OBECNE SPOSOBY WYTWARZANIA ENERGII PRZEZ CZŁOWIEKA

Bez względu na to z jakim typem energii mamy do czynienia jej działanie zbiega się do dwóch sposobów: przekazywania energii oraz jej transformacji. Przenoszenie energii jest zdarzeniem polegającym na wysyłaniu dowolnej jej części z jednego miejsca w drugie. Istnieje sporo pochodzeń z których można otrzymać energię wykorzystywaną w przemyśle służącą do nagrzewania czy oświetlania domów. Po pewnym czasie źródła, z których dotychczas czerpaliśmy energię wyczerpią się. W związku z tym coraz częściej poszukuje się alternatywnych jej pochodzeń, przypuszcza się, że w przyszłości będzie można czerpać energię również z źródeł jakie zostały zamieszczone w pliku pod nazwą Odnawialne źródła. Są jeszcze nieodnawialne źródła energii które źle wpływają na środowisko. Plik znajduję się pod nazwą Nieodnawialne źródła.

WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ZE ŹRÓDEŁ NIEODNAWIALNYCH

Eksploatacja węgla powoduje skażenie wód gruntowych, ekosystemu oraz zmiany w użytkowaniu ziemi. Natomiast w czasie spalania dwutlenek węgla przedostając się w ogromnych ilościach do atmosfery powoduje efekt cieplarniany czyli zmiany klimatu a także w wyniku mieszania sią dwutlenku siarki z tlenkami azotu wchodząc w reakcję z parą wodną zawarta w powietrzu powstają kwaśne deszcze w wyniku których obumierają lasy a zakwaszenie wód powoduje śmierć zwierząt wodnych.

SPOŁECZNE I ZDROWOTNE SKUTKI ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA I ZMIAN KLIMATYCZNYCH

Zmiany klimatu wpływają na zdrowie publiczne na wiele sposobów. Istnieją skutki bezpośrednie i pośrednie a także takie które występują natychmiast oraz takie, które występują przez dłuższy czas. Szacujemy że w 2000 r. 150 000 zgonów na całym świecie było spowodowanych zmianami klimatu. Według najnowszego badania WHO przewiduje się, że do 2040 r. liczba ta wzrośnie do 250 000 zgonów rocznie na całym świecie. Obserwowane zmiany temperatury częstości opadów w powiązaniu z występowaniem stagnacji powietrza wpływają na poziom zanieczyszczenia powietrza który już stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia. Zmiany klimatu sprzyjają przemianom chemicznym zachodzącym w atmosferze ułatwiają ich przenoszenie na dalekie odległości oraz następnie ich depozycję. Zanieczyszczeniami powietrza związanymi ze zmianami klimatu są ozon oraz pył zawieszony (emitowany m.in. w wyniku pożarów lasów oraz wtórnego unosu z terenów suchych). Zmiany klimatu poprzez niedobory wody i susze na danych obszarach mogą mieć poważne implikacje dla bezpieczeństwa żywnościowego i tym samym poziomu ubóstwa poprzez wzrost cen żywności i pośrednio wpływać na zdolności systemów opieki zdrowotnej do radzenia sobie z pojawiającymi się zagrożeniami dla zdrowia.

WYCZERPYWANIE SIĘ SUROWCÓW, Z KTÓRYCH POZYSKIWANA JEST ENERGIA I CO Z TEGO WYNIKA

Surowce naturalne to metale i minerały zgromadzone w kuli ziemskiej. Ich zasoby są ograniczone i nieodnawialne w skali naszej cywilizacji. Według badań rezerwy najbardziej używanych pierwiastków jak: żelazo, złoto, ołów i miedź wystarczą jedynie do kilkudziesięciu lat. Gdy zaczną się kończyć (np. ropa naftowa) to ceny będą rosły a produkcja przemysłowa będzie maleć. Twierdzą tak liczne instytucje np. US Geological Survey czy ONZ. W przypadku wielu ważnych i najczęściej używanych surowców na wyczerpaniu są już złoża łatwo dostępne i wysokiej jakości. Z każdym rokiem sięgamy po złoża które zawierają coraz mniej poszukiwanego minerału i coraz trudniej je eksploatować. A to oznacza że prowadzenie działań wydobywczych pochłania coraz więcej pieniędzy i energii. Równocześnie dostępne zasoby paliw kopalnych (głównie ropy naftowej ale też węgla) także się wyczerpują. Bez powszechnie dostępnej ropy nie będzie paliwa dla maszyn i nie będziemy mogli pozyskiwać tych metali. Zabraknie materiałów koniecznych do produkcji nie tylko komputerów czy telefonów ale też samochodów urządzeń przemysłowych czy wiatraków i paneli słonecznych do produkcji energii odnawialnej. Co więcej również w przypadku paliw kopalnych im trudniej dostępne złoże tym więcej pracy i energii trzeba włożyć w jego eksploatację. W pewnym momencie ilość energii niezbędnej do wydobycia jest większa niż ta uzyskana ze złoża. Proceder stanie się nieopłacalny. Taki system gospodarczy to równia pochyła – nasze społeczeństwa coraz bardziej uzależniają się od coraz większej ilości zasobów choć wiemy że te zasoby się wyczerpują. To bardzo ryzykowne działanie. Sięganie po złoża o coraz mniejszej zawartości poszukiwanych pierwiastków oznacza też że pod wydobycie trzeba przeznaczać coraz większe tereny. Są już kraje, gdzie koncesje wydobywcze obejmują 1/5, a nawet 1/3 terytorium kraju. Ma to oczywiście skutki dla środowiska. Wiąże się też często z utratą ziemi przez lokalną ludność która na danym terenie prowadziła uprawę roli lub hodowlę zwierząt.

Źródła informacji : wiedza uczniów, informacje zawarte w artykułach internetowych, informacje z książek np. do geografii