Obecne sposoby wytwarzania energii i ich skutki dla środowiska

Energetykę jako dział przemysłu, który zajmuje się produkcją oraz dystrybucją energii elektrycznej i cieplnej dzielimy na:

  • energetykę konwencjonalną, czyli wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej dzięki spalaniu paliw. Paliwami tymi na przykład są: węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa, gaz, biogazy, biomasa (roślinna i zwierzęca), torf, łupki bitumiczne;
  • energetykę niekonwencjonalną , czyli pozyskiwanie energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł alternatywnych. Takimi źródłami są: wody płynące, wody geotermalne, wiatr, Słońce, pływy morskie, reakcje jądrowe i ciepło otoczenia.

Źródła energii dzielimy na:

  • odnawialne , które mają zdolność do samoregeneracji. Te źródła wykorzystywane są przede wszystkim w energetyce niekonwencjonalnej natomiast w energetyce konwencjonalnej paliwa odnawialne (biopaliwa) wciąż jeszcze są rzadko używane;
  • nieodnawialne to przede wszystkim surowce mineralne (np. węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa, gaz), których zasoby kiedyś się wyczerpią. Stanowią one podstawę energetyki konwencjonalnej.

Obecne sposoby wytwarzania energii opierają się głównie na wykorzystaniu paliw mineralnych pochodzących z węgla, ropy naftowej i gazu ziemnego. Na pierwszym miejscu występuje produkcja pozyskiwania energii w elektrowniach cieplnych. Wytwarzają one 63,2% energii elektrycznej na świecie. Na drugim miejscu są elektrownie wodne, wytwarzające 19% energii elektrycznej, natomiast w elektrowniach atomowych (jądrowych) powstaje 17,4% energii elektrycznej.

W codziennym życiu ciągle korzystamy z energii, dlatego ważne jest aby była ona powszechnie dostępna i w przystępnej cenie. Energię wykorzystujemy podczas naszych podstawowych czynności np. do gotowania, ogrzewania i chłodzenia domów. Dzięki niej możemy także wznosić budynki i budować drogi oraz podróżować.

Jak się okazuje większość wykorzystywanej przez nas energii pozyskujemy ze spalania paliw kopalnych, co wpływa na każdego z nas. Prowadzi ona do emisji szkodliwych substancji do atmosfery, które zatruwają nasze zdrowie. Poprzez spalanie paliw kopalnych uwalniają się gazy cieplarniane co prowadzi do zmian klimatu. Możemy zaobserwować fale upałów i intensywniejsze burze, a co za tym idzie również częstsze powodzie. Bardzo niebezpiecznym dla nas zjawiskiem, które powstało poprzez wymieszanie się mgły z dymem i spalinami jest smog. Nawet do 40% zachorowań, które dotyczą układu oddechowego jest spowodowanych szkodliwymi czynnikami występującymi w środowisku. Zjawisko kwaśnych deszczy, czyli opadów atmosferycznych które powstają poprzez wytworzenie kwasów w reakcji wody z obecnymi w powietrzu gazami, powstało głównie  poprzez spalanie paliw. Zanieczyszczenie środowiska kwaśnymi opadami powoduje zakwaszenie gleby, uszkodzenie roślin, ma negatywny wpływ na zwierzęta i niszczy  budowle w tym zabytki. To właśnie zanieczyszczenie powietrza jest już odpowiedzialne za ponad  7 milionów przedwczesnych zgonów rocznie.

W elektrowniach jądrowych pozyskiwanie energii również przyczynia się do powstawania odpadów. Te odpady są radioaktywne. Przechowuje się je w składowiskach umieszczonych głęboko pod powierzchnią Ziemi. Awaria elektrowni atomowej doprowadza do skażenia środowiska na bardzo dużych obszarach. Przykładem jest:

1 Awaria urządzenia (Majak 1957 r.)

2 Błąd człowieka (Czarnobyl 1986 r.)

3 Klęska żywiołowa (Fukushima 2011 r.)

Zużycie surowców rośnie a złoża z nieodnawialnych źródeł energii ulegają stopniowemu wyczerpaniu. Na pewno będą one drożeć w miarę ich zaniku. Państwa, które posiadają złoża nieodnawialnych źródeł energii mają bardzo duży wpływ na gospodarkę światową. Przykładem jest np. kryzys naftowy z roku 1973, gdzie ogłoszono embarga państw OPEC na eksport ropy do USA. Duży wpływ ma również udział w wojnie oraz zmiany ustrojowe w kraju, który posiada odnawialne źródła energii. Wzrost cen nieodnawialnych źródeł energii przyczynia się do inflacji, czyli za tą samą kwotę można kupić coraz mniej. Kiedy cena energii elektrycznej wzrasta, również wzrastają ceny poszczególnych produktów. Niestety lokalizacja elektrowni cieplnych, uzależniona jest od występowania złóż np. węgla brunatnego. Transport  surowców również kosztuje co wpływa ostatecznie na cenę energii. Wyczerpywanie się i pojawianie się kryzysu energetycznego sprawiają, że coraz więcej uwagi przywiązuje się do wykorzystywania energii Słońca, wnętrz ziemi i energii atomowej.

 

ŹRÓDŁA:

1.https://enerad.pl/aktualnosci/nieodnawialne-zrodla-energii/

2. https://portal.abczdrowie.pl/wplyw-zanieczyszczenia-srodowiska-na-problemy-ukladu-oddechowego/

3.https://www.ekologia.pl/srodowisko/zrodla-energii/pozyskiwanie-energii-a-ochrona-srodowiska,8738.html/

4.https://epodreczniki.pl/a/zrodla-energii-w-polsce/D1AhQobcf/

5.https://www.ekologia.pl/srodowisko/zrodla-energii/pozyskiwanie-energii-a-ochrona-srodowiska,8738.html/

6.Źródła energii – AGH –Poradnik

7.https://opracowania.pl/opracowania/geografia/struktura-produkcji-energii-elektrycznej-na-swiecie,oid,1678/