu oddechowego, ale także na choroby układu krążenia, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, zwiększają ryzyko zapadania na różnego rodzaju nowotwory, nie tylko związane z układem oddechowym, a także mają wpływ na układ nerwowy oraz zwiększoną umieralność. Zanieczyszczenia powietrza przyczyniają się między innymi do powstawania omówionego wcześniej  smogu. Skutki tego zjawiska to przede wszystkim więcej przewlekłych chorób i przedwczesnych śmierci, a ekonomicznie przekłada się to na absencję w pracy, nieefektywną alokację zasobów ludzkich, ograniczenie przychodów z turystyki, czy spadek wartości nieruchomości w zanieczyszczonych miastach. Objawy globalnego ocieplenia to min. upały, powodzie. Wysokie temperatury mogą być bardzo groźne i powodować nawet zgony. To właśnie osoby przewlekle chore na choroby układu oddechowego i sercowo-naczyniowego są najbardziej narażone na fatalne konsekwencje fal upałów. Z kolei powodzie są źródłem epidemii. W Polsce powodzie i podtopienia są główną przyczyną chorób zakaźnych transmitowanych przez wodę, zwiększają zagrożenie epidemiologiczne. Wody powodziowe roznoszą drobnoustroje chorobotwórcze, które wywołują zatrucia układu pokarmowego i choroby zakaźne.

Surowce naturalne to wszystkie metale i minerały zgromadzone w skorupie ziemskiej. Ich zasoby są ograniczone i nieodnawialne w skali naszej cywilizacji. Z każdym rokiem sięgamy po złoża, które zawierają coraz mniej poszukiwanego minerału i coraz trudniej je eksploatować. A to oznacza, że prowadzenie działań wydobywczych pochłania coraz więcej pieniędzy i energii. Bez powszechnie dostępnej ropy nie będzie paliwa dla maszyn i nie będziemy mogli pozyskiwać tych metali. Zabraknie materiałów koniecznych do produkcji nie tylko komputerów czy telefonów, ale też… Co więcej, również w przypadku paliw kopalnych im trudniej dostępne złoże, tym więcej pracy i energii trzeba włożyć w jego eksploatację. W pewnym momencie okaże się więc, że ilość energii niezbędna do wydobycia jest większa niż ta uzyskana ze złoża. Proceder stanie się nieopłacalny. 

Źródła wiedzy:

https://epodreczniki.pl, https://www.eea.europa.eu/pl/sygna142y/sygnaly-2017/artykuly/energia-a-zmiany-klimatu, https://www.cire.pl/item,139960,13,0,0,0,0,0,smog-ma-wielkie-oczy-skad-to-nagle-zainteresowanie-jakoscia-powietrza.html, https://polskialarmsmogowy.pl/files/artykuly/1346.pdf, podręcznik do geografii klasa siódmej „Nowa Planeta” Autor: Roman Malarz, Mariusz Szubert, Tomasz Rachwał, podręcznik do geografii „Oblicza Geografii” Autor: Tomasz Rachwal, Radosław Uliszak, Krzysztof Wiedermann, Paweł Kroh, http://surowce.igo.org.pl/o-surowcach/surowce-na-wyczerpaniu/http://ekoswiat.eu/sposoby-pozyskiwania-energii/