„Postaw na Słońce” to nie jedyny aktualnie trwający konkurs Fundacji BOŚ. Serdecznie zapraszamy do udziału w aktualnie trwających konkursach:

Konkurs filmowy „Filmeko”

Zadaniem zespołów jest przygotowanie krótkiego filmu edukacyjnego o wybranym zagadnieniu z zakresu sozologii, ekologii, bioróżnorodności lub odnawialnych źródeł energii.

Rejestracja w konkursie trwa do 15 grudnia 2022 roku.

Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronie konkursu filmeko.pl

Konkurs grantowy „Akademia Fundacji BOŚ”

Ideą Konkursu jest wspieranie najefektywniej działających uczniów, nauczycieli i studentów w szeroko pojętym obszarze ekologii, klimatu i ochrony środowiska, biorąc pod uwagę przede wszystkim ich dotychczasowe osiągnięcia, a także projekt działań, które zamierzają zrealizować w okresie objętym finasowaniem przez Fundację w aktualnej edycji Konkursu.

Rejestracja w konkursie trwa do 30 listopada 2022 roku.

Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronie konkursu akademia.fundacjabos.pl

Konkursy funkcjonują niezależnie od siebie, w związku z tym nie ma przeciwskazań, żeby opiekunowie bądź uczniowie brali udział we wszystkich konkursach jednocześnie.