1. Odnawialne źródła energii

Odnawialne źródła energii to inaczej zasoby wykorzystywane do produkcji energii. Co ważne, ich wykorzystywanie przez dłuższy czas nie powoduje zmian w środowisku, a odnawia się ona w krótkim czasie. Najczęściej wymieniane źródła takiej energii to: energia słoneczna, wiatrowa, wodna, biomasa i geotermalna.

Według obowiązującego aktu prawnego znajdującego się w Dzienniku Ustaw, efektywność energetyczna jest stosunkiem uzyskanej wielkości efektu użytkowego danego obiektu do ilości zużycia energii przez ten obiekt. Zaś opracowanie, które zawiera analizę zużycia energii i stan techniczny obiektu, to audyt efektywności energetycznej. Dokument zawiera także wykaz wszelkich działań, które mogą przyczynić się do poprawy efektywności danego obiektu oraz ocenę ich opłacalności.

W aspekcie korzystania z odnawialnych źródeł energii w Polsce, a konkretnie o energetykę słoneczną, to nasz kraj nie wypada tak źle. W 2019 roku Polska znajdowała się w czołowej piątce krajów Unii Europejskiej o największym przyroście mocy tejże energii. Przegoniły nas tylko Hiszpania, Niemcy, Francja i Holandia. Jest to wielkie osiągnięcie, ponieważ wyżej wymienione kraje są krajami wysoko rozwiniętymi. Warto zaznaczyć, że roczna produkcja energii odnawialnej w Polsce nie tylko wzrasta, ale robi to w coraz szybszym tempie. Przykładowo w 2019 roku przyrost był nawet dziewięć razy większy niż w roku 2018.

Wszelkie instalacje nie są dostępne tylko i wyłącznie dla dużych firm czy bogatych przedsiębiorców. Istnieje wiele programów wspierających finansowanie mikroinstalacji dla indywidualnych klientów. Jednym z nich jest ogólnopolski (jedyny o takim zasięgu) program dopłat na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych – Czyste Powietrze. Jego głównym celem jest ogólna poprawa jakości powietrza, a także zmniejszanie emisji gazów cieplarnianych. Program działa już od 2018 roku do roku 2030, a na jego potrzebę zostało przeznaczone 103 miliardy złotych. Jest to wielka pomoc dla właścicieli domów jednorodzinnych, którzy mogą otrzymać od 30 do nawet 37 tysięcy złotych. Są to kwoty, które przez przeciętnego obywatela mogłyby stać się problematyczne na poczet takich inwestycji, jednak ma on swoje efekty widoczne już teraz.

W kontekście odnawialnych źródeł energii ważne jest wsparcie w inwestycje instalacji fotowoltaicznych. Pierwszym takim systemem jest taryfa FIT, która polega na sprzedaży niewykorzystanej przez nas energii sprzedawcy. Jest on zobowiązany odkupić ją od nas po stałej cenie wyznaczonej na danym obszarze i wcześniej ustalonej przez władze. Podobnym pojęciem jest net metering, czyli rozliczenie ilości energii wyprodukowanej przez nas z ilością zakupionej energii. Dlaczego jest to ważne? Dlatego, że podczas okresu letniego produkcja energii jest zwielokrotniona, a tej nadwyżki użytkownik nie jest w stanie zużyć na bieżąco. Może to zrobić jednak na przykład podczas deszczowych dni, gdy instalacja nie zapewnia dostatecznej ilości energii.

Wsparcia możemy także szukać w urzędzie – na przykład w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Działalność funduszu obecnie skupia się głównie na udzielaniu dotacji, pożyczek i dopłat do oprocentowania kredytów bankowych. Te działania mają na celu poprawę stanu środowiska i zrównoważonemu gospodarowaniu jego zasobami. Przykładowo WFOŚiGW w Olsztynie finansuje projekty z zakresu ochrony wód, przyrody, atmosfery oraz edukacji ekologicznej. Dodatkowo jego działanie przynosi konkretne korzyści dla środowiska, czyli budowanie nowych lub rozbudowywanie oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Kolejnego wsparcia możemy szukać także w bankach komercyjnych. Eko-pożyczka czy pożyczka energooszczędna to propozycja oferty kredytowej na sfinansowanie instalacji fotowoltaicznych. Takiej formy wsparcia udzielają banki takie jak: BOŚ, PKO BP, ING Bank Śląski czy Euro Bank, a ich lista wciąż się wydłuża.

Źródła:
Dziennik Ustaw
teraz-srodowisko.pl
ekologia.pl
innogy.pl
krainaoze.pl
czystepowietrze.gov.pl
fotowoltaikaonline.pl
bosbank.pl

2. Fotowoltaika

Proces produkcji energii słonecznej jest w pełni przyjazny środowisku. Dzięki tej energii możemy zasilić sprzęty takie jak: lodówka, klimatyzator, telewizor, komputer czy oświetlenie. Na instalację fotowoltaiczną składają się panele fotowoltaiczne, falowniki, systemy mocujące i okablowanie, a także akumulator wraz z regulatorem ładowania i licznik zużycia i produkcji energii. Panele fotowoltaiczne, znajdujące się na dachu, zamieniają energię słoneczną w energię elektryczną. Prąd, który wytwarza się podczas tego procesu przepływa przez inwerter (falownik), a następnie zostaje przekształcony w prąd przemienny, czyli taki o mocy, jaką mamy w gniazdkach – 230V. Tak uzyskaną energię elektryczną możemy zużywać na bieżąco, magazynować lub sprzedawać. Zaś nadwyżki niewykorzystanej energii oddawane są do sieci energetycznej, która pełni rolę magazynu energii, i pobierane w czasie, gdy instalacja nie produkuje prądu ze słońca. Taką energię pobiera się za darmo. Kosztem jest jedynie różnica w energii pobranej i oddanej do sieci w skali całego roku rozliczeniowego.

System on-grid jest to system, który wymaga ciągłego połączenia z siecią. Gdy takiego połączenia zabraknie, falownik się wyłącza, a wtedy nie możemy korzystać z energii produkowanej przez panele. Te systemy buduje się najczęściej, ponieważ są najtańsze. Zaś większość falowników dostępnych na rynku może działać tylko w tym trybie. W kwestiach ekonomicznych jest to bardzo korzystny system, ponieważ nawet 3/4 wytworzonej przez nas energii nie jest nam potrzebna na chwilę obecną. Przeciwnym systemem jest system off-grid, który w ogóle nie jest podłączony do sieci. Oznacza to pewną niezależność, ale co za tym idzie – sporo problemów. Polega on na tym, że instalację przyłączamy do akumulatora, który przechowuje nadwyżkę wytworzonej energii. Jest to dobre rozwiązanie, gdy chcemy korzystać z takiej energii w miejscu, gdzie dostęp do niej jest utrudniony lub nie ma go wcale.

Istnieją jednak pewne czynniki, które mają wpływ na wydajność systemu fotowoltaicznego. Można je podzielić na aspekty klimatyczne  i techniczne. Na pierwszy z nich składa się natężenie promieniowania słońca, które pada na moduł oraz kąt, pod jakim ono pada. Na drugi aspekt zaś składa się sposób montażu instalacji oraz technologia wykorzystywana do produkcji paneli fotowoltaicznych.

Prosument jest to producent i konsument w jednym. W odniesieniu do ochrony środowiska prosumentem nazywamy wytwórcę energii elektrycznej, która powstaje za pomocą jego własnej mikroinstalacji fotowoltaicznej.

Źródła:
max-energy.pl
budujemydom.pl
innogy.pl
fotowoltaikaonline.pl