Naszą grupę nazwaliśmy „Sunshine”. Uczymy się w Liceum Ogólnokształcącym imienia Karola Miarki w Mikołowie. Do naszej grupy należą:

  • Pani Anna Tomecka- jest nauczycielką biologii w naszej szkole. W nauczanie wkłada całe serce i rozwiewa każde wątpliwości.  Gdyby nie pomocne uwagi naszej Pani, praca nie byłaby tak owocna. 
  • Zofia Owczarek- czuje się dobrze w pisaniu referatów. Bardzo lubi uczyć się biologii, a szczególnie interesuje się fizjologią człowieka. Ma dobre umiejętności organizacyjne i motywujące, dlatego pełni w naszym zespole funkcje lidera.
  • Jagoda Czerwik– wolny czas poświęca na rozwijanie swoich pasji jakimi są psychodietetyka i treningi na siłowni. W naszym zespole trzyma rękę na pulsie i sprawdza nasze prace pod względem stylistycznym i merytorycznym. 
  • Patryk Mondry– wolny czas poświęca: biologii, wszelkiego rodzaju ciekawostką technologicznym oraz produkcją filmowym. Idealnie potrafi zastosować obszerną wiedzę w praktyce, więc przekłada nasze pomysły na fachowy język. W naszym zespole pełni rolę fachowca od technicznych szczegółów.
  • Maja Polańska– swoją pogodną naturą zaraża osoby w jej otoczeniu. Jest towarzyska i otwarta na nowe znajomości.  W wolnym czasie pisze wiersze.  W naszej grupie jest odpowiedzialna za pisanie raportów. 
  • Wojciech Cofalik– interesuje się fotografią oraz obróbką zdjęć i filmów. Wojciech w naszym zespole czuwa nad poprawnością merytoryczną naszej wypowiedzi. 
  • Julia Szczęsna– jest bardzo twórczą i kreatywną osobą. Zajmuje się malowaniem. W naszym projekcie zajmuje się stroną graficzną projektu– dba o estetykę każdego referatu i prezentacji. 
  • Sebastian Bober- interesuje się naukami matematyczno-przyrodniczymi.W zespole pełnię funkcje poszukiwacza informacji na tematy związane z konkursem. Pozyskuje odpowiednie wiadomości i zbiera je w całość.       
  • Marta Misiejuk jest towarzyska, w grupie często przejmuje inicjatywę. Interesuje się dietetyką oraz psychologią.  Jej rolą w naszej grupie jest szukanie informacji z różnych źródeł i tworzenie materiałów potrzebnych do referatu. Marta również jest zastępcą lidera.