Raport może zostać oceniony maksymalnie na 635 punktów (I etap 305 punktów; II etap 330 punktów)