Przygotowaliśmy dla Państwa krótki przewodnik po projekcie. Znajdują się tu najważniejsze informacje.

Spis treści

(można kliknąć w temat, żeby przejść do jego opisu):

Strona projektu

Na stronie projektu znajdują się wszystkie podstawowe informacje, w tym regulaminterminarz czy plan działań, w którym znajdują się opisy zadań oraz wytyczne do ich realizacji.

Uwaga! Nie wysyłamy żadnych materiałów do realizacji zadań mailowo lub pocztą. Wszystkie znajdują się na stronie projektu.

Logowanie i odzyskiwanie hasła

Po rejestracji na Państwa adres e-mail powinna trafić wiadomość potwierdzająca rejestrację wraz z hasłem do logowania. Jeśli wiadomość do Państwa nie dotarła prosimy o sprawdzenie folderu SPAM. Jeśli tam również nie znajdą Państwo wiadomości prosimy o kontakt z biurem konkursu pod adresem mailowym postawnaslonce@fundacjabos.pl.

Na stronie konkursowej jest możliwość zmiany hasła, a także jego odzyskania. Oba procesy opisaliśmy szczegółowo w instrukcji odzyskiwania i zmiany hasła, która jest dostępna w zakładce materiały oraz poniżej.

Dodawanie uczniów do zespołu i załączanie zgód

Po zalogowaniu się, będą mogli Państwo dodać uczniów do zespołu. Do zespołu powinien być dodany każdy uczeń, który bierze udział w realizacji zadań konkursowych. Skład zespołu można zmieniać poprzez dodawanie i usuwanie jego członków. Skład zespołu można zmieniać do momentu przesłania raportu z I etapu.

Po dodaniu członka zespołu, na jego adres email trafi wiadomość z hasłem do logowania. Jeśli wiadomość nie dotrze prosimy o sprawdzenie folderu SPAM. Jeśli członkowie zespołu nie znajdą tam wiadomości prosimy o kontakt z biurem konkursu.

Opiekun/opiekunka powinien wgrać skan zgody na przetwarzanie danych osobowych każdego członka zespołu. Wzór zgody znajdą Państwo pod poniższym przyciskami bądź w zakładce materiały. Zgody powinny zostać wgrane najpóźniej przed przesłaniem raportów z I etapu projektu.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych ucznia poniżej 16 lat.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych ucznia powyżej 16 lat.

Proces dodawania członków zespołu oraz załączania dokumentów został szczegółowo opisany
w instrukcji zmiany składu zespołu i załączania dokumentów dostępnej w zakładce materiały bądź poniżej.

Etapy projektu

Projekt składa się z 2 etapów:

  • Etap I  – Energia Słońca, 
  • Etap II – Zarabiaj na Słońcu.

Etap I skupia się na zdobyciu wiedzy teoretycznej z zakresu odnawialnych źródeł energii, natomiast etap II zakłada wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce oraz przygotowanie promocji wykorzystania instalacji fotowoltaicznych. W każdym etapie są 3 zadania do wykonania.

Uwaga! Nagrodzone mogą zostać tylko te zespoły, które prześlą raport w obu etapach konkursu.

Zadania i raporty z ich realizacji 

W zakładce plan działań znajdą Państwo opisy poszczególnych zadań. Należy uważnie zapoznać się zarówno z opisem zadania jak i wytycznymi do raportu. 

Uwaga! Możliwość zamieszczenia i edycji treści raportu mają tylko uczniowie. Mogą Państwo śledzić ich postępy – będą widoczne, gdy uczniowie zapiszą zmiany.

Po przygotowaniu treści raportu, należy wysłać go do oceny. Raport należy wysłać do dnia podanego w terminarzu konkursu. 

Uwaga! Możliwość wysłania raportu do oceny mają tylko nauczyciele. Wysłanie raportu zablokuje jego edycję.

Proces tworzenia i wysyłki raportów, został szczegółowo opisany w instrukcjach dostępnych w zakładce materiały bądź poniżej.

Terminarz

W zakładce terminarz znajdą Państwo najważniejsze daty dotyczące udziału w projekcie. Najbliższą ważną datą jest termin przesłania raportu z I etapu, który upływa 9 marca 2023 roku.
Za nieterminowe przesłanie raportu przyznawane są punkty karne – za każdy dzień opóźnienia 5 pkt. Po upływie tygodnia od końcowego terminu dostarczenia raportów – nie będą one przyjmowane do oceny.

Za pomocą kolejnych aktualności będziemy Państwu przypominać o zbliżających się ważnych terminach.