Odnawialne źródła energii to zasoby naturalne, które w przeciwieństwie do tradycyjnych, odbudowują się na tyle szybko, że  korzystanie z nich nie grozi całkowitemu zużyciu i jednocześnie są bezpieczne dla środowiska naturalnego. Dzięki nim zachowane są zasoby nieodnawialne np. węgiel, gaz ziemny lub ropa naftowa. Od wykorzystania źródeł energii takich jak promieniowanie słoneczne, fale, prądy i pływy morskie, wiatr czy energia geotermalna zależą dalsze losy Ziemi. Korzystanie z nich ma wiele innych zalet m.in.: bezpieczeństwo i niezależność energetyczną, ograniczenie emisji CO2  i niskie ceny prądu, które dodatkowo jesteśmy w stanie obniżyć poprzez efektywność energetyczną. Dzięki niej można osiągnąć tą samą produktywność przy mniejszym zapotrzebowaniu energetycznym. Jest więc stosunkiem wydajności danej rzeczy do zużytej przez nią energii. Oprócz bezpośredniej zmiany urządzeń na te o mniejszej energochłonności, można wprowadzić w życie rozwiązania zmniejszające zużycie energii w sposób pośredni.

Polska na tle Europy w niewielkim stopniu  wykorzystuje  OZE. Korzystamy głównie z zasobów energii konwencjonalnej, z dominacją węgla kamiennego i brunatnego. Z kolei energetyka niekonwencjonalna, mimo że na świecie rozwija się już od kilkudziesięciu lat, w Polsce dopiero zyskuje popularność, szczególnie w wykorzystaniu energii wiatrowej. Najczęściej spotykanym sposobem sięgania po energię wiatrową jest budowanie farm wiatraków, które przekształcają prędkość przepływu powietrza na energię elektryczną. Największym czynnikiem ograniczającym rozwój w tej dziedzinie jest znalezienie dogodnego miejsca, tak by inwestycja była opłacalna.

Istotne w gospodarce staje się również wykorzystanie energii słonecznej, która za sprawą kolektorów słonecznych ogrzewa pomieszczenia i wodę. Instalacje słoneczne w naszym kraju są w stanie pokryć około 60% rocznego zapotrzebowania domu jednorodzinnego na energię cieplną. Dodatkowo redukują emisję CO2 i SO2. Niestety oba sposoby pozyskiwania energii zależą od warunków meteorologicznych, dlatego nie dają efektów na stałym poziomie. Natomiast może nam to zapewnić energetyka wodna, wykorzystująca płynące rzeki, spadki wody i fale morskie. Hydroenergetyka wykorzystuje wielki magazyn energii, z którego współcześnie pochodzi prawie 20% globalnej elektryczności. Norwegia pozyskuje aż 98% elektryczności ze spadku poziomu wody, gdy Polska około 1,3%. Przyszłością dla Polski może stać się energia geotermalna, która wykorzystuje gorące źródła z wnętrza ziemi. Wody geotermalne znajdują  się pod powierzchnią prawie 80% Polski i aż 40% z nich nadaje się do wykorzystania. Koszty wytworzenia energii geotermalnej są niskie, a dodatkowo znacznie redukują emisję CO2.

Sygnałem potwierdzającym fakt, że w Polsce zaczynamy troszczyć się o środowisko i rozpowszechniać odnawialne źródła energii jest np. ogólnopolski Program Czyste Powietrze. Skupia się on na poprawie jakości powietrza i zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych. Umożliwia to dzięki dofinansowaniom, które można otrzymać np.mikroinstalacje fotowoltaiczne(czyli takie, które wytwarzają energię elektryczną z OZE i ich moc nie przekracza 50 kW), ocieplenie domów, wymianę starych pieców, instalacje centralnego ogrzewania. Zadaniem WFOŚiGW jest wspomaganie przedsięwzięć realizowanych na rzecz gospodarki poprzez udział w zobowiązaniach ekologicznych, które są określone w przepisach Unii Europejskiej, dotyczących np. ochrony klimatu czy wód. NFOŚiGW zarządza finansami publicznymi przeznaczonymi na ekologię poprzez niskooprocentowane pożyczki preferencyjne, doplaty do kredytow czy ich częściową spłatę.

Metodą najlepszego wykorzystania OZE jest net metering, który magazynuje w sieci nadwyżki energii. Posłużmy się przykładem, jeśli instalacja fotowoltaiczna wyprodukuje więcej prądu, niż jesteśmy w stanie zużyć, to jego nadmiar można wykorzystać w inne, mniej słoneczne dni. Pokazuje to, że mikroinstalacje oprócz tego, że wspierają środowisko i wykorzystują OZE, są bardzo opłacalne. Z kolei taryfy FIT polegają na uzyskaniu przez inwestora preferencyjnych stawek za wytwarzaną energię, która będzie stała i stanowi przynajmniej 90% ceny referencyjnej. Są przeznaczone dla instalacji o mocy mniejszej niż 500 kW.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów indywidualnych, jak i firm, banki prześcigają się w produktach związanych z finansowaniem inwestycji na OZE takich jak pożyczki, leasingi i kredyty poprzez: preferencyjne opodatkowanie, długi termin spłaty, brak zaangażowania własnego kapitału, szybka decyzja kredytowa czy też niskie raty.

