Odnawialne źródła energii (OZE)

OZE to nośniki energetyczne, które mogą być pozyskiwane w naturalnych środowiskach odnawialnych. Dzięki temu pobór bogatych zasobów natury nie wpływa energetycznie na jej uszkodzenia, ponieważ naturalne cykle odnawialne pozwalają na szybką regenerację zasobów. Głównie pobieramy energię z ciepła jądra ziemi, bądź ciepła słonecznego. Jest to źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątek. Polacy coraz bardziej doceniają potencjał jaki daje Słońce.

Efektywność energetyczna to stosunek energii zużywanej przez urządzenia do uzyskanych efektów pracy. W przypadku lodówki będzie to stosunek pobieranej energii elektrycznej do schłodzenia produktów, a w przypadku pralki stosunek energii pobieranej z sieci do wyprania ubrań.

Lodówka klasy A+++ zużywa średnio 170 kWh energii, a lodówka klasy B około 450kWh. Przy założeniu ceny energii elektrycznej na poziomie 0,60 zł za kWh różnica wynosi 168 zł roczne.

Zmywarka klasy A+++ zużyje średnio 0,7kWh energii elektrycznej na jedno mycie, dla porównania w przypadku zmywarki klasy A będzie to 1,1kWh. Zakładając 1 zmywanie dziennie i cenę prądu na poziomie 0,60 zł za kWh różnica kosztów wyniesie 87,6 zł w skali roku.

Kiedy zsumujemy zaoszczędzone pieniądze wszystkich domowych urządzeń, różnica może okazać się znaczna.

W UE 11 państw wykorzystuje energię ze źródeł odnawialnych. Kraje te są porównywalnie, lub mniej zamożne od Polski. W naszym kraju w 2015 roku udział OZE w zużyciu ogółem wyniósł 11,77% co dało nam 21. miejsce z 28. Polska jest także wśród dziewięciu państw oddalonych od zakładanego „zielonego” celu na 2020 rok, który w Polsce wynosi 15%. Naszemu państwu trudno odejść od emisyjnego paliwa, ponieważ jesteśmy od niego uzależnieni tak jak Czechy, Bułgaria i Węgry. Niestety jesteśmy przyzwyczajeni do mentalności zależnej od węgla, co stawia nas w bardzo słabym świetle na tle innych rywali na arenie międzynarodowej. Wydobywamy wciąż złoża, które są nierentowne, czas to zmienić!

Program Czyste Powietrze jest ogólnopolskim programem wsparcia finansowego na wymianę źródeł ciepła. Inicjatywa ma służyć każdemu właścicielowi jednorodzinnych budynków mieszkalnych oraz podzielonych mieszkań w budynkach mieszkalnych z odrębną księgą wieczystą. Program polega na modernizacji starych, nieefektywnych źródeł ciepła na nowoczesne, spełniające normy. W zakresie wsparcia zawiera się również przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku. Dla podstawowego poziomu dofinansowania dotacja może wynosić do 30.000zł, a dla podwyższonego 37.000zł. Celem programu jest poprawa jakości powietrza. Ponadto nowości techniczne są w stanie zminimalizować emisję gazów cieplarnianych oraz zapewnić nam poprawę efektywności energetycznej dla domów jednorodzinnych.

Taryfy FIT (feed-in-tariff) to ustawa o odnawialnych źródłach energii oraz inne wprowadzające m.in. nowe formy wsparcia wytwarzania energii elektrycznej przez OZE. Celem jest system taryf gwarantowanych oraz system dopłat do ceny rynkowej FIP.

Net metering to rozliczenie energii elektrycznej wyprodukowanej z instalacji fotowoltaicznej z energią elektryczną zużytą w okresie rozliczeniowym. Celem jest nie wydawanie pieniędzy na energię elektryczną, oraz nieprzesadzanie z produkcją, ponieważ jest to nieopłacane. Przykładowo za 1kWh energii przesłanej do Zakładu Energetycznego dostaniemy ok. 16gr, podczas gdy my kupując prąd płacimy średnio 75gr za kWh.

WFOŚiGW, dokładniej Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, to fundusz  zajmujący się finansowaniem OZE. Najczęściej skala wykonywanych projektów jest lokalna. Wykonuje się m.in. kolektory słoneczne, pompy ciepła, kotły na biomasę. W niektórych województwach przeznacza się pieniądze również na elektrownie wodne, wiatrowe oraz biogazownie. Na takie działania udzielane są kredyty preferencyjne, które charakteryzują się korzystniejszym oprocentowaniem.

