Wyróżniamy 2 rodzaje źródeł: odnawialne i nieodnawialne. Na podstawie tego podziału możemy podać ogólne cechy, które charakteryzują dany rodzaj energii.

Wszelkiego rodzaju źródła wykorzystujące skończoną zawartość kuli ziemskiej np. węgiel kamienny nazywamy źródłami nieodnawialnymi.

Źródła odnawialne wykorzystują różnorakie zjawiska fizyczne np. efekt fotoelektryczny, wiatr, czy ruch wody. Posiadają one jednak wady. Na przykład efektywność paneli słonecznych jest zależna od ilości światła w danym miejscu. Większość z nich nie może pracować 24h na dobę. Jednak mogą one swobodnie działać jako źródła pomocnicze.

Najczęściej używany rodzaj elektrowni to elektrownia węglowa. Jej działanie zostało omówione w poprzednim podziale. Z powodu braku zależności od czynników zewnętrznych, może ona produkować energię przez całą dobę. Niestety w wyniku spalania surowca, do atmosfery uwalnia się niebezpieczne tlenki węgla, czy tlenki siarki, które skreślają ją z listy źródeł przyszłości.

Pomimo braku w Polsce elektrowni atomowej, jest ona często wykorzystywana za granicą. Wykorzystujemy w niej uran, który pomimo zagrożenia (związanego z wybuchem i promieniowaniem) pozwala na uzyskania ogromnej ilości energii, przy bardzo małym zużyciu surowca. Kontrowersje wzbudzają odpady, lecz istnieją prace nad ich ponownym wykorzystaniem.

Elektrownia wodna jest 3. najpopularniejszym źródłem energii (16% wyprodukowanej energii na świecie). Jej działanie polega na ruchu wody napędzającej turbinę prądnicy. Jako że woda w rzekach nie przestaje płynąć, jest ona nieskończonym i ciągłym źródłem energii. Jej jedynym minusem jest możliwość naruszenia wodnego ekosystemu, lecz istnieją sposoby, by ten wpływ zminimalizować. Z tych powodów może ona skutecznie zastąpić inne elektrownie.

Według danych z 2018 elektrownia słoneczna odpowiada za 2% produkowanej energii. Jej zaletami jest łatwość montażu i rozmiar, który pozwala je zainstalować na dachach domów. Jej działanie polega na wykorzystywaniu zjawiska fotoelektrycznego. Jest to technologia dosyć młoda, więc możemy się spodziewać wzrostu sprawności paneli fotowoltaicznych. Jej minusem jest jej zależność od ilości światła, która powoduje że nie możemy jej wszędzie zastosować.

Elektrownia wiatrowa działa podobnie jak elektrownia wodna, z taką różnicą, iż wykorzystujemy wiatr zamiast wody. Wpływa ona w niewielkim stopniu na środowisko naturalne, więc nie zawsze warto ją budować.

Oprócz powyższych wykorzystuje się także:

  • Energię biomasy;
  • Energię geotermalną;
  • Energię pływów.

Wraz z wzrostem gospodarczym zwiększa się zapotrzebowanie na energię, co powoduje większe wydobycie surowców energetycznych, których liczba jest ograniczona i z każdym rokiem jest coraz mniejsza. Skutki tego procesu możemy zauważyć już teraz. Opłaty za energię rosną, a w dłuższej perspektywie mogą zaistnieć spory, o dobra naturalne.

Jak już zostało wspomniane, podczas spalania surowca, oprócz energii powstają różne produkty. Mogą mieć one neutralne, ale także i negatywne skutki dla środowiska. Niektórymi z nich są:

  • Tlenek siarki
  • Tlenek węgla
  • Tlenek azotu

Powyższe tlenki, razem z węglowodorami, powodują powstanie smogu i pogłębienie efektu cieplarnianego, które opiszę poniżej.

Smog jest niejako połączeniem tlenków, węglowodorów i pyłów które zamiast unieść się i uciec dalej do atmosfery, opadają na powierzchnię. Działa on rakotwórczo na każdą istotę żywą. Powoduje on choroby układu oddechowego, krwionośnego, odpornościowego i wielu innych.

Globalnym ociepleniem nazywamy proces, który w głównej mierze opiera się na tym, iż atmosfera i ziemia zwiększają swoją temperaturę. Powodem powstania tego procesu jest efekt cieplarniany, polegający na tym, że energia słoneczna pod postacią promieni światła zostaje “uwięziona” w atmosferze, zwiększając tym temperaturę. Jest to zjawisko naturalne, lecz spalanie paliw powoduje jego znaczące powiększenie, co nie jest dobre. Jego skutkami są m.in. topnienie lodowców, zmiana klimatu, powodzie.

Kwaśne deszcze to połączenie gazów powstałych przy spalaniu paliw i wody znajdujących się w chmurze, skutkuje to opadami posiadającymi odczyn kwasowy. W efekcie mamy m.in. zakwaszenie wód, niszczenie lasów. Społeczne i zdrowotne skutki zanieczyszczenia powietrza i zmian klimatycznych Wszystkie poprzednie procesy w pewien sposób wpływają na nasze życie. Na przykład upał niszczy uprawy co powoduje wzrost cen żywności. W zależności od miejsca zamieszkania smog może być mniej lub bardziej uciążliwy, lecz jego występowanie odczuwamy psychicznie i fizycznie pod postacią choroby układu oddechowego lub obniżenia samopoczucia. Zwiększona temperatura wpływa także na ludzi bezpośrednio. Prawdopodobieństwo udaru jest coraz większe, a topnienie lodowców powoduje podniesienie poziomu wód, które mogą zagrozić powodziami, a nawet zalaniem miast.

Źródła:

  • W. Lewandowski “Proekologiczne odnawialne źródła energii”, wyd. 4 by WNT
  • www.eia.gov
  • swiatoze.pl