W dzisiejszych czasach istnieje wiele źródeł, z których można otrzymać energię, niestety jak wszystko, kiedyś się skończą. W związku z tym coraz bardziej popularne są alternatywne źródła energii.Nieodnawialne źródła energii pod postacią paliw kopalnych są podstawowym źródłem energii dla przemysłu, energetyki, transportu i gospodarstw domowych. W związku z alarmującymi doniesieniami na temat wyczerpywania się zasobów paliw kopalnych, wiele państw promuje wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Mniej więcej 50% promieniowania wysyłanego przez Słońce dociera bezpośrednio do jej powierzchni. By móc korzystać z tej energii także w nocy, można składować ją w akumulatorach. Część energii, którą pozyskuje się z baterii słonecznych, zależy od intensywności padającego na nie światła słonecznego. Ostatnim źródłem jest energia geotermalna. Jej definicja odnosi się do energii cieplnej zmagazynowanej w wodach geotermalnych. Źródłem ogrzewającym wody podziemne jest gorące wnętrze ziemi, dlatego można zakładać, że z tej energii można przez cały czas korzystać. Aby wydobyć wody geotermalne, należy wykonać odwiert na głębokość na której występują gorące wody, a następnie w niedalekiej odległości od pierwszego odwiertu wykonać kolejny, przez który można pobierać wodę geotermalną. Uzyskana dzięki tej metodzie energia może być wykorzystana do wielu rzeczy, np.ocieplania mieszkań.
Wpływ produkcji energii ze źródeł nieodnawialnych na środowisko.Nieodnawialne źródła energii nie mają korzystnego wpływu na środowisko przyrodnicze, to właśnie dlatego zachęca się do korzystania z naturalnych, odnawialnych źródeł energii- np. słonecznej. Paliwa kopalne powodują zanieczyszczenie powietrza, globalne ocieplenia oraz niszczenie warstwy ozonowej. Wpływają również na powstawanie kwaśnych deszczy.Wodór również nie wpływa korzystnie na środowisko, w którym żyjemy, ponieważ wpływa negatywnie na mikroorganizmy żyjące w glebie i wodzie oraz przyspiesza korozję infrastruktury. Nieodnawialne źródła energii zanieczyszczają powietrze, które jest niezbędne do życia organizmów.  Smog znajdujący się w powietrzu znacznie hamuje wzrost roślin i ich prawidłowy rozwój. Przyczynia się on także do kwaśnych deszczów.Wyczerpywanie się surowców.
Surowce energetyczne pochodzące z gospodarczej działalności człowieka są nazywane odpadowymi surowcami energetycznymi. Stanowią łącznie z odnawialnymi surowcami energetycznymi źródła energii. Ilość surowców, z których pozyskiwana jest energia niewątpliwie maleje. Mają one niekorzystny wpływ na stan środowiska naturalnego. Są one wykorzystywane, odgrywając ważną rolę w formułowaniu koncepcji i strategii geopolitycznych wielu państw. Przedstawiony stan powoduje również zwrócenie uwagi na odnawialne źródła energii. Wykorzystanie tej energii powinno kilkakrotnie wzrosnąć. Jej niski poziom może to spowodować m.in: brak powszechnie dostępnej ropy, paliwa dla maszyn. Może zabraknąć materiałów koniecznych do produkcji znanych nam na co dzień komputerów czy telefonów, ale też samochodów, urządzeń przemysłowych czy wiatraków i paneli słonecznych do produkcji energii odnawialnej. Natomiast, im trudniej dostępne złoże, tym więcej pracy i energii trzeba włożyć w jego wydobycie. W pewnym momencie okaże się więc, że ilość energii niezbędna do wydobycia jest większa niż ta uzyskana ze złoża. Proceder niewątpliwie stanie się wtedy nieopłacalny.
Skutki zanieczyszczeń powietrza i zmian klimatycznych
Zanieczyszczenia i zmiany klimatyczne prowadzą do pogorszenia stanu zdrowia wielu ludzi. Zła jakość naszego środowiska przyczyniła się do około 13 procent zgonów mieszkańców Europy. Zagrożenia te pogłębiają również szereg problemów społecznych, między innymi ryzyko fizyczne, ekspozycje oraz rzeczywiste straty. W związku z ich konsekwencjami, co roku życie tracą setki tysięcy osób. Głównymi przyczynami tych problemów są obecność pyłu zawieszonego i dwutlenku azotu, środki transportu drogowego, działania wymuszeń klimatycznych oraz wewnętrzna zmienność klimatyczna. Ochrona naszego powietrza, środowiska i klimatu może być wspomagana przez podejmowanie różnych działań, np. oszczędzanie energii elektrycznej, wdrażanie czystszych technologii przemysłowych, inwestowanie w ekologiczne środki transportu, ograniczenie ruchu samochodowego czy budowanie pasów zieleni wokół przystanków i zakładów przemysłowych.  Jeżeli chcemy pomóc naszemu środowisku, możemy wprowadzać takie działania, jak niespalanie śmieci w piecu, nieprzegrzewanie domu i  częstsze transportowanie się rowerem lub pieszo.
Wykorzystane źródła:
podręczniki do geografii nowa era, google, wikipedia