Odnawialne źródła energii

OZE to odnawialne źródła energii czyli takie, których używanie nie szkodzi środowisku naturalnemu. Ich zasoby nie wyczerpują się w szybkim tempie co nie grozi ich deficytem. Są przyjazne dla środowiska naturalnego. Stosowanie odnawialnych źródeł energii ma szereg korzyści. Poczynają się ochrony środowiska i naszego zdrowia (zredukowanie emisji zanieczyszczeń, zmniejszenie efektu cieplarnianego, zmniejszenie ilości odpadów). Ich stosowanie ma pozytywny wpływ na aspektach ekonomiczno-społecznych (tanie pozyskiwanie paliw, zmniejszenie uzależnienia od dostawców z zagranicy, wzmożenie konkurencji między lokalnymi dostawcami energii, zagospodarowanie nieużytków na produkcję rolną).

Odnawialne źródła energii stanowią zasoby naturalne, takie jak:

  • Energia słoneczna
  • Energia wiatru
  • Energia wody
  • Energia geotermalna
  • Biomasa

Energia słoneczna

 Energia słoneczna ma bardzo szerokie zastosowanie np. w budownictwie. Przetworzona jest w kolektorach wodnych i powietrznych. Energię słoneczną można przekształcić w energię elektryczną poprzez zastosowanie ogniw fotowoltaicznych.

Energia wiatru

Również siłę wiatru można przetworzyć na energię elektryczną, a następnie wykorzystywać ją w gospodarstwie domowym, domku jednorodzinnym czy w zakładach przemysłowych. Energia wytworzona przy użyciu wiatraków może być wykorzystana do oświetlenia pomieszczeń, pompowania wody czy nawadniania pól.

Energia wody

Woda zajmuje ponad 70 % powierzchni naszej planety i zawarte są w niej ogromne pokłady energii. Niegdyś energię tę wykorzystywano przy pomocy kół wodnych.  Energia wody powstaje przy wykorzystaniu nurtów rzek. Rzeka napędza siłownie wodne, które zamieniają poprzez specjalne mechanizmy tę pracę na energię elektryczną. Jednak całość wymaga bardzo rozbudowanej infrastruktury, łącznie z zaporami, które zajmują ogromne tereny ziemi.

Energia geotermalna

 Energia geotermalna (energia geotermiczna, geotermia) to energia cieplna uzyskiwana se skał, wody i gruntu pod powierzchnią Ziemi. Proces odnawiania źródeł geotermalnych jest jednak powolny.

Biomasa

Wykorzystanie tego rodzaju energii odbywa się poprzez bezpośrednie spalanie produktów, takich jak drewno (ogrzewanie domostw), słoma, lub po wcześniejszym przetworzeniu na olej rzepakowy lub słonecznikowy, gaz drzewny, alkohol etylowy i metylowy. Produkty przetworzenia biomasy z powodzeniem są wykorzystywane, jako dodatki do paliw płynnych napędzających silniki spalinowe. Kolejnym sposobem wykorzystania biomasy na ciepło i energię elektryczną jest biogazownia rolnicza.

Efektywność energetyczna to stosunek ilości energii zaoszczędzonej w porównaniu do ilości energii zużywanej. Przykładem jest np. oświetlenie LED. O efektywności energetycznej powinniśmy myśleć już na początku budowy jakiegoś obiektu. Do poprawy efektywności energetycznej służy np. stosowanie do ogrzewania lub chłodzenia domów czy obiektów przemysłowych energii, która wytwarzana jest z własnych lub przyłączonych do sieci odnawialnych źródłach.

Energia odnawialna w Polsce

Udział odnawialnych źródeł energii w Polsce jest ciągle bardzo niski. Głównym źródłem energii, z jakiego korzystamy jest węgiel (80%). Według Urzędu Regulacji Energetyki, energetyka odnawialna w 2016 roku stanowiła w Polsce tylko 7%. W 2019 r. było to 9%. Natomiast państwa, które są w czołówce z OZE produkują ok. 40% energii, a Szwecja nawet ponad 50%. Podstawowym założeniem polskiego miksu energetycznego jest to, że bazuje on na własnych zasobach . Pochodzi on z węgiel i odnawialne źródła energii. Energia odnawialna w Polsce z roku na rok rozwija się coraz intensywniej. Energia odnawialna w Polsce pochodzi przede wszystkim z biopaliw stałych (67,9%), wiatru (14,0%) i z biopaliw ciekłych (10,0%).

Istnieje wiele dotacji, które promują pozyskiwanie energii z OZE. Są nimi np. :

Program czyste powietrze to pierwszy ogólnopolski program dopłat do wymiany starych pieców oraz docieplenia domów jednorodzinnych. Jest przeznaczony dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Dotacja może wynosić do 37 000  zł. Celem Programu jest walka ze smogiem.

Net metering – czyli opomiarowanie netto. Jest to usługa dotycząca wytwórcy a zarazem konsumenta energii z mikroinstalacji fotowoltaicznej.  W takim rozliczeniu  odejmuje się ilość energii zakupionej z sieci od ilości energii wyprodukowanej we własnej instalacji.

Taryfy FIT czyli taryfy gwarantowane dla fotowoltaiki. Jest to gwarantowana na 15 lat stała stawka zakupu energii elektrycznej wyprodukowanej w instalacji OZE.