Prąd jaki płynie w naszym domu zawdzięczamy głównie pracy elektrowni. Obecnie Polska posiada 19 elektrowni konwencjonalnych, produkujących od 0,2 GW do 1 GW energii eklektycznej. Energia elektryczna uzyskiwana jest tu z węgla kamiennego (najlepszym jego rodzajem jest antracyt – zawiera 90% czystego węgla, daje dużo energii, mało popiołu, mało zanieczyszczeń, ale położony jest głęboko w ziemi), brunatnego bądź gazu ziemnego. Są to nieodnawialne źródła energii. Dostarczane do elektrowni paliwo spalane jest w specjalnie przystosowanym do tego piecu. Ciepło powstałe przy spalaniu ogrzewa wodę zgromadzoną w zbiorniku, powstała przy procesie ogrzewania para wodna wprawia w ruch generator prądu.

Odnawialne źródła energii (OZE), w przeciwieństwie do węgla, mają następującą przewagę – nie wyczerpią się. Mechanizm wytwarzania energii elektrycznej jest tu dokładnie taki sam: energia mechaniczna przetwarzana w generatorze zmienia się na energię elektryczną. W Polsce obserwujemy postępujący wzrost ich użycia, przy czym spory udział przypada biomasie – są to po prostu odpadki z produkcji rolnej, rybołówstwa, a także odchody zwierząt. Jej spalanie jest korzystniejsze dla środowiska niż utlenianie tradycyjnych paliw, gdyż nie zawiera ona tyle siarki i innych szkodliwych pierwiastków co węgiel. Oprócz tego można z niej pozyskać inne paliwa, takie jak biodiesel, biogaz, a także alkohole.

W elektrowniach wiatrowych to nie para, tylko siła wiatru napędza turbiny. Wykorzystywanie wiatraków w ilościach przemysłowych dla uzyskania energii elektrycznej jest coraz częściej spotykane w Polsce. Konstrukcja i wysokość wiatraków pozwala na stabilną pracę i wytwarzanie energii przez cały rok.

Elektrownie wodne wykorzystują energię kinetyczną prądów morskich, falowania morskiego czy pływów morskich. Ten prosty sposób pozyskiwania energii elektrycznej wiąże się jednak z dużym kosztami.

Odmiennie od energii wodnej, energia słoneczna jest idealnym rozwiązaniem do użytku prywatnego. Obecnie, są ogólnodostępne do zakupu instalacje fotowoltaiczne oraz panele słonecznego, które z łatwością można zamontować np. na dachu domu.

W dzisiejszych czasach zwracamy uwagę na to, aby wytwarzanie energii nie było bardzo szkodliwe dla środowiska. Nadmierne stosowanie surowców nieodnawialnych bardzo zanieczyszcza środowisko naturalne, prowadzi do zanieczyszczenia atmosfery, skażenia ekosystemu, w tym wód gruntowych i samej gleby. Samo spalanie węgla powoduje emisję dwutlenku węgla do atmosfery, co z kolei prowadzi do powstania tzw. efektu cieplarnianego, który jest przyczyną poważnych zmian klimatycznych naszej planety. Ponieważ węgiel zanieczyszczony jest siarką, w wyniku jego spalania oprócz dwutlenku węgla, powstaje również dwutlenek siarki, który jest szkodliwy, bo reaguje z wodą i w postaci opadów atmosferycznych spada na ziemię jako tzw. kwaśny deszcz. Innym skutkiem spalania paliw jest też smog – powstaje przy połączniu niekorzystnych warunków pogodowych i dużej ilości pochodzących z kominów gospodarstw domowych zanieczyszczeń, w jego skład wchodzą trujące dla człowieka pyły i gazy.

Najczęstszymi chorobami kojarzonymi z zanieczyszczeniem powietrza są te związane z układem oddechowych. Jakość powietrza ma znaczenie większy wpływ na zdrowie ludzkie, niż mogłoby się wydawać. Liczne badania naukowe potwierdzają wpływ zanieczyszczeń powietrza na zwiększoną zachorowalność na choroby układu oddechowego, ale także na choroby układu krążenia, przewleką obturacyjną chorobę płuc, zwiększają ryzyko zapadania na różnego rodzaju nowotwory, nie tylko związane z układem oddechowym, a także mają wpływ na układ nerwowy oraz zwiększoną umieralność, zwłaszcza osób znajdujących się w grupie ryzyka. Zmieniające się warunki pogodowe wywierają również wpływ na zdrowie ludzi – wraz ze wzrostem częstotliwości występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych może nastąpić wzrost zachorowań i przypadków śmiertelnych np. nadmierna śmiertelność z powodu upałów, występowanie inwazyjnych nosicieli chorób zakaźnych, wcześniejszy początek oraz wzrost sezonowej produkcji alergicznych pyłków zwłaszcza w wysokich i średnich szerokościach geograficznych półkuli północnej. Ekstremalne zjawiska klimatyczne powodują znaczne straty społeczne i gospodarcze, uderzają w infrastrukturę (budynki, transport, dostawy energii i wody), stwarzając szczególne zagrożenie użytkowania ziemi na gęsto zaludnionych obszarach. Sytuacja ta może ulec pogorszeniu w związku z podnoszeniem się poziomu morza.

Węgiel, to główny surowiec, z którego jest wytwarzana energia elektryczna, ale jak i każdy inny surowiec naturalny jego ilość jest ograniczona. Przy obecnym wzroście zapotrzebowania na energię elektryczną, ze złóż węgla będziemy w stanie korzystać około dwustu lat, co w porównaniu z gazem ziemnym i ropą naftową jest bardzo długim okresem, gdyż one się skończą jeszcze przed zakończeniem stulecia. Stopniowe wyczerpywanie się kopalnych surowców energetycznych i ich niekorzystny wpływ na stan środowiska naturalnego, powoduje zwrócenie uwagi na odnawialne źródła energii.