OZE stały się częstym powodem brania kredytów. Z tego powodu banki stworzyły specjalne produkty dedykowane temu zagadnieniu. Przykładem jest produkt BOŚ Banku „Kredyt z Dobrą Energią”. Środki, które chcemy pobrać w ramach wsparcia projektów są bardzo korzystne dla inwestora. Przede wszystkim udzielane są w formie długoterminowych kredytów inwestycyjnych, z możliwością dostosowania do własnych potrzeb.

Fotowoltaika

Ogniwa fotowoltaiczne są stworzone z półprzewodników zamieniają światło ze na prąd elektryczny, wykorzystując zjawisko fotowoltaiczne.

Wykonane są z materiału półprzewodnikowego, opierają o  zasady działania złącz p-n. Obszar w  złączach skupia wokół siebie pewne pole elektryczne. Zjonizowane atomy w sieci krystalicznej to obszar zubożony.  Fotony zostają zabsorbowane przez elektrony na powłokach walencyjnych półprzewodnikowy, zostają wzbudzone i następnie przechodzą w pasmo przewodzenia z pasma walencyjnego. Tworzą  tak parę nośników w postaci dziury i elektronu.

Proces ten doprowadza do wytworzenia dodatkowych nośników ładunków. Pojawiają się na całym obszarze ogniwa. Pole elektryczne złącza p-n rozdziela elektrony w obszarze półprzewodnika p oraz n. Do obszaru n przeniesione zostały elektrony, a dziury do obszaru p. Na końcach styków metalu z półprzewodnikiem powstaje napięcie elektryczne. Dzięki powstałemu napięciu, możliwy jest teraz przepływ prądu elektrycznego, który popłynie w chwili podania obciążenia. Ogniwa fotowoltaiczne wykonuje się najczęściej z krzemu. Wyróżnia się ogniwa I, II i III generacji.

Ogniwa I generacji to ogniwa oparte o tradycyjne krzemowe złącze P-N. Charakteryzują się wysoką sprawnością zazwyczaj 17-22%. Obecny udział w rynku ogniw tego typu to około 82%.

1.Przykłady ogniw fotowoltaicznych I generacji:

  • Moduły monokrystaliczne – zbudowane z uporządkowanych wewnętrznie pojedynczych ogniw tworzonych z krzemu, sprawność 18-22%, wysoka cena
  • Ogniwa amorficzne – wykonuje się z amorficznego krzemu, sprawność 6-10%, najtańsze

2. Ogniwa fotowoltaiczne II generacji również są zbudowane w oparciu o złącze P-N.  (bardzo mała grubość warstwy półprzewodnika ok. 1-3 mikrometry). Są mniej sprawne od ogniw I generacji. Obecny udział tych paneli na rynku rynku to około 18%.

3. Ogniwa fotowoltaiczne III generacji nie posiadają złącza P-N . Są tańsze i prostsze w budowie. Niska sprawność sprawiła, że nie są często wybierane na zakup. Na tę chwilę udział ogniw III generacji to w przybliżeniu 0,5%.

System On-Grid to system, w którym zasilanie z ogniw jest bezpośrednio połączone z siecią energetyczną. Ta opcja pozwala na sprzedaż energii i bezpośrednie bilansowania kupowanej mocy.

System Off-Grid to system składający się z ogniw, sterownika, akumulatorów i inwertera. System ten ma głównie zastosowanie w domkach jednorodzinnych. Energia zgromadzona w akumulatorach jest bezpośrednio przekazywana do odbiorników włączonych w obwód elektryczny ogniwa.

W dni zaniku promieniowania słonecznego (zima, opady deszczu) lub w nocy instalacje są mniej wydajne. Nie w każdym regionie świata jest opłacalne ich stosowanie przez te warunki.

Najwyższą wydajność posiadają instalacje wolnostojące – podmuchy wiatru będą je schładzać. Najwyższą wydajność osiągną instalacje wykorzystujące profesjonalne komponenty przykładowo technikę MWT firmy Sunport, inwerterów Solis, oraz montaż najlepszej firmy w RP – Columbus.

Prosument to konsument będący jednocześnie zaangażowany w proces tworzenia i promowania produktu marki. Jest on osobą płacącą za energię elektryczną, a zarazem sam ją wytwarza z OZE dzięki swojej instalacji.

Źródła:

czystepowietrze.gov.pl

ure.gov.pl

kompaniasolarna.pl

wikipedia.org

ogarniamprad.weebly.com

wysokienapiecie.pl

globenergia.pl

gramwzielone.pl

Polskiprawnik.pl

Fachowcyelektryk.pl

patrolslonce.blogspot.com

stiloenergy.pl

Gazetka / książka promocyjna firmy Columbus

fotowoltaika.edu.pl

carsten.pl