Energia– chyba każdy z nas nie raz spotkał się z tym słowem. Jesteśmy w stanie nawet zaryzykować stwierdzeniem, że każdy z nas używa jej wiele razy w ciągu dnia. Energia obecnie jest pozyskiwana na kilka różnych sposobów. Pierwszym sposobem (i niestety na razie najczęściej spotykanym) są nieodnawialne źródła energii, których funkcjonowanie każdego dnia niszczą naszą planetę. Do nieodnawialnych źródeł energii należą: węgiel, ropa, gaz ziemny i pierwiastki promieniotwórcze. Mamy świadomość, iż źródła te nie tylko wkrótce się wyczerpią, lecz przede wszystkim ich dalsze wykorzystywanie doprowadzi do nieodwracalnej katastrofy ekologicznej i przyspieszy obecne wielkie wymieranie, którego ofiarą może być także ludzkość…  

W związku z tym, poszukujemy alternatywnych jej pochodzeń. Przypuszcza sięże kiedyś w pełni będziemy mogli zastąpić nieodnawialne źródła energii, niestwarzającymi zagrożenia dla środowiska i odnawialnymi sposobami. Do odnawialnych źródeł energii można zaliczyć: wiatr, woda, i ciepło, które zostało nagromadzone we wnętrzu skorupy ziemskiej. Jak możemy zauważyć są one coraz częściej wykorzystywane w Europie. 

Jak wspomnieliśmy powyżej, korzystanie z nieodnawialnych źródeł energii, prowadzi do wielu negatywnych skutków związanych z naszym klimatem, jak i z naszym zdrowiem. Przetwarzanie surowców na energię potrzebną nam do życia, emituje zanieczyszczenia powietrza. Są nimi wszystkie substancje (gazy, ciecze, ciała stałe), które nie wchodzą w jego naturalny skład lub występują w większym stężeniu, niż powinny. W konsekwencji prowadzą do powstawania zjawisk kwaśnych opadów, dziury ozonowej, nasilenia efektu cieplarnianego, smog oraz zanieczyszczenia gleby i wód. Ubocznym produktem korzystania z nieodnawialnych źródeł energii jest zanieczyszczenie atmosfery gazami i pyłami. Powstają̨ odpady, które są̨ radioaktywne. Odpady są przechowywane w składowiskach umieszczonych głęboko pod ziemią. Awaria elektrowni atomowej powoduje skażenie środowiska na ogromnym obszarze. Przykładem jest awaria elektrowni w Czarnobylu w 1986r. 

Należy również wspomnieć o skutkach zmiany klimatu i zanieczyszczeń powietrza, które odczuwamy na własnym zdrowiu. Przede wszystkim coraz częściej chorujemy na choroby układu oddechowego oraz nowotwory. Przyczyniają się do tego, szkodliwe substancje znajdujące się w powietrzu, którym oddychamy. Coraz więcej badań dotyczy wielu skutków zmiany klimatu dla zdrowia ludzi, produkcji i dostaw żywności, wzrostu gospodarczego, migracji. Konsekwencje tych zmian mogą zaszkodzić lokalnym populacjom ludzkim.  

Słowem podsumowania, geneza zanieczyszczeń powietrza to bardzo skomplikowane zagadnienia na które ma wpływ wielu czynników. Jednak największym źródłem zanieczyszczeń powietrza, który nie jest widoczny na pierwszy rzut oka jest człowiek, często jest to głupota ludzka, bark środków na modernizacje starych wysłużonych palenisk domowych, brak świadomości społecznej w zakresie zagrożeń płynących z zanieczyszczonego powietrza, którym oddychamy. Może też po prostu brak wiedzy i wiary w to, że można inaczej. 

 

 

 

Źródła dołączone są w pliku poniżej.