Według encyklopedii energia jest to zdolność do wykonywania pracy, wywoływania zmian w materii. Samo słowo energia pochodzi z języka greckiego i oznacza działalność. Aby funkcjonował współczesny świat, aby mogły działać wszystkie maszyny, fabryki i człowiek mógł spokojnie i wygodnie żyć, potrzebna jest ogromna ilość energii. Występuje ona w wielu formach. Zasoby energii możemy podzielić na dwa rodzaje:                                                   

Konwencjonalne, nieodnawialne:  węgiel, gaz ziemny, ropa naftowa.
Niekonwencjonalne, nieodnawialne: gejzery, złoża uranu, ogniwa paliwowe, wodór                                                                                                                            Odnawialne: wiatr, woda, promieniowanie słoneczne, biomasa, energia pływów i fal morskich, ciepło oceanów
 W Polsce energię uzyskujemy głównie z elektrowni węglowych. Około połowę ze wszystkich elektrowni w naszym kraju stanowią te działające dzięki spalaniu węgla kamiennego, 30% uzyskiwało energię z węgla brunatnego. 16% energii udało się otrzymać dzięki odnawialnym źródłom energii, a 6% z elektrociepłowni gazowych. Spalanie węgla i innych surowców prowadzi do zanieczyszczenia atmosfery, skażenia ekosystemu, w tym wód gruntowych i samej gleby. Przedostanie się do powietrza różnych niekorzystnych czynników, na przykład azotanów czy pyłów zawieszonych prowadzi do powstawania wielu zjawisk, które mają wpływ na cały ekosystem i które prowadzą do jego nieodwracalnych zmian. Mowa między innymi o skutkach zanieczyszczeń takich jak: kwaśne deszcze (niszczenie runa leśnego i roślinności, zakłócenia w procesie fotosyntezy, wymieranie gatunków, zatrucia organizmów zwierząt, niszczenie budynków, zmniejszenie ilości i jakości plonów), efekt cieplarniany (topnienie lodowców, zwiększenie poziomu wód w oceanach, morzach i rzekach, przesunięcie stref klimatycznych, wymieranie gatunków roślin i zwierząt), dziura ozonowa, odory (nieprzyjemne zapachy powstające na skutek mieszaniny różnych związków chemicznych).Samo spalanie węgla powoduje emisje dwutlenku węgla do atmosfery, co prowadzi do powstania tzw. efektu cieplarnianego, który powoduje poważne zmiany klimatyczne naszej planety. Kolejnym skutkiem jest problem smogu, który jest poważnym zagrożeniem dla życia człowieka. Mogą to być m.in.: alergie, astma, niewydolność oddechowa lub paraliż układu krwionośnego. Smog powoduje także zmniejszenie masy urodzeniowej noworodka, zwiększa zapadalność na nowotwory oraz przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. Innym szkodliwym efektem, jest także sposób wydobycia węgla kamiennego, który jest wydobywany przez ludzi. Jego wydobycie prowadzi do powstania u nich różnego rodzaju chorób, z czego najgroźniejszą jest pylica płuc. Do zdrowotnych skutków zanieczyszczenia powietrza należą również: obniżenie odporności, problemy z pamięcią i koncentracją, stany depresyjne i poczucie niepokoju, zmiany anatomiczne mózgu.

Produkcja energii ze źródeł nieodnawialnych wpływa na zmiany klimatyczne. Ekstremalne zjawiska pogodowe, takie jak nasilające się powodzie czy fale upałów i związane z nimi susze, będą mieć w nadchodzących latach przełożenie na gospodarkę i mogą zakłócać funkcjonowanie transportu, branży budowlanej czy energetycznej. Skutki postępujących zmian klimatycznych i zła jakość powietrza to główne problemy środowiskowe dla Polski jak i całego globu. Działalność człowieka wpływa ujemnie na środowisko poprzez: wyczerpywanie zasobów nieodnawialnych, takich jak surowce mineralne. Kurczące się zasoby były przyczyną stworzenia kompleksowych programów oszczędnego gospodarowania energią. Kolejny skutek to drożejące paliwa, surowce nieodnawialne. Kryzys energetyczny, który spowodował skokowy wzrost najpierw ceny ropy naftowej, a następnie wszystkich innych paliw oraz względy ochrony środowiska zwiększyły zainteresowanie nowymi, niekonwencjonalnymi źródłami i technologiami wytwarzania energii. Stopniowe wyczerpywanie się kopalnych surowców energetycznych i ich niekorzystny wpływ na stan środowiska naturalnego, powoduje zwrócenie uwagi na odnawialne źródła energii.

Bibliografia:
1. E. Bałabanow, Energia sztucznego słońca, w. Ministerstwa Obrony Narodowej 1966 
2. T. Rothman, Fizyka – wiedza w pigułce, w. Dom Wydawniczy Rebis Poznań 1998
3. Z. Kluz, K. Łopata, Chemia – podręcznik do gimn, wyd. WSiPWarszawa
4. Internetowa Encyklopedia Multimedialna WIEM
5. Kronika ekologiczna „Aura” 12/1997       https://www.energetyka24.com https://sciaga.pl/tekst/70881-71-ekologiczne_sposoby_wytwarzania_energii

https://pl.wikipedia.org/wiki/Smog  https://geografia.na6.pl/swiatowe-problemy-energetyczne  https://new-electric.pl   

Świat Wiedzy „Bryza”