 

Źródła:

Efektywność energetyczna, czyli oszczędzanie energii – Zielone strefy

„Ekologia i ochrona środowiska” Biblioteka wiedzy 2012

Co to są Odnawialne Źródła Energii? Jakie mamy rodzaje? Tłumaczymy (rachuneo.pl)

Weź dofinansowanie | Czyste Powietrze

Co to jest Net-metering i ile mogę dzięki niemu zaoszczędzić? (brewa.pl)

Mikroinstalacje | TAURON Dystrybucja S.A. (tauron-dystrybucja.pl)

Urząd Regulacji Energetyki (ure.gov.pl)

Fotowoltaika to dziedzina nauki i techniki zajmującą się konwersją energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną przy wykorzystaniu efektu fotowoltaicznego.
Efekt fotowoltaiczny polega na powstaniu siły elektromotorycznej w ciele stałym pod wpływem promieniowania świetlnego. Zjawisko to wykorzystuje się w ogniwach fotowoltaicznych.
Ogniwo fotowoltaiczne jest elementem zbudowanym z materiału półprzewodnikowego, w którym dochodzi do przemiany (konwersji) energii promieniowania słonecznego (światła) w energię elektryczną.
Panel fotowoltaiczny składa się przeważnie z 40 ogniw, w których fotony (minimalne jednostki światła) padają na płytkę krzemową, z której zbudowane jest ogniwo. Światło jest pochłaniane przez krzem i następnie wybija elektron ze swojej pozycji zmuszając go do ruchu.
Mikroinstalacja fotowoltaiczna to nieduża instalacja fotowoltaiczna, najczęściej o niewielkiej mocy, zasilająca w energię elektryczną budynek i oparta na odnawialnych źródłach energii.

Główne elementy instalacji:
Panele fotowoltaiczne zamieniają padające na nie promieniowanie słoneczne, na energię elektryczną w postaci prądu stałego.
Inwerter (falownik) przekształca prąd o napięciu stałym wytwarzanym przez panele w prąd o napięciu zmiennym, dzięki temu możemy zasilić wszystkie urządzenia znajdujące się w naszym domu.
Przewody łączeniowe potrzebne są do połączenia ze sobą paneli fotowoltaicznych i inwertera, a także podłączenia falownika do rozdzielnicy w naszym domu.
Zabezpieczenia DC i AC (prąd stały i zmienny) zabezpieczają instalację w przypadku wystąpienia przepięcia.
Zestawy montażowe służą do przymocowania paneli słonecznych.

Rodzaje systemów fotowoltaicznych:
On-grid to system fotowoltaiczny, który zamienia pozyskiwaną energię słoneczną na energię elektryczną. Energia ta przekazywana jest bezpośrednio do sieci elektroenergetycznej. W ten sposób system fotowoltaiczny zarabia sam na siebie.
Elementy instalacji:
o panel fotowoltaiczny,
o inwerter (falownik),
o licznik produkcji prądu,
o licznik zużycia prądu,
o przyłączenia do sieci,
o zabezpieczenia.
Off-grid to system fotowoltaiczny niepodłączony do publicznej sieci elektroenergetycznej. Energia elektryczna magazynowana jest w odpowiednich akumulatorach w celu jej późniejszego wykorzystania.
Elementy instalacji:
o panel fotowoltaiczny,
o inwerter (falownik),
o regulator ładowania,
o akumulator,
o obciążenie,
o zabezpieczenia.

Czynniki wpływające na wydajność systemu:
Natężenie promieniowania słonecznego, które pada na moduł. W pochmurne dni moduł wciąż pracuje, lecz wydajność zimą jest około 6–8 razy mniejsza niż latem. Znaczenie ma długość, a nie natężenie. W strefie umiarkowanej wydajność fotowoltaiki jest największa.
Kąt, pod jakim pada promieniowanie. Najlepszym ustawieniem jest przechylenie paneli słonecznych o 30-40 stopni na południe. Wszelkie odchylenia spowodują spadek wytwarzanej energii.
Metoda instalacji. Najwyższą wydajność uzyskamy w instalacji wolnostojącej, gdyż będą naturalnie chłodzone swobodnie, przepływającym powietrzem.
Wykorzystana technologia. Parametry komponentów użytych do instalacji.

Prosument to osoba, która wykorzystuje OZE do jednoczesnego zużycia i wytwarzania energii elektrycznej. Jest to osoba fizyczna lub firma, która zainstalowała panele słoneczne i przekazuje nadwyżkę wytworzonej energii do sieci w celu późniejszego odbioru. W ten sposób prosument może znacząco zaoszczędzić na rachunkach za prąd.

Źródła:
https://www.rachuneo.pl/artykuly/kto-to-jest-prosument

Aktualności

Fotowoltaika – czym jest i czy to się opłaca?