Nasza szkoła postanowiła wziąć udział w projekcie badawczym ,, Postaw na słońce” .Opiekunem zespołu została nauczycielka biologii i geografii pani Wiesława Szmigiel, która wybrała uczniów zainteresowanych tematem odnawialnych i nieodnawialnych  źródeł energii w Polsce. Naszym celem jest pozyskanie odpowiedniej wiedzy o różnych źródłach energii, napisanie referatu, wykonanie ciekawych zdjęć, ulotek , haseł reklamowych i szeregu innych działań związanych z projektem. Przyjęliśmy przemiłą nazwę Przyjaciele Słońca. Oto członkowie zespołu: Zuzanna Karwowska – zajmie się pisaniem referatów, ponieważ lubi pisać ciekawe wypracowania. Napisała też już pierwszą mini- książeczkę, w której opisała historię związaną z bezinteresownym pomaganiem innym ludziom .Olaf Pietruszka – zajmie się wyszukiwaniem ciekawych zdjęć. Julia Kapelańska – ma zdolności plastyczne, więc wykona plakaty i ulotki. Tym zadaniem zajmie się też Gabriela Bednarska.. Maria Czerwińska wykona folder o odnawialnych źródłach energii, a Agata Sobolewska o odnawialnych. Szymon Góralczyk zajmie się wyszukiwaniem ciekawych fotografii, dotyczących realizowanych zagadnień. Uczennice Zofia Marciniuk, Katarzyna Miłosek poszukają wiadomości na temat fotowoltaiki i korzyści z nią związanych. Karolina Paprota również będzie poszukiwać informacji o odnawialnych i nieodnawialnych źródłach energii.

Tak więc cały zespół ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Trzonkach o nazwie Przyjaciele Słońca zwarty i gotowy do pracy. Każdy ma przydzielone określone zadania, które sumiennie zrealizuje. Będziemy samodzielnie poszukiwać wiedzy o różnych źródłach energii. Udowodnimy , że korzystanie z nieodnawialnych, wiąże się z wysokimi kosztami produkcji energii i zanieczyszczeniem środowiska. Będziemy starali się wyeksponować zalety produkowania energii ze źródeł odnawialnych, w tym opłacalność montażu paneli fotowoltaicznych w gospodarstwach. Być może przekonamy do tego wielu rodziców.