Joanna Kielar – nauczyciel fizyki w szkole podstawowej im. marszałka Józefa Piłsudzkiego w Jarczowie, opiekun zespołu

Jakub Bednarz – przewodniczący zespołu, 13lat, uzdolnienia fizyczne (chodzi o przedmiot fizyka), matematyczne

Bartłomiej Mazurek – członek zespołu, 12lat, uzdolnienia matematyczne, plastyczne

Alan Baran – członek zespołu, 13lat, uzdolnienia biologiczne, matematyczne

Kamil Majdanik – członek zespołu, 14lat, uzdolnienia komputerowe, plastyczne

Martyna Budzyńska – członek zespołu, 12lat, uzdolnienia geograficzne, biologiczne

Marlena Zubiak – członek zespołu, 13lat, uzdolnienia plastyczne, matematyczne